Personen Karen van Hulst

Aandachtsgebieden

  • slik- en spraakstoornissen
  • speekselverlies (drooling)
  • neurologische aandoeningen