Expertisecentra Expertisecentra Myeloïde Aandoeningen en Cellulaire Immuuntherapie

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Myeloïde Aandoeningen en Cellulaire Immuuntherapie is één van de gespecialiseerde behandelcentra voor patiënten met myeloïde aandoeningen.

lees meer

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Myeloïde Aandoeningen en Cellulaire Immuuntherapie is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van:

 • Acute myeloïde leukemie (AML)
 • Chronische myeloïde leukemie (CML)
 • Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML)
 • Myelodysplastisch syndroom (MDS)
 • Myeloproliferatieve neoplasieën (MPN)
 • Primaire myelofibrose (PMF)

Naast de reguliere zorg, richt het expertisecentrum zich vooral op complexe diagnostiek,  innovatieve behandelingen, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van bovenstaande aandoeningen. Er is hierbij een zeer nauwe samenwerking tussen de (klinische) afdeling Hematologie en het Laboratorium Hematologie. Daarnaast wordt er intensief afgestemd met:  

 • Afdeling Genetica
 • Afdeling Pathologie
 • Afdeling Radiotherapie
 • Laboratorium Medische Immunologie
 • Laboratorium Medische Microbiologie
 • Apotheek
 • Radboudumc Technology Center Clinical Studies
 • Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
 • Stamceldonorbank Matchis

Het expertisecentrum heeft, binnen het regionaal netwerk hematologische zorg, een intensieve samenwerking met de ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland. Er wordt structureel  deelgenomen aan regionale besprekingen (MDO’s) waar diagnoses en behandelplannen van patiënten worden besproken en vastgesteld. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijke diagnostiek- en behandelprotocollen, die afgeleid zijn van de landelijk en internationaal vastgestelde richtlijnen. Om de zorg verder te verbeteren, wordt er ook gezamenlijk opgetrokken in wetenschappelijk onderzoek, met name bij de uitvoering van klinische studies.

Op nationaal niveau zijn specialisten en wetenschappelijk medewerkers van het expertisecentrum actief in verschillende wetenschappelijke werkgroepen van onder andere stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON) en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). Ook is er nauw contact met de patiëntenorganisaties Hematon en de MPN stichting. Er is een voortrekkersrol rondom het platform CMyLife wat tot doel heeft de patiënt meer regie te geven, de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en deze toekomstbestendig te maken, onder meer door ziekenhuis loze zorg te faciliteren.

Internationaal zijn vertegenwoordigers van het expertisecentrum actief binnen verschillende werkgroepen van de European society for Blood and Marrow Tranplantation (EBMT), de European Hematology Association (EHA) en het European Leukemia Net (ELN). Daarnaast wordt vanuit het expertisecentrum de European Myelodysplastic Syndromes (EU-MDS) registry gecoördineerd, waar 170 centra uit 18 landen aan deelnemen.

Het Radboudumc Expertisecentrum Myeloïde aandoeningen en cellulaire immuuntherapie is officieel erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is aangesloten bij het Europese referentienetwerk EuroBloodNet.

 


Afspraak maken

Uw huisarts of behandelend specialist verwijst u naar ons expertisecentrum. Vervolgens krijgt u informatie thuisgestuurd over onze polikliniek en de datum en het tijdstip van uw afspraak.


COVID beleid bij hematologie­patiënten

Informatie over het COVID beleid bij hematologie patiënten.

lees meer

COVID beleid bij hematologie­patiënten

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft door vaccinatie en/of infectie een goede bescherming tegen COVID-19 opgebouwd. Deze opgebouwde afweer beschermt vooral tegen ernstige ziekte en minder goed tegen nieuwe infecties.

Coronaprik najaar 2023

Op 2 oktober is gestart met een nieuwe vaccinatie­ronde tegen het coronavirus. Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder patiënten met een hematologische aandoening, komen hiervoor in aanmerking. Hetzelfde geldt voor 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact. Ook hematologie­patiënten die jonger zijn dan 60 jaar worden geadviseerd om zich te laten vaccineren.

De coronaprik zorgt voor bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij de GGD en hebt hiervoor geen aparte brief of verwijzing nodig.

Op de website van het RIVM leest u meer over de coronaprik. 

Volledige COVID hervaccinatie

Sommige hematologie patiënten komen in aanmerking voor een volledige COVID hervaccinatie. Het gaat hierbij om:

 • Patiënten die kortgeleden een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan
 • Patiënten bij wie vaccinaties zijn toegediend gedurende behandeling met B-cel depleterende medicijnen (bijvoorbeeld: rituximab, obinutuzumab of blinatumumab) of binnen 8 maanden daarna
 • Patiënten die behandeld worden met B-cel depleterende medicijnen (bijvoorbeeld: rituximab, obinutuzumab of blinatumumab). Zij komen minimaal 8 maanden na de laatste dosis van deze medicijnen in aanmerking voor hervaccinatie

Als u in aanmerking komt voor een herhaalprik of een volledige COVID hervaccinatie dan wordt u hiervoor verwezen naar de GGD.

Op de website van het RIVM leest u meer over risicogroepen en COVID-19.


Europees referentie­netwerk


Adviesaanvraag voor medisch specialisten

De hoofdbehandelaar van de patiënt kan een adviesaanvraag indienen bij het expertisecentrum.

naar formulier

Aandoeningen en behandelingen


Aandoeningen

Bekijk hier een overzicht van aandoeningen die we binnen het expertisecentrum behandelen.

lees meer

Behandelingen

Bekijk hier een overzicht van behandelingen die we binnen het expertisecentrum uitvoeren.

lees meer

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Meedoen aan onderzoek

Er is een reële kans dat we u vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie hierover kunt u vinden op Hematologie-wijzer. bekijk Hematologie-wijzer

Onderwijs

We geven onderwijs aan studenten, artsen en specialisten. Er zijn ook mogelijkheden voor stages en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

lees meer

Onderwijs

Vanuit het expertisecentrum Myeloïde aandoeningen en cellulaire immuuntherapie wordt onderwijs gegeven aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, artsen en specialisten. Daarnaast worden er met regelmaat regionale thema avonden georganiseerd. Ook komen er tijdens het regionaal overleg nieuwe ontwikkelingen aan bod.

Vertegenwoordigers van het expertisecentrum verzorgen met regelmaat voordrachten tijdens nationale en internationale symposia en congressen, met name over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Ook worden er door artsen en wetenschappelijk medewerkers presentaties bij bijeenkomsten van patiëntenorganisaties gegeven.

Studenten hebben de mogelijkheid om stage te lopen binnen het expertisecentrum en kunnen daarbij ook wetenschappelijk onderzoek doen. Artsen en onderzoekers wordt de mogelijkheid geboden om binnen het expertisecentrum promotieonderzoek te verrichten.

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet