Over het otogenetisch spreekuur

U bent uitgenodigd voor het spreekuur omdat u een vraag heeft over de oorzaak van uw gehoorverlies en er mogelijk sprake is van een erfelijke oorzaak. Tijdens dit spreekuur onderzoekt het team otogenetica uw gehoorverlies en eventueel andere gezondheidsproblemen die hiermee in verband staan. lees meer

Over het otogenetisch spreekuur

Tijdens het otogenetisch spreekuur onderzoekt een of meerdere artsen, al dan niet samen met een audioloog, uw klacht. Daarnaast bespreken we met u welke onderzoeken we kunnen uitvoeren naar de oorzaak van uw slechthorendheid. Deze spreekuren vinden met name plaats op maandag, woensdag en vrijdag. Het kan zijn dat uw uitnodigingen voor een multidisciplinair spreekuur met meerdere mensen, dit vindt altijd plaats op maandag. Alle spreekuren zijn op de polikliniek Keel- Neus en Oorheelkunde.

Het specialistisch team

Er zijn diverse medewerkers verbonden aan het specialistisch team van de otogenetica:
 • KNO-artsen gespecialiseerd in het gehoor
 • Klinisch geneticus
 • Audiologen
 • Verpleegkundigen
 • Medisch maatschappelijk werkers
 • Gezinsbegeleiding

Contact

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(024) 361 35 06

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 (Oost) en 652 (West)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 (Oost) en 652 (West)

Uw afspraak

Allereerst neemt de verpleegkundige samen met u de ingevulde vragenlijsten door en brengt een aantal zaken rondom uw slechthorendheid in kaart. Vervolgens gaat u in gesprek met de artsen. lees meer

Uw afspraak

Allereerst neemt de verpleegkundige samen met u de ingevulde vragenlijsten door en brengt een aantal zaken rondom uw slechthorendheid in kaart. Ook zal er gevraagd worden naar slechthorendheid in de familie. Vervolgens neemt u weer plaats in de wachtkamer en bespreekt de verpleegkundige uw situatie met de artsen. Daarna gaat u zelf in gesprek met de artsen. Tijdens dit gesprek gaan de artsen verder in op uw klachten, vindt er lichamelijk onderzoek plaats en bespreken we met u welke (aanvullende) onderzoeken nodig zijn. Vervolgens komt u weer terug bij de verpleegkundige. Als het nodig is neemt de verpleegkundige bloed bij u af voor genetisch onderzoek. Ook geeft hij of zij uitleg over de onderzoeken die u met de arts heeft besproken.

Onderzoeken

De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:
 • lichamelijk onderzoek
 • hoortesten
 • bloedafname voor genetisch onderzoek
 • scan van uw oren
lees meer

Onderzoeken

De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

Onderzoek Exoom­sequencing bij erfelijke slecht­horendheid

Exoomsequencing is een techniek die we gebruiken om de oorzaak van erfelijke slechthorendheid te achterhalen. lees meer

De uitslag

De uitslagen van sommige onderzoeken kunnen we tijdens het eerste bezoek aan het otogenetisch spreekuur direct met u bespreken. Wanneer er genetisch onderzoek wordt ingezet door middel van bloedafname, kan het een aantal weken tot maanden duren voordat u de uitslag krijgt. lees meer

De uitslag

De uitslagen van sommige onderzoeken kunnen we tijdens het eerste bezoek aan het otogenetisch spreekuur direct met u bespreken. Wanneer er genetisch onderzoek wordt ingezet door middel van bloedafname, kan het een aantal weken tot maanden duren voordat u de uitslag krijgt. Wanneer de uitslag van het genetisch onderzoek bekend is, bespreken we deze in een maandelijks overleg met het team otogenetica. Vervolgens nodigen we u uit voor een gesprek over de uitslag.

Radboudumc Expertise­centrum Erfelijke Slecht­horendheid (Hearing & Genes)

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke Slechthorendheid wordt specialistische (genetische) diagnostiek verricht voor diverse vormen van slechthorendheid.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet