Centrum voor Oncologie Oncologienieuws Onderzoek: Bloedplaatjestransfusie minder vaak nodig bij hematologische patiënten

2 juni 2023

Het plaatsen van een centraal veneuze katheter (CVC) zonder een bloedplaatjestransfusie leidt bij hematologische patiënten tot meer bloedingen dan bij IC-patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met het Radboudumc en 7 andere ziekenhuizen. 

Een CVC wordt geplaatst in een holle ader, vlak boven het hart. Het wordt gebruikt voor het toedienen van medicatie voor intensieve behandelingen, zoals bij de behandeling van lymfomen, leukemie en bij stamceltransplantaties. Ook kan via de CVC meerdere keren per dag bloed worden afgenomen bij de patiënt. 

Als de patiënt een laag bloedplaatsjesgehalte (trombocytengetal) heeft, is er bij het plaatsen van een CVC kans op een bloeding. Bij hematologische patiënten kan het bloedplaatjesgehalte verlaagd zijn door de aandoening of behandeling. Voldoende bloedplaatjes zijn nodig voor een gedeelte van de bloedstolling. Daarom krijgen sommige hematologische patiënten, afhankelijk van het trombocytengetal, eerst een bloedplaatjestransfusie voordat een CVC wordt ingebracht. 

Er werd van uitgegaan dat een bloedplaatjestransfusie niet nodig was bij hematologische patiënten met trombocytengetal tussen de 10-50*109/l, maar dit was nog niet eerder onderzocht. Dit nieuwe onderzoek toont inderdaad aan dat patiënten die een bloedplaatjestransfusie ontvingen vóór het plaatsen van de CVC daadwerkelijk minder bloedingen kregen, maar dat het trombocytengetal lager is dan gedacht. 

Bart Ruiterkamp, onderzoeker van het Radboudumc en physician assistant Hematologie: ‘Voor de hematologische patiënt lijkt het erop dat we veilig CVC’s  kunnen inbrengen bij patiënten met trombocytengetal van >20*109/l. Hierdoor hebben minder patiënten een bloedplaatjestransfusie nodig. Dit brengt een kostenbesparing met zich mee én stelt de patiënt minder bloot aan bloedproducten.’

Over de studie

In totaal zijn 392 patiënten geïncludeerd, waarvan een grote groep patiënten (107) is behandeld door de afdeling Hematologie van het Radboudumc. De studie is gepubliceerd in The New Engeland Journal of Medicine. Medeauteurs van het Radboudumc zijn Walter van der Velden en Bart Ruiterkamp

Meer informatie 

Meer nieuws


Verwijderd eierstokweefsel kankervrij terugplaatsen

20 februari 2024

Terugplaatsing van ingevroren eierstokweefsel bij vrouwen die kanker hebben overwonnen geeft een risico op terugkeer van diezelfde kanker. Lotte Eijkenboom onderzocht hoe dat risico is te elimineren door aanwezige kankercellen in eierstokweefsel te vernietigen zonder de eicellen te...

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet