Personen Carin Verlaat

Profiel

drs. Carin Verlaat
BIG-nummer: 9032298201


Functies

  • kinderintensivist

Nevenfuncties

  • landelijke werkgroep PICE (Pediatrische Intensive Care Evaluatie)
  • Stuurgroep Kwaliteit