Expertisecentra Expertisecentra Aangezichtsverlamming

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangezichtsverlamming biedt plaats aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor aangezichtsverlamming.

lees meer

Over het expertisecentrum

In het Radboudumc beschikken we al meer dan 20 jaar over een multi-disciplinair Facialisteam dat patiënten met een aangezichtsverlamming van uiteenlopende oorzaak behandelt en bijstaat. Dit is teamwork, variërend van mimetherapie en botulinetoxine voor synkinesen, tot chirurgie van het aangezicht. Wij bieden het hele scala operaties aan: van statische correcties (liftend effect zonder beweeglijkheid van wenkbrauw en mondhoek; goudgewichtjes ter verzwaring van het bovenste ooglid) tot dynamische correcties (waarbij beweeglijkheid terug wordt gebracht, enerzijds via een kauwbeweging of “kauwglimlach”, doch ook spontaan).

Wij doen onderzoek naar de impact van een aangezichtsverlamming op het functioneren en algemeen welzijn van patiënten. Tevens zijn we actief in het onderzoeken welke van de chirurgische technieken de mooiste glimlach terugbrengt, oftwel dynamische chirurgie-onderzoek.

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangezichtsverlamming is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 2018.


Onze expertise

De behandelingen die wij binnen het expertisecentrum uitvoeren, zijn Mimetherapie, botulinetoxine en chirurgie. lees meer

Onze expertise

De behandelingen die door het Facialisteam (Radboudumc Center voor Aangezichtsverlamming) worden ingesteld zijn Mimetherapie, botulinetoxine, en chirurgie (statische en dynamische, oftewel met of zonder terugkeer van beweeglijkheid). 

Dynamische chirurgie kan niet bij iedereen, en is doorgaans ingewikkelder dan statische chirurgie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van kauwspier of tongzenuw waarbij de patiënt vervolgens een fysiotherapeutisch natraject in gaat om te leren glimlachen aan de hand van kauw- of tongbewegingen (willekeurige beweging). 

Een zenuwtransplantaat (vaak uit het been) kan soms worden aangewend om via een (semi-overbodig) takje aan de gezonde zijde aan te sluiten zodat een onwillekeurige beweging of meer spontane glimlach kan ontstaan. Vooraleer de zenuw is ingegroeid kan het soms een jaar duren alvorens er nieuwe beweeglijkheid kan worden opgemerkt. Wanneer de spieren in het aangezicht te lange tijd niet hebben gewerkt, verdwijnen (atrofiëren) ze, en moet er overwogen worden een spier (met bloedvaten en zenuw) uit het bovenbeen of uit de temporaalstreek (slaapstreek) in het aangezicht te transplanteren en aan te sluiten op een zenuw (plus boedvaten).


Verwijzer

Ons expertisecentrum staat open voorbehandeling van elke vorm van aangezichtsverlamming. lees meer

Verwijzer

Ons expertisecentrum staat open voorbehandeling van elke vorm van aangezichtsverlamming. Meestal heeft de diagnostiek al in de tweede lijn plaatsgevonden.

Afspraak maken

Een afspraak kan worden gemaakt middels een brief naar:
Radboudumc
Huispost 383
Polikliniek Keel-Neus-Oorheelkunde
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen


Europees referentie­netwerk

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Aangezichts­verlamming facialis­paralyse en -parese

Bij een aangezichtsverlamming is de aangezichtszenuw (nervus facialis of zevende hersenzenuw) uitgevallen. Meestal gebeurt dat aan 1 kant van het gelaat. Wanneer de zenuw niet meer functioneert, kunnen de spieren van het aangezicht niet meer bewegen en vertonen mensen een scheef gezicht. lees meer

Uw afspraak


Aangezichts­verlamming

Bij een aangezichtsverlamming valt uw aangezichtszenuw (nervus facialis of zevende hersenzenuw) uit. Ongeveer de helft van de gevallen van een aangezichtsverlamming ontstaat plots zonder aanwijsbare oorzaak. Bij de andere helft van de gevallen gaat het om onder andere aangeboren afwijkingen, virale aandoeningen en ongevallen. lees meer

Aangezichts­verlamming

Achtergrond

Ongeveer de helft van de gevallen van een aangezichtsverlamming ontstaat plots zonder aanwijsbare oorzaak. U staat op met een scheef gezicht of het ontstaat in een paar uren zonder andere verschijnselen of een duidelijke oorzaak (dus geen andere verlammingen). Deze aandoening heet de verlamming volgens Bell of Bellse Paralyse. Meestal treedt er na een paar weken/maanden vanzelf herstel op.

Bij de andere helft van de gevallen gaat het om aangeboren afwijkingen (syndroom van Moebius, congenitale aangezichtsverlamming), virale aandoeningen (blaasjes op en rondom oorschelp), ongevallen, steekwonden, schedelbasisbreuk en moeten we tumoren die drukken op de zenuw uitsluiten.

Symptonen

Bij een aangezichtsverlamming valt uw aangezichtszenuw (nervus facialis of zevende hersenzenuw) uit. Meestal gebeurt dat aan één kant van uw gezicht. Wanneer de zenuw niet meer functioneert, kunnen de spieren van uw gezicht niet meer bewegen en vertoont u een scheef gezicht, waarbij uw oog- en mondhoek gaan hangen.

Herstel

Wanneer uw aangezichtsverlamming herstelt (zoals vaak het geval is bij Bellse paralyse), kunnen er “meebewegingen” of “synkinesen” ontstaan. Dit kan voorkomen bij uw oog (knipogen), uw mond (mondhoek wordt opgetrokken in een grijns) en ter hoogte van uw hals (huidspier of platysma). Deze “meebewegingen” zijn moeilijk (misschien zelfs onmogelijk) onder controle te houden.


Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via uw verwijzend specialist (KNOarts, Neuroloog, Neurochirurg, Plastisch Chirurg, MKA-arts) of huisarts. Wanneer we uw afspraak hebben gepland, verzoeken we u “Mijn Radboud” aan te maken. Hier ontvangt u vragenlijsten waarmee we uw aandoening beter in kaart kunnen brengen en waarmee we eventuele behandelingen in de toekomst kunnen beoordelen op effectiviteit.

Uw bezoek

Uw diagnose is vaak al gesteld wanneer de KNO-artsen en neurologen uit het hele land u naar ons doorverwijzen. De onderzoeken die we in kunnen zien, zijn bloedtesten (virustiters), CT-scan en MRI over het hele verloop van de aangezichtszenuw, van bij zijn uittredeplaats bij de hersenstam en het hele verloop door het rotsbeen, middenoor, en oorspeekselklier. Het komt bijna nooit voor dat uw onderzoeken niet voldoen en herhaald moeten worden.


Naar uw afspraak

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Volg route 383

Meedoen aan onderzoek

De zorg voor patiënten die ons expertisecentrum bezoeken, is vastgelegd in een gestandaardiseerd Zorgpad Facialis. Binnen ons expertisecentrum houden we een database bij waarmee we effecten en verschillende behandelingsvormen kunnen vergelijken. Op verschillende momenten in uw behandelproces kan medewerking aan een onderzoek gevraagd. Bijvoorbeeld voor het invullen van vragenlijsten.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Wetenschap­pelijk onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan mensen met aangezichtsverlamming te verbeteren. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan mensen met aangezichtsverlamming te verbeteren. De onderzoekers van ons expertisecentrum verrichten onderzoek naar aangezichtsverlamming:

  • T. ten Harkel: 3D diagnosis
  • S. Pouwels: Left-right differences
  • I. Sieman: Quality of life and coping

De zorg voor patiënten die het Facialisteam bezoeken is vastgelegd in een gestandaardiseerd Zorgpad Facialis. Op verschillende momenten van het behandelproces worden er Kwaliteit-van-Leven (Patient Related Outcomes) vragenlijsten gehanteerd,  daarnaast worden er vooral lichtfoto’s en filmopnames gemaakt, evenals 3D opnames. Hiermee wordt een database aangelegd waarmee effecten en verschillende behandelingsvormen kunnen worden vergeleken.


Onderwijs

Verschillende leden van ons expertisecentrum werken mee aan de volgende cursussen:

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet