Afdelingen Heelkunde Orgaan- en weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie in het Radboudumc

Orgaan- en weefseldonatie betekent dat een overledene organen/weefsels doneert aan iemand anders. Hiermee kunnen we transplantaties uitvoeren en levens redden. Bij een transplantatie vervangen we het zieke orgaan of weefsel van een patiënt door een gezond orgaan van een donor.

lees meer

Orgaan- en weefseldonatie in het Radboudumc

Orgaan- en weefseldonatie betekent dat iemand die overleden is organen/weefsels weggeeft (doneert) aan iemand anders. Met donororganen en -weefsels kunnen we transplantaties uitvoeren en levens redden. Een transplantatie is het vervangen van het zieke orgaan of weefsel bij een patiënt door een gezond orgaan van een donor.

Organen die we kunnen transplanteren

 • hart
 • nieren
 • lever
 • longen
 • alvleesklier
 • dunne darm 

We redden niet altijd een leven als we weefsels transplanteren. Soms krijgt de patiënt er een beter leven door.

Weefsels die we kunnen transplanteren

 • huid
 • botweefsel, kraakbeen en pezen
 • oogweefsel
 • hartkleppen
 • bloedvaten: thoracale aorta en femorale vaten

Wie kan donor zijn?

Iedereen kan toestemming geven voor donatie. Pas als u overlijdt, beoordeelt een arts of u ook echt donor kunt zijn. De arts let daarbij op een aantal dingen:
 • de leeftijd
 • het medisch verleden
 • de oorzaak van het overlijden
 • de conditie van het lichaam van de persoon die overleden is
 • de kwaliteit van de organen en weefsels

Wanneer is iemand overleden hartdood of hersendood?

Orgaandonatie is mogelijk als iemand hersendood of hartdood is en op de Intensive Care (IC) of spoedeisende hulp in een ziekenhuis ligt. Wat betekenen die termen? lees meer

Wanneer is iemand overleden hartdood of hersendood?

Orgaandonatie is mogelijk als iemand hersendood of hartdood is en op de Intensive Care (IC) of spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis ligt. Wat betekenen die termen?

Hartdood

Iemand is hartdood als het hart minimaal 5 minuten niet meer klopt. Er gaat geen bloed meer door het lichaam. Deze persoon is overleden.

Hersendood

Hersendood betekent dat alle functies van de hersenen zijn gestopt en ook nooit meer kunnen herstellen. Deze persoon is overleden. In Nederland zijn er heel precieze afspraken waaraan artsen zich moeten houden om te bepalen of iemand hersendood is. Op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting vindt u hier meer uitleg over. 

Orgaan- en weefselonatie

Als duidelijk wordt dat iemand niet meer kan genezen en gaat overlijden, kijkt de arts in het Donorregister. Daarin staat welke keuze de patiënt heeft laten vastleggen. De arts mag het Donorregister al enkele uren voor overlijden inzien. Organen mogen pas uitgenomen worden nadat artsen hersendood of hartdood hebben vastgesteld.   

Informatie over aanmelden als donor

Vragen en antwoorden over orgaan- en weefsel­donatie

Heeft u vragen over orgaan- en weefseldonatie? Op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting vindt u 300 vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Wetgeving

De overheid heeft regels gemaakt voor het doneren. Die regels staan in de Wet op de Orgaandonatie (WOD). lees meer

Wetgeving

De overheid heeft regels gemaakt voor het doneren. Die regels staan in de Wet op de Orgaandonatie (WOD). De WOD heeft vier doelen:
 • duidelijk maken wat de rechten en plichten zijn van iedereen die bij het doneren van organen betrokken is
 • ervoor zorgen dat de verdeling van de organen en weefsels eerlijk gaat
 • ervoor zorgen dat er meer organen en weefsels komen
 • het voorkomen en verbieden van handel in organen en weefsels 

Verplichtingen WOD

 • De WOD verplicht artsen om elke keer als zij met een mogelijk orgaan- en/of weefseldonor te maken krijgen in het Donorregister te kijken. Zo kan de arts achterhalen of de overledene een wilsbeschikking heeft voor donatie. Iedere wilsbekwame Nederlander van 12 jaar of ouder kan in het Donorregister laten registreren of hij na overlijden zijn organen en/of weefsels afstaan voor donatie.
 • Ook zijn artsen volgens de WOD verantwoordelijk voor het herkennen van een mogelijke donor.

Donatiebeleid van het Radboudumc

Medewerkers van het Radboudumc, die betrokken zijn bij het overlijden van patiënten, kijken of donatie mogelijk is. Hiervoor is een commissie Orgaan- en Weefseldonatie (CODW) opgericht. lees meer

Donatiebeleid van het Radboudumc

Commissie orgaan- en weefseldonatie

Medewerkers van het Radboudumc, die betrokken zijn bij het overlijden van patiënten, kijken of donatie mogelijk is. Hiervoor is een commissie Orgaan- en Weefseldonatie (CODW) opgericht. De COWD geeft advies en zorgt voor kennisoverdracht over orgaan- en weefseldonatie binnen het ziekenhuis.
 

Transplantatiecoördinator

De transplantatiecoördinator (TC) coördineert het proces van orgaandonatie. Is er ergens een donor? Dan gaat de TC naar het ziekenhuis waar de donor is. De TC helpt het personeel bij de organisatie van het hele proces.
 
Een paar weken nadat de donatie is geweest, heeft de TC contact met het donorziekenhuis en de huisarts van de persoon die overleden is. Hij laat weten wat de resultaten van de transplantatie zijn. Ook de nabestaanden krijgen, als zij dat willen, informatie over de transplantaties die zijn gedaan. 
 
De TC heeft regelmatig contact met de regionale ziekenhuizen en geeft advies en informatie over donatie. Zo blijven alle ziekenhuizen in Nederland goed op de hoogte.

Weefseldonatie na overlijden

Bij weefseldonatie gaat het om donatie van hoornvliezen, oogrok (oogweefsel), hartkleppen, huid en bot. Lees hier wat weefseldonatie betekent voor de overledene en nabestaanden. lees meer

Zelfstandig Uitname Team

Een Zelfstandig Uitname Team (ZUT) is een team specialisten dat naar het ziekenhuis gaat waar de donor is. Het ZUT neemt de organen van de donor uit. lees meer

Zelfstandig Uitname Team

Een Zelfstandig Uitname Team (ZUT) bestaat uit 2 chirurgen, 2 ok-assistenten, een anesthesioloog en anesthesiemedewerker. Het is een team specialisten dat naar het ziekenhuis gaat waar de donor is. Het ZUT komt met een speciaal ingerichte bus met daarin alle materialen die nodig zijn. Het team neemt de organen van de donor uit in een OK-ruimte van het donorziekenhuis.

Op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting vindt u uitgebreide informatie over hoe een donoroperatie in zijn werk gaat.

Welke transplantaties doet het Radboudumc?

In het Radboudumc doen we nier-, hartklep-, oogweefsel- en botweefseltransplantaties. Niertransplantaties doen we al sinds 1968.
 • Medewerkers
 • Intranet