Personen Quirijn de Mast

Profiel

dr. Quirijn de Mast
BIG-nummer: 49052965401


Functie(s)

  • internist

Quirijn de Mast junior principal clinician

Quirijn de Mast, internist-infectioloog, heeft een speciale interesse voor tropische infectieziekten. Hij gaat als Principal Clinician onder meer de Radboud Travel Clinic verder uitbouwen. ‘Zo kunnen mensen met tropische ziekten optimaal profiteren van de opgebouwde expertise in het Radboudumc.’ lees meer

Quirijn de Mast junior principal clinician

Quirijn de Mast, internist-infectioloog, heeft een speciale interesse voor tropische infectieziekten. Hij gaat als Principal Clinician onder meer de Radboud Travel Clinic  verder uitbouwen. ‘Zo kunnen mensen met tropische ziekten optimaal  profiteren van de opgebouwde expertise in het Radboudumc.’  

Ontsteking en afweer

‘Als internist-infectioloog ben ik gespecialiseerd in de behandeling van mensen met infectieziekten. Deze behandeling wordt steeds complexer, onder meer door de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. 

Onze afdeling heeft een sterke verbinding tussen klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek. Zo begrijpen we steeds beter hoe ontsteking en afweer tegen infecties werken en we proberen deze nieuwe kennis direct te ‘vertalen’ naar onze patiënten.

Traditie tropische geneeskunde voortzetten

‘Mijn speciale interesse heeft tropische infectieziekten. Het Radboudumc heeft een lange traditie op het gebied van tropische geneeskunde en ik probeer deze traditie voort te zetten. Ik begeleid onderzoekers uit Tanzania en Indonesië en we proberen de zorg voor patiënten met infectieziekten in deze landen te verbeteren. ‘

Radboud Travel Clinic verder uitbouwen

‘Ik heb de Radboud Travel Clinic (RTC) mee opgezet. Naast de zorg voor mensen met tropische ziekten richten we ons op reisadvisering aan patiënten met complexe aandoeningen.  Als Principal Clinician ga ik de RTC nu verder uitbouwen, zodat patiënten met tropische aandoeningen optimaal kunnen profiteren van onze expertise op het gebied van tropische ziekten in het Radboudumc. ‘

Vaccinatiepolikliniek

‘Daarnaast ga ik een speciale vaccinatiepolikliniek oprichten voor patiënten die starten met immuunmodulerende therapie, waarbij de afweer wordt onderdrukt.  Dat doe ik in samenwerking met andere afdelingen binnen het Radboudumc, waaronder Maag-Darm- en Leverziekten, en buiten het Radboudumc. Patiënten krijgen hier in een vroege fase informatie over de gevolgen van het gebruik van afweeronderdrukkende medicatie; het risico op infecties, de preventie daarvan en de gevolgen voor reizen.’ 

Rationeel antibioticumbeleid

‘Als Principal Clinician werk ik ook aan een rationeel antibioticumbeleid en een programma voor handhygiëne in het Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) in Moshi. Dat is een groot universiteitsziekenhuis in Noord Tanzania waarmee het Radboudumc een langdurig samenwerkingsverband onderhoudt. Dit is van groot belang omdat bacteriële infecties hier onbehandelbaar dreigen te worden door antibioticaresistentie. Het KCMC kan hierbij een voorbeeld vormen voor andere gezondheidsinstellingen in Tanzania.’ 

Direct contact zorgverlener/patiënt

‘Ik zal ook aandacht blijven vragen voor het belang van direct contact tussen zorgverlener en patiënt Als de kern van het zorgproces en als fundamenteel element in de opleiding van werkers in de gezondheidszorg. Dit direct contact staat onder druk door de steeds prominentere rol van informatisering en digitalisering.

We hebben bij Interne geneeskunde onze dagelijkse artsenvisite anders ingericht. Daarbij is  het contact tussen arts, verpleegkundige en patiënt weer het startpunt. We betrekken de patiënt actief bij het diagnostisch en  therapeutisch zorgproces. Ik ga als Principal Clinician vervolgonderzoek doen naar de optimale inrichting van de dagelijkse ochtendvisite.’ 
  • Medewerkers
  • Intranet