Afdeling Neurochirurgie


Over de afdeling Neurochirurgie

Neurochirurgie is het specialisme dat zich bezighoudt met de chirurgische behandeling van aandoeningen. Het gaat om aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.


Contact

Afdeling Neurochirurgie
(024) 361 66 04

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Polikliniek neurochirurgie


Polikliniek Polikliniek Neurochirurgie

Op de Polikliniek Neurochirurgie onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer


Naar uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 633

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Informatiefolder Nazorgpolikliniek Neurochirurgie

Soms worden problemen die ontstaan door een hersenaandoening pas na enige tijd echt duidelijk. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist van de nazorgpolikliniek Neurochirurgie Harriëtte Petersen.

bekijk het pdf-bestand

Verpleegafdeling neurochirurgieNaar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 737

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Bezoektijden Neurochirurgie

De verpleegafdeling neurochirurgie kent geen vaste bezoektijden, bezoek is de gehele dag welkom. We kunnen hiervan afwijken wanneer dit beter is voor uw herstel. Onze verpleegkundigen zullen dit dan bij u aangeven.


Dagindeling verpleegafdeling

De dagen op onze afdeling verlopen verschillend omdat elke patiënt een speciale verzorging en behandeling krijgt die op hem of haar is afgestemd. Elke dag heeft wel een aantal vaste momenten.

Lees meer

Dagindeling verpleegafdeling

De dagen op onze afdeling verlopen verschillend omdat elke patiënt een speciale verzorging en behandeling krijgt die op hem of haar is afgestemd. Elke dag heeft wel een aantal vaste momenten.

07.00 uur Voedingsronde en medicijnronde
08.00 uur Aanvang wekzaamheden verpleegkundigen
09.30 uur Voedingsronde
10.15-10.45 uur Koffie pauze verpleegkundigen (verdeeld in 2 groepen)
12.00 uur Voedingsronde en medicijnronde
12.30-13.30 uur Lunchpauze verpleegkundigen (verdeeld in 2 groepen)
14.45 uur Voedingsronde, eventuele verzorging
17.15 uur Voedingsronde en medicijnronde
13.30 uur Voedingsronde
na 20.00 uur Verzorging voor de nacht
22.00 uur Medicijnronde.

Wilt u er reking mee houden dat om 23.00 uur al veel patiënten slapen. Rust op de afdeling is dan erg belangrijk.
Gedurende de nacht komen verpleegkundigen met regelmaat kijken of alles in orde is met u.
 

Artsen en verpleeg­kundigen

Op de afdeling werken twee artsenteams: de neurochirurgen en de plastisch chirurgen. Elk team is breed samen gesteld.

Lees meer

Artsen en verpleeg­kundigen

Artsen

Op de afdeling werken twee artsenteams: de neurochirurgen en de plastisch chirurgen. Elk team is breed samengesteld. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Verder bestaat het team uit specialistisch chirurgen (neurochirurgen of plastisch chirurgen), arts-assisitenten ( artsn waarvan een deel in opleiding is tot  specialist), psysician assistents en co-assisitenten (studenten geneeskunde). De physician assistents ondersteunen uw behandelend arts door zelfstandig medische taken uit te oefenen. Zij zijn het eertse aanspreekpunt voor medische vragen op de afdeling.

De physician assistent/zaalarts en/of andere artsen van het team komen dagelijks bij u langs. De neurochirurgen lopen visiste tussen 09.30 en 11.00 uur. Het is belangrijk dat u op deze tijdstippen op uw kamer bent. Tijdens de artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling. Ook kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met uw behandelend arts.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen werken in een team. We doen ons best om u gedurende uw verblijf door dezelfde verpleegkundigen te laten verzorgen en begeleiden. Op deze manier leert u elkaar kennen en kan de zorg beter worden afgestemd. Met vragen en problemen kunt u het beste terecht bij de verpleegkundige die voor u zorgt.
Ook kunt u te maken krijgen met studenten Verpleegkunde. Dit zijn studenten uit alle vier de jaargangen van de opleiding tot verpleegkundige. Deze studenten doen hun werk onder toeziend oog van een gediplomeerd verpleegkundige.
Daarnaast werken er verpleegassistenten op de afdeling. Zij ondersteunen de verpleegkundigen.
De zorgmanager en teamleider van de afdeling zijn vooral bezig met de organisatie en zijn eindverantwoordelijk
voor de verpleegkundige zorg.
Tussen 13.55 uur en 14.30 uur houden de verpleegkundigen een patiënten bespreking waarin zij uw behandeling bespreken. U wordt gevraagd de verpleegkundige tijdens deze behandeling niet te storen.
 

Gemengd verplegen

Het kan voorkomen dat vrouwen en mannen samen op één kamer verpleegd worden.

Lees meer

Gemengd verplegen

De afdeling beschikt over meerdere éénpersoonskamers, één vierpersoonskamer en één twee persoonskamer. Het kan voorkomen dat vrouwen en mannen samen op één kamer verpleegd worden. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige, zodat zij een oplossing voor u kan zoeken.

Rooming-in

Het is mogelijk dat er een familielid/naaste 's nachts bij u blijft slapen (rooming-in). Zeker bij patiënten met onrust of angst, is de aanwezigheid van een bekend persoon wenselijk.

Lees meer

Rooming-in

Het is mogelijk dat er een familielid/naaste 's nachts bij u blijft slapen (rooming-in). Zeker bij patiënten met onrust of angst, is de aanwezigheid van een bekend persoon wenselijk. Vanwege de beperkte ruimte moet dit vooraf overlegd worden met de verpleegkundige. Per dag wordt er samen beken of rooming-in wenselijk blijft.
De persoon die bij u blijft slapen, krijgt een opklapbed. Hij/zij maakt het opklapbed zelf op in de avond en klapt het bed 's mogens op.
De persoon die gebruik maakt van rooming-in, mag de douche en het toilet op de patiëntenkamer gebruiken. Overige bezoekers moeten gebruik maken van de bezoekerstooiletten.

Deelname aan verzorging

Het is mogelijk om als familielid/naaste deel te nemen aan de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt altijd in overleg met de vrepleegkundige.

Meer persoonskamer

Wanneer u op een meer persoonskamer ligt (twee of vier personen), is het niet mogelijk om gebruik te maken van rooming-in. Mocht dit toch voor u als patiënt nodig zijn, overleg dan met de verpleegkundige naar de mogelijkheden.

Informatie­folders

Hier vindt u de informatiefolders van de afdeling neurochirurgie

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.

over ons onderzoek (in English)

Onze mensen

inloggen