Verwijzers Nieuws voor verwijzers Kennis delen en communiceren

“We kunnen voorkomen dat de spoedeisende hulp afdelingen in de regio te druk worden. Daarvoor is betere communicatie en afstemming nodig tussen de eerste en tweede lijn. En we moeten meer kennis delen”, vindt Edward Tan, traumachirurg en afdelingshoofd van de Spoedeisende Hulp van het Radboudumc.
 
Het is de laatste jaren drukker geworden op de SEH’s. Oudere patiënten worden sneller naar de spoedeisende hulp verwezen en we zien dat ze meer zorg nodig hebben. Dat komt onder meer door de vergrijzing; de afgelopen vijf jaren steeg het percentage SEH-patiënten van zeventig jaar en ouder jaarlijks met één procent. Dat is nu zo’n 25%.
 
Hoe kunnen we de druk op de SEH’s verminderen? Als eerste door meer en laagdrempelig te communiceren. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld altijd met ons overleggen als ze twijfelen over het insturen van een patiënt. Ik weet dat dit soms lastig is. Want als er sprake is van een spoedsituatie, is de eigen huisarts vaak niet aanwezig maar de waarnemend huisarts die dienst heeft of ambulancepersoneel. Die kennen de patiënt minder goed en kunnen meestal niet in het elektronisch patiëntendossier (EPD).
 
Communicatie kunnen we op korte termijn verbeteren, maar ook voor de langere termijn zie ik een kans. De stip op de horizon is dat de hele keten anders wordt georganiseerd en dat alle hulpverleners weten wat er aan de hand is met de patiënt. Alle informatie over de patiënt zou in de spoedsituatie beschikbaar moeten zijn voor elke ketenpartner: van huisarts tot ambulancedienst en SEH.
 
Hier, in het Radboudumc, zijn wij ook veranderingen aan het doorvoeren. We zorgen er onder meer voor dat er bij spoed niet alleen een SEH-arts aanwezig is, maar willen ook dedicated medisch specialisten op de SEH, die gezamenlijk naar de patiënt kijken. Op deze manier zorgen we ervoor dat er voor de patiënt in één keer het juiste beleid wordt gemaakt en dat deze eerder van de SEH naar de juiste afdeling kan.
 
De optimalisatie van de keten van zorg: zó kunnen we overcrowding van de SEH’s te lijf gaan.
 
Dr. Edward Tan
traumachirurg en afdelingshoofd Spoedeisende Hulp Radboudumc
  • Medewerkers
  • Intranet