Vragenlijsten
Vragenlijsten
Plannen afspraak
Als we uw vragenlijsten ontvangen hebben of u heeft een gesprek gehad met de verpleegkundige van de pré-sedatie poli, kunnen we een afspraak inplannen.
Plannen afspraak
Afspraakbevestiging
Onderzoek of behandeling
Voorbereiding
Onze onderzoeken en behandelingen
selecteer uw onderzoek of behandeling
Uw afspraak
Na het onderzoek
Uitslag

Vragenlijsten

Vragenlijsten


Digitale voorbereiding

Om uw gezondheid goed in kaart te brengen, sturen wij u digitale voorlichting toe via mijnRadboud. We kunnen pas een afspraak inplannen als we uw vragenlijsten retour hebben ontvangen.

lees meer

Digitale voorbereiding

Om uw gezondheid goed in kaart te brengen, sturen wij u digitale voorlichting toe via mijnRadboud. Als u nog geen mijnRadboud heeft, ontvangt u een brief met inloggegevens om u aan te melden. 
Zodra u in mijnRadboud ingelogd bent, leest u dat er voorlichting en een vragenlijst klaar staat. De vragenlijst ter voorbereiding van uw scopie, vindt u onder 'MIjn dossier' en vervolgens 'vragenlijsten'. De vragenlijst heet 'Digitale voorbereiding voor uw scopie'. De vragenlijst begint met een aantal video's die u moet bekijken. Na de video's volgt de vragenlijst over uw medische conditie. Vul deze vragenlijst zo volledig mogelijk in, ook uw actuele medicijngebruik als daar om gevraagd wordt. Verder vragen wij u om akkoord te geven voor het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat wij pas kunnen starten met het plannen van uw onderzoek nadat we de vragenlijsten van u retour ontvangen hebben. In de vragenlijst staat een datum in te vullen voor... Dit mag u negeren. Wij vragen u de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen en te retourneren, zodat we zo nodig een telefonisch consult kunnen plannen en/of het onderzoek. 
 


Pré-sedatie poli

Wij nodigen u uit voor de pré-sedatie poli van het Endoscopie Centrum als u geen gebruikt maakt van de digitale voorlichting. lees meer

Pré-sedatie poli

Als u geen computer en/of mailadres heeft en dus geen digitale voorlichting kunt of wilt ontvangen, krijgt u een gesprek met de verpleegkundige van de pré-sedatie poli.

Over de pré-sedatie poli

Op de pré-sedatie poli krijgt u uitleg over het onderzoek en bespreken we bijzonderheden over de scopie met u. Houd een actuele medicijnlijst eventueel bij de hand.
Wij brengen uw medische conditie zo goed mogelijk in kaart. Dit doen we op basis van de aanvraag voor een scopie door uw behandelend arts of naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek. We schatten eventuele risico's in  en treffen samen met u maatregelen, zodat u goed voorbereid naar het onderzoek gaat. We bespreken de voorbereidingen voor het onderzoek, zoals het nuchter zijn, gebruik van bloedverdunners en het reinigen van de darmen. Ook beoordelen wij uw medicijngebruik; waar u eventueel voor het onderzoek mee moet stoppen of aanpassen. In de brief leest u of de afspraak telefonisch is of dat u naar de pré-sedatie poli moet komen.

Planning van het onderzoek

Na uw bezoek aan de pré-sedatie poli zal de secretaresse het onderzoek voor u inplannen.


Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen met betrekking tot voorlichting via mijn Radboud. lees meer

Veel gestelde vragen


Plannen afspraak

Als we uw vragenlijsten ontvangen hebben of u heeft een gesprek gehad met de verpleegkundige van de pré-sedatie poli, kunnen we een afspraak inplannen.

Plannen afspraak


Beoordelen vragenlijsten

Zodra wij de vragenlijsten van u hebben ontvangen worden deze beoordeeld door de verpleegkundige. Zij bepaalt, zo nodig in overleg met de arts, of het onderzoek ingepland mag worden door de secretaresse en binnen welke termijn.

Telefonisch consult

Als de verpleegkundige op basis van de vragenlijst over uw medische conditie nog aanvullende vragen heeft, of u heeft in de vragenlijst aangegeven nog vragen te hebben, dan ontvangt u eerst een afspraak voor een telefonisch consult.

Bevolkings­onderzoek

Als u via het bevolkingsonderzoek verwezen bent, krijgt u naast digitale voorlichting ook een afspraak op de pré-sedatie poli. De coloscopie wordt binnen 1 tot 2 weken na deze poli afspraak gepland. De afspraakbrief hiervoor krijgt u mee na het gesprek op de pré-sedatie poli.

Afspraakbevestiging


Bevestiging

De secretaresse plant de afspraak in op basis van instructies van de verpleegkundige en arts.

lees meer

Bevestiging

De secretaresse plant de afspraak in op basis van instructies van de verpleegkundige en arts. Houdt u er rekening mee dat voor de meeste onderzoeken een wachttijd bestaat.
U ontvangt de afspraak per post of telefonisch. Dat is afhankelijk van de mate van spoed en van afzeggingen van andere patiënten. Kunt u niet op de voorgestelde datum, neemt u dan meteen contact met ons op.

Onderzoek of behandeling

Voorbereiding


Hoe kunt u zich voorbereiden?

Lees ter voorbereiding goed de informatie over uw specifieke onderzoek of behandeling. Voor sommige afspraken begint u twee dagen van tevoren al met de voorbereiding.

Uw afspraak


Ontvangst

U wordt op het Endoscopie Centrum ontvangen door de secretaresse aan de balie. Zij controleert uw persoonsgegevens. Als er iets gewijzigd is, geeft u dat dan door aan de secretaresse. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte, tot een verpleegkundige u meeneemt naar een voorbereidingsruimte.

Sedatie

Het is mogelijk dat u sedatie krijgt tijdens het onderzoek of de behandeling. Daarna mag u niet alleen naar huis. Zorg daarom dat u iemand meeneemt. lees meer

Sedatie

Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in één van de 5 scopiekamers. Het is mogelijk om een roesje te krijgen. We spreken dan van sedatie. Via een infuusnaaldje krijgt u een kalmeringsmiddel en/of een pijnstiller. Als u een onderzoek of behandeling onder sedatie heeft gehad, dan blijft u na het onderzoek gemiddeld nog een half uur ter observatie in de nazorgruimte.

Niet alleen naar huis

U mag dan gedurende 12 uur niet deelnemen aan het verkeer. Door de sedatie mag u niet alleen de afdeling verlaten. Zorg dat u begeleiding meeneemt die u naar huis kan brengen. Uw begeleider heeft de mogelijkheid om in de wachtkamer of het restaurant te wachten totdat u naar huis mag.

Na het onderzoek

Uitslag


Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. lees meer

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dat is uw maag-, darm- leverarts, een andere specialist of uw huisarts.

Voor het uitslaggesprek betekent dat:
  • Het secretariaat van het Endoscopie Centrum maakt alleen afspraken voor een uitslaggesprek als de MDL-arts de scopie heeft aangevraagd.
  • U maakt zelf een afspraak voor het uitslaggesprek als de scopie is aangevraagd door uw huisarts of een andere specialist.
  • Medewerkers
  • Intranet