Personen Sandra de Groot

Aandachtsgebieden

  • slik- en spraakstoornissen
  • speekselverlies (drooling)
  • neurologische aandoeningen
  • (follow-up) prematuren