Afdelingen Radiotherapie

Over de afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei.

lees meer

Over de afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei. Soms is alleen radiotherapie voldoende. Maar vaak is een combinatie met chirurgie, chemotherapie of beide nodig. Radiotherapie is ook belangrijk bij pijnbestrijding. Voor patiënten die uiteindelijk niet genezen, kan radiotherapie de kwaliteit van leven sterk verbeteren door pijnlijke uitzaaiingen in het lichaam te bestralen.

Met wie krijgt u te maken?

Op de afdeling Radiotherapie werken verschillende mensen, zoals een radiotherapeut, een klinisch fysicus, een radiotherapeutisch laborant en een verpleegkundig specialist.

Behandeltijden

Voor bestralingen kunt u terecht op werkdagen tussen 8.00-21.00 uur.


Maatregelen coronavirus

In het Radboudumc gelden alle basismaatregelen: 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje en gezondheidsvragen bij de ingangen. Wij doen dit om u en uw naasten te blijven beschermen. lees meer

Extra afspraak door drukte

In verband met toegenomen drukte op onze afdeling Radiotherapie, mede als gevolg van een inhaalslag van uitgestelde zorg, lukt het ons momenteel niet om bij iedere patiënt het consult bij de arts met een plannings-CT/MRI/PET onderzoek te combineren. Helaas betekent dit dat de meeste patiënten een extra afspraak bij ons krijgen. Voor spoedpatiënten blijft de gecombineerde afspraak mogelijk.

Radiotherapie Radboudumc

Meer informatie voor patiënten, over behandelingen, onderwijs en over wetenschappelijk onderzoek.

lees meer

Polikliniek Radiotherapie

U kunt vanwege meerdere redenen terecht komen bij de Polikliniek Radiotherapie, bijvoorbeeld voor een consult of controle.

lees meer

Contact

Afdeling Radiotherapie

Bereikbaar ma-vr 8.00-17.00
(024) 361 45 05

Buiten deze tijden alleen:
spoedeisende klachten WEL gerelateerd aan de bestraling
(024) 3611111
contact

Waarom naar het Radboudumc?

Voor bestralingen van het Radboudumc kunt u terecht op 2 locaties: Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Daardoor kunnen we u soms sneller behandelen of dichterbij huis.

Voor welke bestralingen kunt u bij ons terecht? Radiotherapie

Bekijk een overzicht van de behandelingen van de afdeling Radiotherapie.

lees meer

Radiotherapie en vaccinatie voor het coronavirus

Ik ben momenteel onder behandeling voor kanker. Kan ik een vaccin tegen het coronavirus nemen?

Lees meer

Radiotherapie en vaccinatie voor het coronavirus

Ik ben momenteel onder behandeling voor kanker. Kan ik een vaccin of een boost tegen het coronavirus nemen?

Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over de verschillende vaccinaties tegen het coronavirus. Ook voor ons is er nog veel onbekend en daarom zal deze tekst regelmatig aangepast worden naar de nieuwste inzichten. We adviseren u om deze pagina opnieuw te raadplegen als u een vaccinatie-oproep ontvangt.

Voor nu geldt het volgende advies als u een oproep krijgt voor een vaccinatie met het Astra-Zeneca-vaccin, het Pfizer-vaccin of het Moderna-vaccin. Het advies hangt af van de soort behandeling die u krijgt:

 • U heeft kanker en wordt behandeld met hormoontherapie, immunotherapie of doelgerichte geneesmiddelen. U kunt zich op elke dag van de behandeling laten vaccineren.
 • U heeft kanker en krijgt chemotherapie. U kunt zich op elk moment laten vaccineren, maar wij adviseren om dit bij voorkeur in de week voorafgaand aan de volgende kuur te doen.
 • U heeft kanker en krijgt radiotherapie. U kunt zich op elk moment laten vaccineren, maar wij adviseren om dit bij voorkeur voorafgaand aan de bestraling, op vrijdag of na afloop van de behandeling te doen. Ook als u een combinatie behandeling krijgt zoals bestraling met chemotherapie of bestraling met hormoontherapie, kunt u zich op elk moment laten vaccineren.

MR-Linac

Sinds oktober 2020 beschikt onze afdeling Radiotherapie over een MR-Linac (Magnetic Resonance Linear Accelerator). Deze hypermoderne machine combineert de functies van een MRI-scanner en een bestralingsapparaat (versneller).

lees meer

Protonen­therapie

Protonentherapie is een type bestraling bij de behandeling van kanker, die bijzonder effectief is en soms minder bijwerkingen kent. Deze behandelmethode komt in 2018 beschikbaar op 3 locaties in Nederland.

lees meer

Protonen­therapie

Protonentherapie is een type bestraling bij de behandeling van kanker, die bijzonder effectief is en soms minder bijwerkingen kent. Deze behandelmethode komt in 2018 beschikbaar op 3 locaties in Nederland. De afdeling Radiotherapie van het Radboudumc heeft een samenwerkingsverband met ZonPTC in Maastricht en zal patiënten die voor behandeling met protonen in aanmerking komen naar Maastricht verwijzen.

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Uw behandelteam

Op de afdeling Radiotherapie werken de medewerkers in een team. Het team dat u behandelt bestaat uit verschillende medewerkers.

lees meer

Uw behandelteam

Op de afdeling Radiotherapie werken de medewerkers in een team. Het team dat u behandelt kan uit de volgende medewerkers bestaan:

 • Baliemedewerker.
 • Afsprakenbureau. Zij plannen zowel alle afspraken met artsen, andere hulpverleners en onderzoeksafdelingen als de bestralingsbehandelingen.
 • Radiotherapeut. Dit is een medisch specialist die is opgeleid om kanker met straling te behandelen.
 • Physician assistant. Dit is een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van een arts overneemt binnen een specifiek aandachtsgebied.
 • Stralingsdeskundige (fysicus) voor de technische en natuurkundige aspecten van de behandeling.
 • Moulagetechnicus. Deze technicus maakt als het nodig is een bestralingsmasker of andere hulpmiddelen. 
 • Radiotherapeutisch laborant. Hij of zij bereidt de bestraling voor en voert deze uit.
 • Doktersassistente. Hij of zij zorgt voor verzorgende handelingen en bloedafname. Hij of zij regelt ook de vervoersbewijzen.
 • Gespecialiseerd verpleegkundige. Hij of zij geeft (wond)verzorgingsadviezen, biedt steun en begeleiding en regelt zo nodig in samenspraak met u hulp voor thuis, bijvoorbeeld thuiszorg.

We streven ernaar dat u steeds door dezelfde arts wordt geholpen. Dit lukt niet altijd omdat de dienstroosters wisselen. Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis. U kunt dus ook worden geholpen of behandeld door medewerkers die in opleiding zijn. Zij werken altijd onder toezicht van gediplomeerden.


Casemanagers Radiotherapie

Er zijn vaste contactpersonen (casemanagers) aangesteld bij wie u terecht kunt met uw vragen en zorgen.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Wordt u ook vrijwilliger bij ons onderzoek?

Regelmatig optimaliseren we nieuwe protocollen en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onze (toekomstige) patiënten. Hierbij hebben we vrijwilligers nodig. Meldt u zich aan?

lees meer

Wordt u ook vrijwilliger bij ons onderzoek?

Op de afdeling Radiotherapie van het Radboudumc maken we gebruik van MRI-beelden bij het voorbereiden en uitvoeren van radiotherapeutische behandelingen. Regelmatig optimaliseren we nieuwe protocollen en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onze (toekomstige) patiënten. Tevens krijgen onze medewerkers regelmatig een bijscholing in nieuwe technieken. Bij deze onderzoeken en bijscholingen hebben we vrijwilligers nodig om MRI-beelden te kunnen maken.

Wie kan zich aanmelden

U kunt zich bij ons aanmelden als vrijwilliger wanneer u ouder bent dan 18 jaar.

Risico’s en voorbereiding

Het maken van MRI-beelden is niet belastend voor uw gezondheid, maar omdat bij het maken van de beelden een sterk magneetveld wordt gebruikt kan het zijn dat u de scanner niet in mag. Heeft u bijvoorbeeld een implantaat zoals een pacemaker of draagt u ander metaal in uw lichaam? Dan is de kans aanwezig dat u niet mee kunt doen met dit onderzoek. Voor iedere deelname nemen we een vragenlijst met u door om alle risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het kan zijn dat er bij uw MRI-scan toevallig iets wordt ontdekt dat niet direct van belang is voor het onderzoek maar wel voor uw gezondheid. In deze gevallen nemen we contact op met uw huisarts.

Meedoen?

Stuur dan een e-mail naar mrsafety.rth@radboudumc.nl onder vermelding van “Aanmelding vrijwilliger MRI-onderzoek”. U krijgt dan meer informatie toegestuurd over de tijdstippen en soorten onderzoeken waar u aan zou kunnen deelnemen. Op basis van die informatie beslist u of u mee wilt doen.

Wat gebeurt er na aanmelding?

Wanneer u besluit deel te nemen aan een onderzoek nemen wij contact met u op om het maken van de MRI-scans in te plannen en de procedure met u door te nemen. U kunt op ieder moment besluiten om u terug te trekken uit het onderzoek.

Vaker meedoen mag

Per keer duurt het onderzoek maximaal 2 uur, waarvan maximaal 90 minuten in de scanner. U mag vaker meedoen, maar niet aansluitend aan elkaar vanwege de noodzaak om stil te blijven liggen in de scanner.

Vergoeding

Iedere keer dat u speciaal voor het onderzoek naar het ziekenhuis komt vergoeden we uw reiskosten tot een maximum van €15 per keer.

Niet meer meedoen

Op ieder moment kunt u besluiten om u terug te trekken uit het onderzoek. U hoeft daar geen reden voor te geven. U kunt dit doorgeven via mrsafety.rth@radboudumc.nl of tijdens een van de afspraken. We zullen uw gegevens niet langer bewaren en u ook niet meer uitnodigen voor nieuwe onderzoeken.

Onze locaties


Radboudumc adres en route

Ingang: Ingang Radiotherapie
Route: 875

bekijk route

Radboudumc adres en route

Bezoekadres

Ingang Radiotherapie
Geert Grooteplein 32
6525GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 32
Ga naar binnen bij: Ingang Radiotherapie
Volg route 875

CWZ Nijmegen adres en route

Ingang: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Route: A53

bekijk route

CWZ Nijmegen adres en route

Bezoekadres

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 102
6532 SZ Nijmegen

U vindt de afdeling Radiotherapie onder het Spoedplein.

Routebeschrijving

Reis naar Weg door Jonkerbos 102
Ga naar binnen bij: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Volg route A53

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet