Afdelingen Anatomie

Anatomie

Bij Anatomie bestuderen we het menselijk lichaam. Onze speerpunten zijn klinisch anatomisch onderwijs en neuroanatomisch wetenschappelijk onderzoek.

Contact

Route 109

Huispost 109 Route 109
(024) 361 33 41
contact

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden u allerlei mogelijkheden op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

lees meer

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden:

 • Cursussen voor onderwijs en opleiding
 • Onderwijshandleidingen
 • Goed gecatalogiseerd menselijk anatomisch materiaal voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
 • Goed uitgeruste practicumzalen met deskundige onderwijsassistentie
 • Onderzoek passend binnen de Radboudumc thema’s waar binnen onze afdeling actief is, hieruit vloeien ook wetenschappelijke publicaties en proefschriften/promoties.

Preparatorium

Sommige mensen staan bij ons ingeschreven en hebben in een wilsbeschikking staan dat na hun overlijden hun lichaam gebruikt mag worden voor onderzoek en onderwijs. Het stoffelijk overschot gaat dan naar het Preparatorium en is eigendom van de universiteit. Het Preparatorium heeft naast drie moderne snijzalen en een mortuarium ook een laboratorium voor plastinatie van preparaten.

Wat gebeurt er met een stoffelijk overschot?

In het Preparatorium kunnen we een stoffelijk overschot op drie manieren bewerken. In ieder geval richten we ons altijd op onderwijs en onderzoek. Maar ook, in een enkel geval, op tentoonstelling in het Museum voor Anatomie en Pathologie. Wat doen we:

 • Balsemen met formaldehyde
  Als we balsemen met formaldehyde zijn de stoffelijke overschotten langdurig houdbaar en kunnen ze lang gebruikt worden. De gebalsemde stoffelijke overschotten worden vooral gebruikt voor onderwijs aan studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en andere studies waarin studenten anatomieles krijgen.
 • Invriezen
  Ook door ze in te vriezen, kunnen stoffelijke overschotten lang bewaard worden. Als ze later ontdooid worden, benaderen ze het meest de 'levende' situatie. Deze stoffelijke overschotten worden vooral gebruikt voor postacademisch onderwijs en onderzoek.
 • Plastineren
  Bij plastineren vervangen we het water in het stoffelijk overschot door siliconen. Zo kan het stoffelijk overschot langdurig gebruikt worden voor onderwijs. 

Onderwijs

Het Preparatorium draagt bij aan onderwijs op verschillende niveaus. 

 • Universiteit
  • Geneeskunde
  • Biomedische wetenschappen
  • Tandheelkunde
  • Technische geneeskunde en biomedische technologie (in samenwerking met de Universiteit Twente)
  • Medische biologie
  • Medische psychologie
  • Cognitieve neuroscience 
 • Hbo
  • Fysiotherapie (HAN, Fontys)
 • Postacademisch
  • Het PAO Heyendael programma
  • Het PACONU programma (opleiding snijdend specialisten)
  • Around the nose (internationale cursus)
  • DSTC (internationale cursus voor traumachirurgen)
  • Regionale anesthesie voor anesthesiologen
  • En tal van andere jaarlijks terugkerende of eenmalige cursussen voor groepen of individuen

Onderwijs aanvragen

Aanvragen voor onderwijs met behulp van stoffelijke overschotten kunt u indienen via ons aanvraagformulier

Film herdenking

De herdenking van lichaamsdonoren is dit jaar geen fysieke bijeenkomst, maar een digitale herdenking in de vorm van een film. Bekijk de film thuis, met uw naasten om zo stil te staan bij de bijzondere gift van uw dierbare.

lees meer

Film herdenking

De herdenking van lichaamsdonoren is dit jaar geen fysieke bijeenkomst, maar een digitale herdenking in de vorm van een film. Bekijk de film thuis, met uw naasten om zo stil te staan bij de bijzondere gift van uw dierbare.


Museum voor Anatomie en Pathologie In verband met de nieuwe maatregelen is het museum gesloten tot nader bericht.

Het Museum voor Anatomie en Pathologie is gevestigd in het studiecentrum van het Radboudumc in Nijmegen. De eerste collectie is in 1967 ingericht door de toenmalige hoogleraar in de anatomie, professor dr. H. J. Lammers.

lees meer

Terbeschikking­stelling

U kunt ervoor kiezen uw lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan na het overlijden door een anatomisch instituut van een universiteit gebruikt voor medisch onderwijs en onderzoek.

lees meer

Terbeschikking­stelling

U kunt ervoor kiezen uw lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan na het overlijden door een anatomisch instituut van een universiteit gebruikt voor medisch onderwijs en onderzoek.

Hoe stelt u uw lichaam beschikbaar?

Om uw lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap vult u een formulier in dat een wilsbeschikking heet. Deze wilsbeschikking vult u met de hand in, volgens de bijgeleverde aanwijzingen. Ook vragen wij om een machtigingsformulier in te vullen. Daarmee geeft u aan dat we na uw overlijden uw medisch dossier bij uw huisarts mogen inzien of hier een afschrift van mogen ontvangen.

Waar kunt u uw lichaam beschikbaar stellen? 

U kunt zich registreren bij 1 van de 8 Nederlandse anatomische instituten die verbonden zijn aan een Universitair Medisch Centrum. In Nederland vindt u ze in Amsterdam (2), Leiden, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. De procedure verschilt per instituut.

De procedure bij het Radboudumc    

Bij het Radboudumc kunt u voor een wilsbeschikking terecht bij de afdeling Anatomie.

Inschrijven mogelijk

Op dit moment is inschrijven mogelijk. U kunt hiervoor tijdens kantoortijden (08.30-17.00 uur op werkdagen) contact met ons opnemen via telefoonnummer 024-361 33 41. Er wordt alleen ingeschreven na telefonisch contact.

Inschrijven houdt in dat wij uw adresgegevens noteren en dat u een informatiebrief met bijlagen ontvangt. Deze bijlagen worden buiten de inschrijftermijn niet verstrekt. Nadat de bijlagen ingevuld zijn en naar ons zijn teruggestuurd, verwerken wij de inschrijving en ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Na uw overlijden zorgen wij voor toestemming van de burgemeester voor ontleding van uw stoffelijk overschot. Een door ons aangewezen begrafenisondernemer brengt het stoffelijk overschot naar ons instituut. De kosten hiervan zijn voor onze rekening. Na ontleding zorgt het anatomisch laboratorium voor anonieme crematie van de stoffelijke resten. Dit is anders dan een normale crematie.  

Wat als uw lichaam niet geschikt is voor ontleding? 

Het is belangrijk dat wij snel over het lichaam beschikken. Het liefst binnen 24 uur. Soms is een lichaam niet geschikt voor ontleding. Bijvoorbeeld bij:

 • Overlijden buiten Nederland. De afwikkeling van de toestemmingprocedures voor transport naar Nederland met de bevoegde autoriteiten kost te veel tijd.  
 • Ernstige verminking door een verkeersongeval. 
 • Bepaalde dodelijke infectieziekten (het coronavirus is uitsluitingsgrond! Mocht u binnen 2 weken na een bewezen corona infectie komen te overlijden, dan geldt dit helaas als een uitsluitingsgrond. Mocht u het coronavirus hebben doorlopen en hiervan hersteld zijn en vanwege een andere redenen komen te overlijden, is dit geen uitsluitingsgrond). 
 • Overlijden tijdens een operatieve ingreep. 
 • Opening van het lichaam voor sectie of om organen voor transplantatie te verwijderen.  
 • Extreem overgewicht. 

In al deze gevallen is conservering of behandeling van het lichaam voor een goede ontleding niet meer mogelijk. Wij kunnen het lichaam dan niet accepteren. Daarom adviseren wij u een alternatief achter de hand te houden voor een eventuele reguliere begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld een begrafenisverzekering. Mocht een uitsluitingsgrond van toepassing zijn, dan is het prettig als wij hierover worden geïnformeerd.

Herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden

De afdeling Anatomie van het Radboudumc houdt jaarlijks een herdenkingsplechtigheid voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen hiervoor een uitnodiging van ons instituut. Deze bijeenkomsten worden altijd begin november gehouden.

Nieuwe donorwet

Voor meer informatie over de nieuwe donorwet kunt u hier terugvinden: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/anatomie/nieuwe-donorwet.


Nieuwe donorwet

Mocht u bij ons ingeschreven staan om uw lichaam ter beschikking aan de wetenschap te doneren, de nieuwe donorwet die per 1 juli 2020 ingaat heeft geen gevolgen.

Lees verder

Nieuwe donorwet

In verband met de nieuwe wetgeving die per 1 juli 2020 van kracht wordt adviseren wij degenen die bij ons ingeschreven staan om de registratie op “nee, ik geef geen toestemming” vast te leggen. Als dit niet gebeurd is er ons inziens nog niet veel aan de hand, de nieuwe donorwet geeft aan als nabestaanden aannemelijk kunnen maken dat overledene geen donor wil zijn, er geen organen of weefsels gedoneerd hoeven te worden. Met onze bevestiging is dit makkelijk aan te tonen.
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-nieuwe-donorwet-adr-in)


Monument ter nagedachtenis aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden van de medische wetenschap.

In de galerij voor het Museum voor Anatomie en Pathologie van het Radboudumc staat een bijzonder monument. Voor nabestaanden is het monument een tastbare plek om afscheid te nemen van hun geliefden en invulling te geven aan hun rouwproces.

Lees meer

Monument ter nagedachtenis aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden van de medische wetenschap.

In de galerij voor het Museum voor Anatomie en Pathologie van het Radboudumc staat een bijzonder monument: het dient ter nagedachtenis aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden van de medische wetenschap. Voor nabestaanden is het monument een tastbare plek om afscheid te nemen van hun geliefden en invulling te geven aan hun rouwproces.

Het monument is gemaakt van een marmeren snijtafel uit 1955. Op het marmer is een feniks bevestigd die oprijst uit zijn as, symbool van onvergankelijkheid. De maker van het monument is dr. Joop van der Straaten, oud conservator van het museum.

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Praktisch Onderwijs Medische Wetenschappen POM

Het POM beheert de faciliteiten en biedt ondersteuning bij 3 practicumtypen: natpracticum, droogpracticum en Functie Evaluatie Laboratorium (FEL).

lees meer

Onze mensen