Afdelingen Radiotherapie

Over de afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei.

lees meer

Over de afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei. Soms is alleen radiotherapie voldoende. Maar vaak is een combinatie met chirurgie, chemotherapie of beide nodig. Radiotherapie is ook belangrijk bij pijnbestrijding. Voor patiënten die uiteindelijk niet genezen, kan radiotherapie de kwaliteit van leven sterk verbeteren door pijnlijke uitzaaiingen in het lichaam te bestralen.

Met wie krijgt u te maken?

Op de afdeling Radiotherapie werken verschillende mensen, zoals een radiotherapeut, een klinisch fysicus, een radiotherapeutisch laborant en een verpleegkundig specialist.
 

Contact

Afdeling Radiotherapie

Bereikbaar ma-vr 8.00-17.00
(024) 361 45 05

Buiten deze tijden alleen:
spoedeisende klachten WEL gerelateerd aan de bestraling
(024) 3611111
contact

Radiotherapie Radboudumc

Meer informatie voor patiënten, over behandelingen, onderwijs en over wetenschappelijk onderzoek.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Polikliniek Radiotherapie

U kunt vanwege meerdere redenen terecht komen bij de Polikliniek Radiotherapie, bijvoorbeeld voor een consult of controle.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Voor bestralingen van het Radboudumc kunt u terecht op 3 locaties: Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Daardoor kunnen we u soms sneller behandelen of dichterbij huis.

Voor welke bestralingen kunt u bij ons terecht? Radiotherapie

Bekijk een overzicht van de behandelingen van de afdeling Radiotherapie.

lees meer

Protonen­therapie

Protonentherapie is een type bestraling bij de behandeling van kanker, die bijzonder effectief is en soms minder bijwerkingen kent. Deze behandelmethode komt in 2018 beschikbaar op 3 locaties in Nederland.

lees meer

Protonen­therapie

Protonentherapie is een type bestraling bij de behandeling van kanker, die bijzonder effectief is en soms minder bijwerkingen kent. Deze behandelmethode komt in 2018 beschikbaar op 3 locaties in Nederland. De afdeling Radiotherapie van het Radboudumc heeft een samenwerkingsverband met ZonPTC in Maastricht en zal patiënten die voor behandeling met protonen in aanmerking komen naar Maastricht verwijzen.

Op weg naar MRI-gestuurde bestraling in het Radboudumc

Sinds oktober 2020 is er op de afdeling Radiotherapie een innovatief apparaat in gebruik: een MR-Linac. Hiermee kunnen we zowel nieuwe behandelingen gaan uitvoeren als onderzoek doen. Maar wat houdt het precies in? En: hoe staat het met de voorbereidingen?

lees meer

Op weg naar MRI-gestuurde bestraling in het Radboudumc

Eind 2020 is er op de afdeling Radiotherapie een innovatief apparaat geïnstalleerd: een MR-Linac. Hiermee kunnen we zowel nieuwe behandelingen gaan uitvoeren als onderzoek doen. Maar wat houdt het precies in? En: hoe staat het met de voorbereidingen?

Allereerst de naam: MR-Linac. Het staat voor Magnetic Resonance LINear ACcelerator. Het is een combinatie van een MRI-scanner en een bestralingsapparaat (lineaire versneller). Bestralingsapparaten gebruiken we om tumoren te behandelen. Een MRI of MR-scanner staat bekend om de gedetailleerde beelden die ermee gemaakt kunnen worden van het lichaam. De samenvoeging van beide functies biedt unieke behandelmogelijkheden!

Zo doen we het nu

Ter voorbereiding van een radiotherapiebehandeling wordt bij een patiënt met een tumor een CT-scan (en eventueel MRI of PET-scan) gemaakt om te kijken waar de tumor zich precies bevindt. Vervolgens wordt op basis van deze scan een behandelplan gemaakt om twintig tot dertig keer de tumor op dezelfde manier te bestralen. Het doel is om de tumor weg te krijgen met een hoge dosis straling, terwijl we de gezonde organen eromheen zo goed mogelijk sparen. Voorafgaand aan elke bestraling maken we een extra foto om de patiënt goed op tafel te leggen en te beoordelen of de anatomie nog goed genoeg lijkt op het plan. Als dat niet zo is, moeten we opnieuw een CT-scan en een bestralingsplan maken.

Waar we tegenaan lopen

De foto die we voor elke bestraling maken laat ons goed zien waar de botten liggen. Tumoren in de long kunnen we er ook goed op onderscheiden, vanwege het grote verschil in dichtheid van het weefsel. Lastiger wordt het als we bijvoorbeeld naar de buikholte en het bekken kijken, waarin veel organen met ongeveer dezelfde dichtheid opeen gepakt liggen.

Verder hebben we te maken met allerlei veranderingen in de anatomie. De blijvende veranderingen die gedurende de zes weken behandeltijd plaatsvinden kunnen we zoals hierboven omschreven opvangen met een nieuwe CT-scan en een nieuw plan. Er is echter voortdurend beweging in het lichaam door de ademhaling, beweging van de darmen, en vulling van bijvoorbeeld de blaas en endeldarm. Zowel de tumor als de omliggende gezonde organen, kunnen hierdoor iedere dag en zelfs gedurende de bestralingsbehandeling verplaatsen.

Wat biedt de MR-Linac?

Ten eerste kunnen we met MRI kunnen de organen in de buikholte en in het bekken, die qua dichtheid veel op elkaar lijken, beter zichtbaar maken en beter onderscheiden van de tumor. De grote kracht van de combinatie van een MRI-scanner en een bestralingsapparaat zit hem echter in het feit dat we dit vlak voor de start van de bestraling en zelfs tijdens de bestraling kunnen doen, en de behandeling meteen op de dagelijkse anatomie kunnen aanpassen. We kunnen hiermee elke dag een optimaal evenwicht bereiken tussen het bestralen van de tumor en het sparen van het gezonde weefsel om de tumor heen.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

We verwachten dat we met de MR-Linac nauwkeuriger kunnen bestralen. We kunnen de organen om de tumor heen beter sparen en indien nodig een hogere dosis geven aan de tumor. Dit zorgt hopelijk voor minder bijwerkingen na een radiotherapiebehandeling én zorgt ervoor dat we in de toekomst:

  • Meer mogelijkheden zien voor orgaansparende behandelingen bij kanker

Waar radiotherapie nu nog vaak voor of na een operatie wordt gegeven als aanvulling op de behandeling, verwachten we dat straks radiotherapie (al dan niet gecombineerd met chemotherapie) alleen kan volstaan voor een aantal indicaties. We hopen bijvoorbeeld dat een operatie waarbij (een deel van) het rectum wordt verwijderd minder vaak nodig is.

  • Meer soorten kanker kunnen bestralen dan nu

Tumoren diep in de buik op een plek met veel beweging, bijvoorbeeld ter plekke van de alvleesklier, kunnen we nu niet of met een lage dosis bestralen, omdat er teveel schade aan gezond weefsel om de tumor heen ontstaat. We hopen dat de MR-Linac deze behandelingen mogelijk maakt.

Daarnaast zorgt het feit dat we een hogere dosis per bestraling kunnen geven er waarschijnlijk voor dat we met minder bestralingsbehandelingen toe kunnen. Patiënten hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis te komen: van vijf tot zes weken dagelijks bestralen naar één tot vijf behandelingen.

Onderzoek: noodzakelijk én interessant

We willen als academisch ziekenhuis graag een bijdrage leveren aan klinische studies die antwoord kunnen geven op de vraag of dit nieuwe apparaat inderdaad de genoemde potentiële voordelen biedt. In dit kader nemen we deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. We zijn lid van een internationale onderzoekssamenwerking (het MR-linac Consortium) van instituten met een MR-Linac van fabrikant Elekta. Het doel van deze samenwerking is om MRI-gestuurde radiotherapie optimaal toe te passen en te onderzoeken of MRI-gestuurde bestraling betere uitkomsten geeft dan CT-gestuurde bestraling. Het UMC Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek hebben dit samenwerkingsverband mede opgericht.

Naast het UMCU, AVL en straks het Radboudumc is MRI-gestuurde radiotherapie beschikbaar in het Amsterdam UMC. Daarnaast zal ook de Radiotherapiegroep in Arnhem/Deventer op korte termijn volgen. Met de Radiotherapiegroep en drie andere instituten in Zuidoost-Nederland, te weten Maastro, Instituut Verbeeten en Catharina Ziekenhuis Eindhoven, werken we nauw samen om de kosteneffectiviteit van de MR-Linac en andere innovaties binnen de radiotherapie (bijvoorbeeld protonen en adaptieve CT-gebaseerde radiotherapie) aan te tonen.

Behalve voor klinische studies, biedt de MR-Linac ook prachtige mogelijkheden voor pre-klinisch en technisch onderzoek. Ons Radiotherapy & OncoImmunology lab bereidt studies voor op het gebied van immunotherapie in combinatie met radiotherapie, waarbij we de MR-Linac gebruiken om de effecten te monitoren en door nauwkeuriger bestraling bijwerkingen te verminderen. Verder zal de Diagnostic Image Analysis Group van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde haar expertise inzetten om allerlei processen rondom de MR-Linac te automatiseren.

Voorbereidingen in het Radboudumc

Er is sinds het besluit tot aanschaf in december 2018 al ontzettend veel werk verzet binnen dit project. Er is grondig verbouwd in en rond de behandelruimte en op 29 april 2020 is een grote mijlpaal bereikt: Elekta, de leverancier van onze MR-Linac, heeft de grote onderdelen naar binnen gehesen door het dak. Deze onderdelen zijn de MRI-magneet en de daar omheen draaiende ring voor het bestralingsapparaat.

Naast alle technische voorbereidingen zijn we uiteraard ook druk bezig in de kliniek. We bereiden ons in multidisciplinaire teams voor op het bestralen van de eerste groepen patiënten op de MR-Linac. Deze groepen zijn patiënten met prostaatkanker en patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen, zogenaamde oligometastasen, bijvoorbeeld in de lever of in lymfeklieren. Na deze indicaties zullen andere patiënten volgen. Door een goede samenwerking van alle betrokkenen, waaronder collega’s van onze afdeling en de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, maar ook het bouwteam en de leverancier, ligt het project goed op schema om de eerste patiënten in het najaar van 2020 te kunnen behandelen.


Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Uw behandelteam

Op de afdeling Radiotherapie werken de medewerkers in een team. Het team dat u behandelt bestaat uit verschillende medewerkers.

lees meer

Uw behandelteam

Op de afdeling Radiotherapie werken de medewerkers in een team. Het team dat u behandelt kan uit de volgende medewerkers bestaan:
  • Baliemedewerker.
  • Radiotherapeut. Dit is een medisch specialist die is opgeleid om kanker met straling te behandelen.
  • Physician assistant. Dit is een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van een arts overneemt binnen een specifiek aandachtsgebied.
  • Stralingsdeskundige (fysicus) voor de technische en natuurkundige aspecten van de behandeling.
  • Moulagetechnicus. Deze technicus maakt als het nodig is een bestralingsmasker of andere hulpmiddelen. 
  • Radiotherapeutisch laborant. Hij of zij bereidt de bestraling voor en voert deze uit.
  • Doktersassistente. Hij of zij zorgt voor verzorgende handelingen en bloedafname. Hij of zij regelt ook de vervoersbewijzen en afspraken met artsen, andere hulpverleners en onderzoeksafdelingen.
  • Gespecialiseerd verpleegkundige. Hij of zij geeft (wond)verzorgingsadviezen, biedt steun en begeleiding en regelt zo nodig in samenspraak met u hulp voor thuis, bijvoorbeeld thuiszorg.
We streven ernaar dat u steeds door dezelfde arts wordt geholpen. Dit lukt niet altijd omdat de dienstroosters wisselen. Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis. U kunt dus ook worden geholpen of behandeld door medewerkers die in opleiding zijn. Zij werken altijd onder toezicht van gediplomeerden.

Casemanagers Radiotherapie

Er zijn vaste contactpersonen (casemanagers) aangesteld bij wie u terecht kunt met uw vragen en zorgen.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Onze locaties


Radboudumc

Ingang: Ingang Radiotherapie
Route: 875

bekijk route

Radboudumc

Bezoekadres

Ingang Radiotherapie
Geert Grooteplein 32
6525GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 32
Ga naar binnen bij: Ingang Radiotherapie
Volg route 875

CWZ Nijmegen

Ingang: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Route: A53

bekijk route

CWZ Nijmegen

Bezoekadres

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 102
6532 SZ Nijmegen

U vindt de afdeling Radiotherapie onder het Spoedplein.

Routebeschrijving

Reis naar Weg door Jonkerbos 102
Ga naar binnen bij: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Volg route A53

Boxmeer

Ingang: Maasziekenhuis Pantein
Route: Radiotherapie

bekijk route

Boxmeer

Bezoekadres

Maasziekenhuis Pantein
Dokter Nuyensstraat 8
5835 DT Beugen

Volg de borden 'Radiotherapie'.

Routebeschrijving

Reis naar Dokter Nuyensstraat 8
Ga naar binnen bij: Maasziekenhuis Pantein
Volg route Radiotherapie

Onze mensen