Vragenlijsten

Vragenlijsten

Plannen afspraak

Als we uw vragenlijsten ontvangen hebben, kunnen we een afspraak inplannen.
Plannen afspraak
Afspraakbevestiging

Onderzoek of behandeling

Voorbereiding
Onze onderzoeken en behandelingen
selecteer uw onderzoek of behandeling
Uw afspraak

Na het onderzoek

Uitslag

VragenlijstenVragenlijsten


Digitale voorbereiding

Om uw gezondheid goed in kaart te brengen, sturen wij u digitale voorlichting toe via mijnRadboud. We kunnen pas een afspraak inplannen als we uw vragenlijsten retour hebben ontvangen.

lees meer

Digitale voorbereiding

Om uw gezondheid goed in kaart te brengen, sturen wij u digitale voorlichting toe via mijnRadboud. Als u nog geen mijnRadboud heeft, ontvangt u een brief met inloggegevens om u aan te melden. 
Zodra u in mijnRadboud ingelogd bent, leest u dat er voorlichting en een vragenlijst klaar staat. U bekijkt één of meerdere voorlichtingsfilmpjes over uw onderzoek en aansluitend vult u een vragenlijst in over uw medische conditie. Vul deze vragenlijst zo volledig mogelijk in, ook uw actuele medicijngebruik als daar om gevraagd wordt. Verder vragen wij u om akkoord te geven voor het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat wij pas kunnen starten met het plannen van uw onderzoek nadat we de vragenlijsten van u retour ontvangen hebben.
 

Pré-sedatie poli

Wij nodigen u uit voor de pré-sedatie poli van het Endoscopie Centrum als u geen gebruikt maakt van de digitale voorlichting.

lees meer

Pré-sedatie poli

Als u geen computer en/of mailadres heeft en dus geen digitale voorlichting kunt ontvangen, nodigen wij u uit voor een gesprek met de verpleegkundige op de pré-sedatie poli. Bent u al patiënt bij Maag-, Darm- en Leverziekten, dan is het mogelijk dat we kunnen volstaan met een telefonische afspraak en hoeft u niet naar de poli te komen.

Over de pré-sedatie poli

Voor deze afspraak meldt u zich bij het Endoscopie Centrum, routenummer 763.
Op de pré-sedatie poli krijgt u uitleg over het onderzoek en bespreken we bijzonderheden over de scopie met u. Neem een actuele medicijnlijst mee naar deze afspraak.
Wiij brengen uw medische conditie zo goed mogelijk in kaart. Dit doen we op basis van de aanvraag voor een scopie door uw behandelend arts of naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek. We schatten eventuele risico's in  en treffen samen met u maatregelen, zodat u goed voorbereid naar het onderzoek gaat. We bespreken de voorbereidingen voor het onderzoek, zoals het nuchter zijn, gebruik van bloedverdunners en het reinigen van de darmen. Ook beoordelen wij uw medicijngebruik; waar u eventueel voor het onderzoek mee moet stoppen of aanpassen.

Planning van het onderzoek

Na uw bezoek aan de pré-sedatie zal de secretaresse het onderzoek voor u inplannen.


Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen met betrekking tot voorlichting via mijn Radboud.

lees meer

Veel gestelde vragen


  • Om in te loggen in mijnRadboud heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kunt u zelf kiezen als u voor het eerst inlogt met de activatiecode. Als u uw activatiecode of inloggegevens kwijt bent, kunt u hierover contact opnemen met de Centrale Inschrijfbalie. Dit kan per e-mail: mijnradboud@radboudumc.nl of telefonisch via 024-3614443 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).

    Wij maken als ziekenhuis geen gebruik van inloggen met uw DigiD.

Plannen afspraakPlannen afspraak


Beoordelen vragenlijsten

Zodra wij de vragenlijsten van u hebben ontvangen worden deze beoordeeld door de verpleegkundige. Zij bepaalt, zo nodig in overleg met de arts, of het onderzoek ingepland mag worden door de secretaresse en binnen welke termijn.

Telefonisch consult

Als de verpleegkundige op basis van de vragenlijst over uw medische conditie nog aanvullende vragen heeft, of u heeft in de vragenlijst aangegeven nog vragen te hebben, dan ontvangt u eerst een afspraak voor een telefonisch consult.

Bevolkings­onderzoek

Als u via het bevolkingsonderzoek verwezen bent, krijgt u naast digitale voorlichting ook een afspraak op de pré-sedatie poli. De coloscopie wordt binnen 1 tot 2 weken na deze poli afspraak gepland. De afspraakbrief hiervoor krijgt u mee na het gesprek op de pré-sedatie poli.

Afspraakbevestiging


Bevestiging

De secretaresse plant de afspraak in op basis van instructies van de verpleegkundige en arts.

lees meer

Bevestiging

De secretaresse plant de afspraak in op basis van instructies van de verpleegkundige en arts. Houdt u er rekening mee dat voor de meeste onderzoek een wachttijd bestaat.
U ontvangt de afspraak per post of telefonisch. Dat is afhankelijk van de mate van spoed en van afzeggingen van andere patiënten. Kunt u niet op de voorgestelde datum, neemt u dan meteen contact met ons op.

Onderzoek of behandelingVoorbereiding


Hoe kunt u zich voorbereiden?

Lees ter voorbereiding goed de informatie over uw specifieke onderzoek of behandeling. Voor sommige afspraken begint u twee dagen van tevoren al met de voorbereiding.

Uw afspraak


Ontvangst

U wordt op het Endoscopie Centrum ontvangen door de secretaresse aan de balie. Zij controleert uw persoonsgegevens. Als er iets gewijzigd is, geeft u dat dan door aan de secretaresse. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte, tot een verpleegkundige u ophaalt voor een intakegesprek.

Sedatie

Het is mogelijk dat u sedatie krijgt tijdens het onderzoek of de behandeling. Daarna mag u niet alleen naar huis. Zorg daarom dat u iemand meeneemt.

lees meer

Sedatie

Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in één van de 5 scopiekamers. Dit kan onaangenaam zijn. Daarom is het mogelijk om een roesje te krijgen. We spreken dan van sedatie. Via een infuusnaaldje krijgt u een kalmeringsmiddel en een pijnstiller. Als u een onderzoek of behandeling onder sedatie heeft gehad, dan blijft u na het onderzoek gemiddeld nog een half uur ter observatie in de nazorgruimte.

Niet alleen naar huis

U mag dan gedurende 12 uur niet deelnemen aan het verkeer. Door de sedatie mag u niet alleen de afdeling verlaten. Zorg dat u begeleiding meeneemt die u naar huis kan brengen. Uw begeleider heeft de mogelijkheid om in de wachtkamer of het restaurant te wachten totdat u naar huis mag.

Na het onderzoekUitslag


Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

lees meer

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dat is uw maag-, darm- leverarts, een andere specialist of uw huisarts.

Voor het uitslaggesprek betekent dat:
  • Het secretariaat van het Endoscopie Centrum maakt alleen afspraken voor een uitslaggesprek als de MDL-arts de scopie heeft aangevraagd.
  • U maakt zelf een afspraak voor het uitslaggesprek als de scopie is aangevraagd door uw huisarts of een andere specialist.
  • Medewerkers
  • Intranet