De interventieradioloog voert procedures uit in een team met gespecialiseerde MBB’ers (medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen). Voor veel van de behandelingen is een lokale verdovingsprik in de huid voldoende om de behandeling uit te kunnen voeren. Meer complexe behandelingen worden onder narcose of onder een roesje uitgevoerd.

Binnen de Interventie Radiologie zijn verschillende behandelingen en onderzoeken mogelijk. 

Van de bloedvaten

Vernauwingen of verstoppingen in bloedvaten kunnen o.a. worden behandeld doormiddel van ‘dotteren’ (het oprekken van een bloedvat doormiddel van een ballon) of het plaatsen van stents (een buisje dat het bloedvat open houdt). Ook kunnen bloedvaten die klachten geven juist dicht worden gemaakt (embolisatie). 
Bij een TIPS-procedure (Transjugulaire Intrahepatische Portosystemische Shunt) maakt de interventieradioloog een kunstmatige verbinding tussen twee aders in de lever.

Wanneer bloedstolsels zich in het bloed bevinden, kunnen we deze eruit filteren met behulp van een vena cava-filter. Het filter plaatsen we in de onderste holle ader (vena cava) en blijft een aantal weken zitten.

Wanneer een bloedstolsel een bloedvat afsluit, kan door het toedienen van een bloedverdunner op die plek het stolsel worden opgelost. Dit noemt men een Trombolyse behandeling. Een bloedstolsel kan ook uit het bloedvat worden weggezogen, dit wordt een Trombectomie genoemd. Wanneer een bloedstolsel een bloedvat in de hersenen afsluit (herseninfarct), kan dit stolsel uit het bloedvat worden verwijderd om blijvende schade te voorkomen, dit is een Stroke behandeling.

De interventieradioloog kan ook bloedmonsters (samples) afnemen op verschillende plekken in bloedvaten, dit noemt men een Veneuze sampling. De bloedmonsters worden onderzocht op afwijkingen in het hormoongehalte van het bloed.  Zo kan men achterhalen of er een overproductie is van bepaalde hormonen in uw lichaam.

Veneuze malformaties (VM) en arterio veneuze malformaties (AVM) zijn gecompliceerde bloedvatmisvormingen. Deze kunnen in heel het lichaam voorkomen en ernstige klachten geven. Met speciale technieken kan de interventieradioloog een rol spelen bij het beheersbaar maken van de klachten en symptomen.

Ook worden op de Interventie Radiologie PICC-lijnen geplaatst. Dit is een dun slangetje die via een bloedvat boven de elleboogsplooi wordt ingebracht en eindigt in een groot bloedvat boven het hart. De PICC-lijn kan worden gebruikt om antibiotica, chemotherapie, andere medicatie en voeding toe te dienen. Daarnaast kan er bloed uit afgenomen worden. Het voordeel van de PICC-lijn is dat deze langer kan blijven zitten dan een infuus.

Niet van de bloedvaten

Het plaatsen van drains, (o.a. galwegdrain (PTCD), nierdrain (NSK), voedingskatheter (PRG)) en het uitvoeren van drainages (o.a. van levercystes) behoren tot behandelingen die plaatsvinden op de Interventie Radiologie. Hierbij wordt via een kleine opening in de huid een drain(slangetje) ingebracht.

Verhitten of bevriezen van tumoren middels Radiofrequente Ablatie (RFA), Microwave Ablatie (MWA) of Cryo Ablatie zijn technieken om tumoren te behandelen.  Onder narcose wordt, door een klein gaatje in de huid, een naald in de tumor gestoken en wordt dit gebied zodanig verhit of bevroren dat de tumorcellen dood gaan. Een andere ablatie methode is Irreversibele electroporatie (IRA), waarbij gebruik wordt gemaakt van stroomstootjes om de tumorcellen te doden. In bepaalde gevallen zijn deze behandelingen een goed alternatief voor ingrijpende operaties. Deze procedure kan zowel plaatsvinden op de Angio-Interventie, als op de Computer Tomografie (CT).

TACE (transarteriele chemo-embolisatie) is een methode waarbij de interventieradioloog een tumor in de lever probeert te vernietigen door zowel de bloedtoevoer naar de tumor af te sluiten, als door zeer lokaal in de tumor chemotherapie te geven. Uitzaaiingen in de lever kunnen in sommige gevallen op de Interventie Radiologie ook worden behandeld d.m.v. lokale radiotherapie, dit noemt men een radio-embolisatie. 

Voorlichting

Voor de volgende onderzoeken of behandelingen is voorlichting beschikbaar:
Onderzoek / behandeling van aders
Onderzoek / behandeling van slagaders
Trombolyse/urokinase behandeling
Embolisatie myoom
Levercyste drainage
Plaatsing PICC-lijn
Voedingskatheter (PRG)
Radio-embolisatie van de lever
TIPS 
Ablatie