Dit is Angélique

Angélique heeft 3,5 jaar geleden de overstap gemaakt naar de polikliniek van het Amalia kinderziekenhuis. Hier behandelen we kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Graag laat ze je zien hoe leuk en afwisselend haar werk als doktersassistent is!


Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Esther Veenstra
Zorgmanager

contactformulier

Spreekuur voorbereiding

Voordat de patiëntjes/kinderen naar de zorgverlener gaan, mogen ze eerst naar onze voorbereidingsunit. Hier wegen we de patiëntjes en meten we de lengte en de bloeddruk. Soms zijn nog extra metingen nodigen die we ook uitvoeren.

Veel kinderen zijn al langere tijd bij ons onder behandeling, soms al vanaf de geboorte. Doordat je ze vaker terug ziet, bouw je een band met ze op en ben je een vertrouwd gezicht. Dat maakt een bezoek aan het ziekenhuis nét wat minder spannend.


Cardiologisch spreekuur

We assisteren de kindercardioloog onder andere door het maken van een ECG. Kinderen die voor de eerste keer zo’n hartfilmpje krijgen, vinden dit best spannend.

We nemen graag de tijd voor onze patiëntjes. Door goed aan ze uit te leggen wat je gaat doen en het kind er zoveel mogelijk bij te betrekken, maak je het verschil. Juist het contact met de patiënten maakt voor mij het werk zo leuk en bijzonder!


Bloedafnames

We hebben een dedicated team van doktersassistenten voor bloedafnames bij kinderen. Je kunt je voorstellen dat sommige kinderen een bloedafname spannend vinden. Fijn dat er collega’s zijn die dit heel goed kunnen en daarnaast getraind zijn in therapeutische communicatie om bij het kind op een ontspannen manier bloed af te nemen.

Je doet een bloedafname bij een kind vrijwel altijd samen met een andere collega om de afname zo veilig mogelijk te laten verlopen. Leuk teamwork!


Overleg

Tijdens het werk op onze polikliniek vinden we tijd met collega’s om met elkaar of zorgverleners te overleggen. We hebben het dan over werkinhoudelijke zaken zoals roosters, maar bijvoorbeeld ook over de verbouwing van onze polikliniek die inmiddels is afgerond.


Callcenter

In het callcenter beantwoorden we zowel medisch inhoudelijke als administratieve telefoontjes. Een leuke afwisseling op de andere werkzaamheden bij ons op de polikliniek.

We hebben allemaal een aandachtgebied naast ons werk op de poli. Denk aan PAM (preventiemedewerker ARBO & Mileu), werkbegeleiding, EPIC (elektronisch patiëntendossier). Mijn aandachtgebied is het callcenter.

  • Medewerkers
  • Intranet