Over het Kinderhartcentrum

In het Kinderhartcentrum onderzoeken en behandelen we kinderen met een hartafwijking of hartritmestoornis. Deze afwijkingen kunnen aangeboren zijn of pas op latere leeftijd ontstaan. 

lees meer

Over het Kinderhartcentrum

In het Kinderhartcentrum van het Amalia kinderziekenhuis onderzoeken en behandelen we kinderen met een hartafwijking of hartritmestoornis. Deze afwijkingen kunnen aangeboren zijn of pas op latere leeftijd ontstaan. Soms zijn we al voor de geboorte betrokken bij de zorg voor uw kind. Ook als blijkt dat uw kind meerdere (aangeboren) aandoeningen heeft, hebben wij daarvoor de expertise in huis.

Daarnaast:

 • hebben we aandacht voor de (psycho)sociale aspecten van het leven met een aangeboren aandoening,
 • hebben we een harttransplantatieprogramma voor kinderen en volwassenen,
 • is er veel kennis en ervaring met steunharten en ECMO (Extra Corporele Membraan Oxygenatie) bij kinderen en volwassenen,
 • weten we dat een zwangerschap een forse belasting is voor het hart. Daarom is er aandacht voor vrouwen die zwanger zijn van een kind met een aangeboren hartafwijking, maar ook voor jonge vrouwen die een aangeboren hartafwijking hebben en zelf zwanger zijn of willen worden, 
 • werken we mee aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek en volgen we de nieuwste inzichten op de voet,
 • gaat de zorg naadloos over naar onze afdeling Cardiologie op het moment dat uw kind volwassen wordt,
 • werken we met een team waarin alle subspecialisaties van cardiologie aanwezig zijn. Waar nodig betrekken we specialisten van andere disciplines om te overleggen over de specifieke situatie van uw kind. Dit noemen we een multidisciplinaire patiëntenbespreking. In goed overleg stemmen we met u af wat de juiste zorg en beste behandeling zijn voor uw kind.

Contact

Amalia kinderziekenhuis

Polikliniek
(024) 361 44 15

Verpleegafdeling
(024) 361 38 80
contactformulier

Waarvoor kan uw kind bij ons terecht?

Meer informatie


Samenwerking Erasmus MC Rotterdam

Ons Kinderhartcentrum is onderdeel van een samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam. Sommige behandelingen vinden daarom plaats in Rotterdam.

lees meer

Samenwerking Erasmus MC Rotterdam

Het Kinderhartcentrum van het Amalia kinderziekenhuis (Nijmegen) is onderdeel van een samenwerking met het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis (Rotterdam), het Academisch Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen (ACAHA). Samen vormen we één van de 4 centra in Nederland voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.

In het Amalia kinderziekenhuis staat dag en nacht een team klaar van de beste en ervaren specialisten. Dit zijn kindercardiologen, kinderartsen, kinderchirurgen, neonatologen, kinderintensivisten, paramedici en gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Zij staan paraat om noodzakelijke onderzoeken en behandelingen bij kinderen met een hartafwijking uit te voeren. 

De samenwerking met Rotterdam maakt het mogelijk om hartoperaties te bundelen en uit te voeren op één locatie: het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis. Hierdoor zien de kinderhartchirurgen en interventiecardiologen in Rotterdam een groot aantal patiënten, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de hartoperaties. Dit betekent dat uw kind voor een hartoperatie of hartkatheterisatie wordt overgeplaatst naar Rotterdam. 

Na de ingreep komt uw kind, meestal al na enkele dagen, vanuit de kinder-IC in Rotterdam terug naar ons kinderziekenhuis voor de nodige nazorg. De vervolgcontroles vinden ook bij ons op de polikliniek in Nijmegen plaats. 

In het kort

 • Als uw kind onder behandeling is in het Amalia kinderziekenhuis dan vinden alle afspraken, onderzoeken en behandelingen plaats in Nijmegen. Alleen de hartoperaties worden uitgevoerd in het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.
 • Als uw kind is geopereerd in Rotterdam, dan komt hij of zij na enkele dagen weer terug naar ons kinderziekenhuis voor de nazorg. 
 • Controles vinden plaats in het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen (of in een streekziekenhuis dichterbij huis). Ook als uw kind geopereerd is in Rotterdam. 

Naar de afpraak adres & route

Ingang: Hoofdingang
Route: 788

bekijk route

Naar de afpraak adres & route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 788

Overgang van kindercardio­logie naar cardiologie

We behandelen kinderen met een hartaandoening totdat zij volwassen zijn. Daarna gaan zij naar de volwassen afdeling Cardiologie. We zorgen ervoor dat de zorg naadloos overgaat in de zorg op de afdeling voor volwassenen.

informatie over de transitie

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet