Afdelingen Maag-, Darm- en Leverziekten Endoscopie Centrum (EC) Endoscopisch onderzoek met anesthesie

Over PSA: Procedurele Sedatie en Analgesie (diepe sedatie) of narcose

In overleg met uw behandelend arts krijgt u PSA of narcose tijdens uw onderzoek. Deze vormen van anesthesie zorgen ervoor dat u tijdens de behandeling comfortabel bent en nagenoeg geen pijn ervaart. Een Physician Assistant of Sedatie Praktijk Specialist van de afdeling Anesthesiologie voert de sedatie zelfstandig of onder directe supervisie van een anesthesioloog uit en ondersteunt bij een eventuele narcose de anesthesioloog. 


Voorbereiding

Lees hier meer over wat u moet doen voor het onderzoek. Zo moet u vervoer terug naar huis regelen. 

lees meer

Voorbereiding

Om deze vormen van anesthesie veilig te kunnen geven bent u van tevoren gescreend op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie met als doel het geven van voorlichting en het inschatten van de eventuele gezondheidsrisico's. 

 • Heeft u de dagen voor het onderzoek koorts of griep, of heeft u in de afgelopen 6 weken voor het onderzoek een longontsteking gehad of bent u hier nog van aan het herstellen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Endoscopie Centrum. Het kan zijn dat we uw onderzoek moeten verplaatsen totdat u volledig hersteld bent.
 • Regel van tevoren vervoer terug naar huis. Sedatie en ook het onderzoek kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. Doe het thuis de eerste 24 uur rustig aan. Bestuur geen machines en neem geen belangrijke beslissingen.
 • Wij verzoeken u op de dag van het onderzoek geen vette crème, zoals bijvoorbeeld bodylotion, te gebruiken. Hierdoor blijven bijvoorbeeld plakkers voor een hartfilmpje niet goed zitten.
 • Bij de hoofdingang zijn zo nodig rolstoelen te verkrijgen. De loopafstand van de hoofdingang naar het Endoscopie Centrum is 10 minuten.
 • Piercings op de plek waar de scopie plaatsvindt, bijv. die in de mond, lippen of tong zitten, moeten vooraf verwijderd worden. Andere piercings mogen blijven zitten. Overleg dit zo nodig met uw anesthesioloog.
 • Nuchter zijn: het is belangrijk dat u nuchter bent tijdens de scopie met anesthesie. U mag uiterlijk 6 uur voor het onderzoek nog een licht verteerbaar ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld een sneetje wit brood of een beschuit met jam en thee of zwarte koffie zonder melk. U mag nog wel helder drinken tot 2 uur voor het onderzoek (koffie zonder melk, thee zonder melk, sap zonder pulp, water en aanmaaklimonade, frisdrank zonder koolzuur, heldere ontvette bouillon).
 • Zorg ervoor dat er na het onderzoek iemand in uw huis is en dat u de eerste nacht (bij voorkeur) niet alleen bent.
 • Meenemen: afsprakenbrief, makkelijk zittende kleding en uw medicijnlijst. Het is beter om geen waardevolle spullen mee te nemen. Het ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid bij vermissing of diefstal.
 • Uw behandelend arts bespreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt doorgebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.
 • Contactlenzen, bril, gebitsprotheses en sieraden mag u niet dragen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van het Endoscopie Centrum, route 763. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte, waar we u ophalen voor verdere voorbereiding.

lees meer

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van het Endoscopie Centrum, route 763. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte, waar we u ophalen voor verdere voorbereiding. U krijgt een jasje aan met drukknopen, er wordt een infuus ingebracht en u mag plaatsnemen op een brancardbed. Een medewerker van de anesthesie of verpleegkundige haalt u vervolgens op. Rondom het onderzoek zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Vlak voordat het onderzoek van start gaat, wordt bijvoorbeeld door het hele team een zogenaamde ’time out’ genomen. We controleren onder andere uw naam, geboortedatum, het onderzoek en de benodigdheden. Voor, tijdens en na het onderzoek bent u aangesloten op bewakingsapparatuur (ademhaling, hartfilmpje (ECG), bloeddruk, zuurstofgehalte). 


Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de nazorgruimte. Hier controleren we uw vitale waarden (ademhaling, bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed) en nemen een pijnscore bij u af. Als u narcose heeft gehad, gaat u voor nabewaking naar de verkoeverkamer van het operatiekamercomplex. 

lees meer

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de nazorgruimte. Hier controleren we uw vitale waarden (ademhaling, bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed). Als u narcose heeft gehad, gaat u voor nabewaking naar de verkoeverkamer van het operatiekamercomplex. Zodra uw toestand het toelaat gaat u terug naar de nazorgruimte op het Endoscopie Centrum. U mag weer eten en drinken als u goed wakker bent. Dit hangt ook van het soort onderzoek af. Soms mag u pas na enkele uren weer eten en drinken. Het infuus verwijderen we voordat u naar huis gaat. Afhankelijk van het onderzoek, mag u na 30 minuten tot 1 uur weer naar huis. U moet voor begeleiding en vervoer naar huis zorgen. Laat u ophalen bij het Endoscopie Centrum en verlaat de afdeling niet alleen.

Er kan een medische reden zijn om u af te raden om naar huis te gaan. We plaatsen u dan over naar een verpleegafdeling. ‘s Avonds of de volgende ochtend bekijken we wanneer u naar huis kunt. Als u naar huis gaat ontvangt u een formulier met informatie over het onderzoek en eventuele bijzonderheden.


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Contact opnemen

Bij complicaties die zich binnen 24 uur na het onderzoek voordoen kunt u overdag contact opnemen met het Endoscopie Centrum, telefoonnummer: (024) 361 41 89.

lees meer

Contact opnemen

Bij complicaties die zich binnen 24 uur na het onderzoek voordoen kunt u overdag contact opnemen met het Endoscopie Centrum, telefoonnummer: (024) 361 41 89.

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u de eerste 7 dagen contact opnemen met verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten (als u een onderzoek heeft gehad via Maag-, Darm- en Leverziekten): (024) 361 34 38 en vragen  naar de dienstdoende MDL-arts. Vanaf de 8e dag na het onderzoek kunt u contact opnemen met uw huisarts.

‘s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling Longziekten (als u een longonderzoek heeft gehad): (024) 361 45 90 en vragen naar de dienstdoende longarts. Vanaf de 3e dag na het onderzoek kunt u contact opnemen met uw huisarts.

 • Medewerkers
 • Intranet