Centrum voor Infectieziekten COVID-19 COVID-19 verpleegplannen

Tips per thema

Lees hier de verpleegkundige tips per thema en download de poster. lees meer

Tips per thema


    • Maak een dagprogramma met je patiënt, waarin je rekening houdt met rustmomenten en activiteiten (eten, mobiliseren, therapie).
    • Bedenk bij iedere patiënt wat je kan doen om de voedings- en vochttoestand te optimaliseren.
    • Veel patiënt hebben last van psychische klachten: weet wat tekenen zijn van het PICS en pas interventies toe.
    • Maak bespreekbaar wat familieleden voor de patiënt kunnen doen door de familie adviezen uit te delen.


Contact

verpleegkundig wetenschapper

contact

Over het ontstaan van COVID-19-verpleegplannen

Vier verpleegkundigen van het Radboudumc inventariseerden de verpleegproblemen die verpleegkundigen tegenkwamen bij de behandeling van COVID-19 en schreven voor elk probleem een verpleegplan. lees meer

Over het ontstaan van COVID-19-verpleegplannen

In de eerste weken van de COVID-19-pandemie was er nog weinig bekend over de ziekte. Ondertussen werden verpleegkundigen van allerlei afdelingen in ziekenhuizen ingezet op de speciale COVID-units. Zij moesten hier andere zorg geven dan zij gewend waren. Op basis van hun klinische blik bepaalden zij welk gezondheidsprobleem als eerste aangepakt moest worden.
Na doorvragen bleek dat zij behoefte hadden aan adviezen. Wat is de juiste zorg voor deze patiënten, en hoe doe je dat dan?

Vier verpleegkundigen van het Radboudumc inventariseerden de verpleegproblemen die verpleegkundigen tegenkwamen. Zij vormden vervolgens een projectgroep van verpleegkundig wetenschappers, COVID verpleegkundigen en HBO verpleegkunde studenten en vroegen advies aan experts op het gebied van voeding, bewegen en pijn. Samen schreven ze voor elk probleem een verpleegplan, op basis van de PESDIE (Probleem, Etiologie Symptomen, Doel, Interventies, Evaluatie). De interventies beschreven ze aan de hand van het Zakboek der verpleegkundige diagnosen (Carpenito) en Effectief verplegen  (Achterberg). In totaal schreven ze 24 verpleegplannen en bundelden deze in 9 thema’s. De plannen zijn van waarde bij een volgende golf van COVID-19-patiënten. 

Bestellen

Wil je de verpleegplannen als document ontvangen, dan kun je ze tegen een kleine vergoeding bestellen. lees meer

Bestellen

Je kunt de totale set van 24 verpleegplannen in één document bestellen via het bestelformulier. We vragen hiervoor een kleine vergoeding (€ 200) om de onkosten te dekken. Je ontvangt hiervoor een factuur op het factuuradres dat je opgeeft in het bestelformulier. Via dit inkijkexemplaar krijg je indruk van de opzet en inhoud van het document.  

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet