Personen Tim Olde Hartman

Contact

dr. Tim Olde Hartman

+31 (0)24 365 53 78
contact

Tim Olde Hartman junior principal clinician

‘Ik ben benoemd tot junior Principal Clinician omdat ik een heel eigen visie heb op zorginnovatie en het leveren van persoonsgerichte zorg aan patiënten. Persoonsgerichte zorg dreigt een holle term te worden.'

lees meer

Tim Olde Hartman junior principal clinician

‘Ik ben huisarts in academische huisartspraktijk Oosterhout (Nijmegen) en vind het belangrijk dat mijn patiënten persoonsgerichte zorg krijgen. Die zorg moet in mijn ogen goed afgestemd worden op de wensen en verwachtingen van de patiënt. Daarnaast is een optimale afstemming met andere zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn erg belangrijk. Ook vind ik dat patiënten 24/7 moeten kunnen rekenen op huisartsenzorg. In Oosterhout behandel en begeleid ik een gevarieerd palet van patiënten, van pasgeborenen tot kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Persoonsgerichte zorg

‘Ik ben benoemd tot junior Principal Clinician omdat ik een heel eigen visie heb op zorginnovatie en het leveren van persoonsgerichte zorg aan patiënten. Persoonsgerichte zorg dreigt een holle term te worden. Iedereen zegt dat het belangrijk is, maar waarom merken mijn patiënten daar dan vaak zo weinig van? Geruststelling, ondersteuning en empathie zijn onderschatte maar belangrijke therapeutisch instrumenten die ik kenmerkend vind voor persoonsgerichte zorg. Het geven van persoonsgerichte zorg is mijn passie. Deze passie draag ik graag uit naar mijn patiënten en naar mijn collegae medisch specialisten in het Radboudumc.’

Persoonsgerichte zorg als therapeutisch instrument

‘Als junior Principal Clinician wil ik onderzoek naar persoonsgerichte zorg als therapeutisch instrument initiëren. Bijvoorbeeld naar het effect van empathie op het beloop van klachten. Op basis van dit onderzoek kunnen  we de zorg binnen de huisartspraktijk én het Radboudumc verbeteren. Ik zal het belang hiervan ook uitdragen via onderwijs, nascholing en publicaties. Onderdelen van persoonsgerichte zorg die we als therapeutisch instrument in moeten en kunnen zetten zijn:
  • het voeren van een positieve en effectieve arts-patiënt-communicatie en; 
  • het opbouwen van een therapeutische arts-patiënt-relatie.
Veel dokters zijn zich echter nog onvoldoende bewust van de grote effecten van deze factoren op het beloop en de uitkomst van ziekte. Uit eerder onderzoek waarbij ik betrokken was, bleek bijvoorbeeld dat aandachtig luisteren en doorvragen, goede uitleg en het tonen van interesse gunstige effecten heeft op het beloop van onverklaarde lichamelijke klachten. Ook ontwikkelden we een instrument dat bijdraagt aan persoonsgerichte zorg. Dit instrument dwingt de zorgverlener aandacht te hebben voor het functioneren van patiënten met een chronische aandoening.  Het helpt het gesprek over het functioneren van patiënten op gang te brengen in plaats van te lang stil te staan bij de ziekte zelf. Op deze manier brengen we  de zorg voor chronisch zieken van het ZZ-domein (ziekte en zorg) naar het GG-domein (gedrag en gezondheid).’

‘Radboudbreed wil ik de term persoonsgerichte zorg meer handen en voeten geven door persoonsgerichte zorg als  therapeutisch instrument in te zetten. Om dit te bereiken zal ik me sterk maken voor onderzoek en onderwijs naar dit onderwerp.’