Personen Arie van Dijk

Contact

dr. Arie van Dijk
cardioloog


Arie van Dijk cardioloog

Als cardioloog gespecialiseerd in aangeboren hartafwijkingen begeleid Arie van Dijk volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Het gaat daarbij veelal om patiënten die in hun jeugd 1 of meerdere ingrepen aan het hart hebben ondergaan om een aangeboren hartafwijking zoveel mogelijk te herstellen.

lees meer

Arie van Dijk cardioloog

Als cardioloog gespecialiseerd in aangeboren hartafwijkingen begeleid Arie van Dijk volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Het gaat daarbij veelal om patiënten die in hun jeugd 1 of meerdere ingrepen aan het hart hebben ondergaan om een aangeboren hartafwijking zoveel mogelijk te herstellen. Er blijven echter vaak resterende afwijkingen over of er ontstaan als gevolg van de operatie nieuwe problemen. Ook is er een kleinere groep patienten bij wie de aangeboren hartafwijking pas wordt ontdekt op volwassen leeftijd. Samen met andere zorgprofessionals (denk bijvoorbeeld aan hartfunctielaboranten, hartchirurgen, etc) zorgt Arie van Dijk voor de juiste diagnose en maken zij gezamenlijk, ook met de patiënt, een keuze voor een eventuele behandeling met een operatie of via een hartkatheterisatie.
 
Patiënten met pulmonale hypertensie, te hoge bloeddruk in de longen, worden vaak verwezen door medisch specialisten, zoals longartsen, cardiologen of reumatologen uit regionale ziekenhuizen. Als lid van het multidisciplinaire pulmonale hypertensie team is Arie van Dijk verantwoordelijk voor het stellen van de juiste diagnose van de oorzaak van de pulmonale hypertensie en het volgen van de behandeling daarvan.
 
Als opleider Cardiologie is hij samen met de plaatsvervangend opleider en de leden van de opleidingsgroep (dat zijn de cardiologen van de staf) verantwoordelijk voor de opleiding van basisartsen tot cardioloog. Taken die de opleider heeft zijn bijvoorbeeld het borgen van de kwaliteit van de opleiding, het zorgen voor een goed opleidingsklimaat en het voeren van voortgangsgesprekken met de arts in opleiding tot medisch specialist.

Opleiding

  • Gymnasium B, CSG Johannes Calvijn, Rotterdam
  • Geneeskunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam
  • Opleiding Cardioloog, Radboudumc, Nijmegen
  • Diverse vakgerichte opleidingen en cursus

Onderwijs

Arie van Dijk is docent van de studie Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, van het Radboudumc. Darnaast is hij opleider bij de afdeling Cardiologie.

Onderzoek

In 1996 promoveerde Arie van Dijk met het proefschrift: ‘de niet-invasieve bepaling van de bloeddruk in de longslagader bij kinderen met een aangeboren hartafwijking”. Promotor: Prof. dr. T. van der Werf.

lees meer

Onderzoek

In 1996 promoveerde ik met het proefschrift: ‘de niet-invasieve bepaling van de bloeddruk in de longslagader bij kinderen met een aangeboren hartafwijking”. Promotor: Prof. dr. T. van der Werf.
 
Het wetenschappelijk onderzoek waarmee Arie van Dijk zich bezig houdt is enerzijds gericht op de aspecten van aangeboren hartafwijkingen (zwangerschap, late gevolgen van aangeboren hartafwijkingen en hun behandeling) en anderzijds op de diagnostiek van pulmonale hypertensie en de effecten daarvan op de rechter hartkamer.

Nevenfuncties

  • Lid Nederlandse Vereniging van Cardiologie (NVVC)
  • Lid concilium cardiologicum van de NVVC
  • Lid werkgroep congenitale cardiologie van de NVVC
  • Lid multidsicplinaire werkgroep Pulmonale Hypertensie (Nederlandse Vereniging voor Longartsen)