Samenwerking tussen kaakchirurg en orthodontist

Orthognatische behandelingen verlopen steeds in nauwe samenwerking met een orthodontist. Wij werken intensief samen met orthodontisten van de afdeling Tandheelkunde én een 7-tal praktijken in Nijmegen en omgeving.

Tijdens de eerste afspraak op het gecombineerde spreekuur worden uw klachten en wensen geïnventariseerd en krijgt u uitleg over de behandelmogelijkheden. Aansluitend zullen we een aanvraag tot vergoeding bij uw ziektenkostenverzekeraar doen.

Na toestemming zal de orthodontist eerst de afwijkende tandstand met behulp van een beugel corrigeren en zo mooie tandbogen creëren. De osteotomie zal vervolgens zorgvuldig door middel van 3D-beeldvormingstechnieken in de computer gepland worden.

De MKA-chirurg plaatst de boven- en/of onderkaak tijdens de operatie in de juiste positie ten opzichte van elkaar in het gelaat.

Na de ingreep wordt de  beugelbehandeling voortgezet om de beet verder te optimaliseren. De totale behandeling duurt zo’n twee à drie jaar, waarna de klachten verholpen zullen zijn. Door de orthognatische behandeling zijn de functies van de tanden en kaken hersteld. Dit met veel aandacht voor de harmonische verhoudingen binnen het gelaat en alle andere aspecten die hierbij een belangrijke rol spelen.
 
Afdelingen Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie Centrum voor Orthognatische Chirurgie

Over het centrum voor Orthognatische Chirurgie

Het woord ‘Orthognatie’ is afgeleid van het Griekse ‘Ortho’ (= recht) en ‘Gnathos’ (= kaak). Orthognatische chirurgie omvat een reeks ingrepen om een afwijkende kaakstand te corrigeren. De kaakstandcorrectie (osteotomie) wordt uitgevoerd door de MKA-chirurg. lees meer

Over het centrum voor Orthognatische Chirurgie

Het woord ‘Orthognatie’ is afgeleid van het Griekse ‘Ortho’ (= recht) en ‘Gnathos’ (= kaak). Orthognatische chirurgie omvat een reeks ingrepen om een afwijkende kaakstand te corrigeren. De kaakstandcorrectie (osteotomie) wordt uitgevoerd door de MKA-chirurg.
 
Een afwijkende stand van of verhouding tussen boven- en onderkaak kan tot een scala aan klachten leiden. Bijna altijd namelijk passen de tanden en kiezen hierdoor niet goed op elkaar en komen normale functies in het gedrang. Denk hierbij aan moeite met afbijten, kauwen, spreken of het sluiten van de lippen.

Verder zal de afwijkende kaakstand zichtbaar zijn als een terugliggende of juist te ver uitstekende kin. Ook kan het een asymmetrie in het gezicht tot gevolg hebben en zelfs snurken opwekken. Niet zelden is de patiënt hierom gepest.
 

Contact

Polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

(024) 361 38 01

Polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond en gelaat, zowel poliklinisch als klinisch.

lees meer

Samenwerking tussen kaakchirurg en orthodontist

Orthognatische behandelingen verlopen steeds in nauwe samenwerking met een orthodontist. Wij werken intensief samen met orthodontisten van de afdeling Tandheelkunde én een 7-tal praktijken in Nijmegen en omgeving. lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet