Afdelingen Maag Darm en Leverziekten Endoscopie--centrum Endoscopisch onderzoek met anesthesie

Over propofol sedatie of narcose

Een physician assistant van de afdeling Anesthesiologie voert de propofol sedatie of narcose uit. Als u narcose krijgt, is er ook een anesthesist aanwezig. Om deze sedatie veilig te kunnen geven bent u door hen van tevoren gescreend op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie.

Voorbereiding

Lees hier meer over wat u moet doen voor het onderzoek. Zo moet u vervoer terug naar huis regelen en vragen wij u met maximaal 1 begeleider naar de afdeling te komen.

lees meer

Voorbereiding

 • Mocht u de dagen voor het onderzoek koorts of griep hebben, wilt u dit dan doorgeven aan het Endoscopie Centrum?
 • Regel van tevoren vervoer terug naar huis. Sedatie en ook het onderzoek kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. Doe het thuis de eerste 24 uur rustig aan. Bestuur geen machines en neem geen belangrijke beslissingen.
 • Om praktische redenen vragen wij u met maximaal 1 begeleider naar de afdeling te komen.
 • Wij verzoeken u op de dag van het onderzoek geen vette crème, zoals bijvoorbeeld bodylotion, te gebruiken. Hierdoor blijven bijvoorbeeld plakkers voor een hartfilmpje niet goed zitten.
 • Bij de hoofdingang zijn zo nodig rolstoelen te verkrijgen. De loopafstand van de hoofdingang naar het Endoscopie Centrum is 10 minuten.
 • Tot 2 uur voor het tijdstip dat u zich op het Endoscopie Centrum moet melden, mag u nog heldere vloeistoffen drinken. Heldere vloeistoffen zijn water, thee, aanmaaklimonade, heldere bouillon, koffie zonder melk.
 • Zorg ervoor dat er na het onderzoek iemand in uw huis is en dat u de eerste nacht niet alleen bent.
 • Meenemen: afsprakenbrief, makkelijk zittende kleding en uw medicijnlijst. Het is beter om geen waardevolle spullen mee te nemen. Het ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid bij vermissing of diefstal.
 • Uw behandelend arts bespreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt doorgebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.
 • Contactlenzen, bril, gebitsprotheses en sieraden (ook piercings) mag u niet dragen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van het Endoscopie Centrum, route 763. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte, waar we u ophalen voor verdere voorbereiding.

lees meer

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van het Endoscopie Centrum, route 763. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte, waar we u ophalen voor verdere voorbereiding. U krijgt een jasje aan met drukknopen, er wordt een infuus ingebracht en u mag plaatsnemen op een brancardbed. De physician assistant of verpleegkundige haalt u vervolgens op. Rondom het onderzoek zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Vlak voordat het onderzoek van start gaat, wordt bijvoorbeeld door het hele team een zogenaamde ’time out’ genomen. We controleren onder andere uw naam, geboortedatum, het onderzoek en de benodigdheden. Voor, tijdens en na het onderzoek bent u aangesloten op bewakingsapparatuur (hartfilmpje, bloeddrukmeter). Tijdens de procedure blijft de physician assistant bij u.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de nazorgruimte. Hier controleren we uw ademhaling, bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed. Als u narcose heeft gehad, gaat u voor nabewaking naar de verkoeverkamer.

lees meer

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de nazorgruimte. Hier controleren we uw ademhaling, bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed. Als u narcose heeft gehad, gaat u voor nabewaking naar de verkoeverkamer. Zodra uw toestand het toelaat gaat u terug naar de nazorgruimte op het Endoscopie Centrum. U mag weer eten en drinken als u goed wakker bent. Het infuus halen we er vlak voordat u naar huis gaat uit. Afhankelijk van het onderzoek, mag u na 30 minuten tot 1 uur weer naar huis. Er kan een medische reden zijn om u af te raden om naar huis te gaan. We plaatsen u dan over naar een verpleegafdeling. ‘s Avonds of de volgende ochtend bekijken we wanneer u naar huis kunt. Als u naar huis gaat ontvangt u een formulier met informatie over het onderzoek en eventuele bijzonderheden.

Endoscopie Centrum

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Endoscopie Centrum

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Contact opnemen

Mocht u naar huis gaan zonder geplast te hebben, neem dan contact met ons op als u thuis na 6 uur nog niet geplast heeft.

lees meer

Contact opnemen

 • Mocht u naar huis gaan zonder geplast te hebben, neem dan contact met ons op als u thuis na 6 uur nog niet geplast heeft.
 • Bij complicaties die zich binnen 24 uur na het onderzoek voordoen kunt u overdag contact met opnemen met het Endoscopie Centrum, telefoonnummer: (024) 361 41 89.
 • ’s Avonds/’s nachts kunt u contact opnemen met verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten (als u een onderzoek heeft gehad via maag-darm-leverziekten): (024) 361 89 80.
 • ‘s Avonds/’s nachts kunt u contact opnemen met verpleegafdeling Longziekten C4L (als u een longonderzoek heeft gehad): (024) 361 45 90.