Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren. lees meer

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren. Ook verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren. We zijn gespecialiseerd in:

 • neuro-epitheliale tumoren
 • melanocytaire tumoren

Hersentumoren

In onze hersenen kunnen tumoren groeien: gezwellen die ontstaan door overmatige celdeling. We onderscheiden:

 • goedaardige hersentumoren: deze groeien niet door in de omliggende hersenen en er komen geen uitzaaiingen voor in het lichaam. Door hun locatie in de hersenen kunnen ze wel klachten veroorzaken.
 • kwaadaardige hersentumoren: deze tumoren groeien wel door in het omringende hersenweefsel. Ook kunnen ze uitzaaien binnen het zenuwstelsel naar andere delen van de hersenen of het ruggenmerg. En heel zelden naar andere delen van het lichaam.

Alle hersentumoren kunnen hersenfuncties verstoren waardoor problemen ontstaan in uw dagelijks leven.


Contact

Polikliniek Neurologie
Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Onze expertise

U kunt bij ons terecht voor diagnose, behandeling en begeleiding bij een (mogelijke) hersentumor. Daarvoor werken we samen in een multidisciplinair behandelteam. Zij overleggen welke behandeling het beste voor u is. lees meer

Onze expertise

U kunt bij ons terecht voor diagnose, behandeling en begeleiding bij een (mogelijke) hersentumor. Daarvoor werken we samen in een multidisciplinair behandelteam. Dit is een team van medisch specialisten die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en behandelen van hersentumoren. Het behandelteam bestaat uit neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, pathologen, radiologen en verpleegkundig specialisten. Zij overleggen welke behandeling het beste voor u is. Dit doen ze zowel voor patiënten van het Radboudumc als voor patiënten uit omliggende ziekenhuizen. Ook op (inter)nationaal niveau is deze tumorwerkgroep neuro-oncologie actief. Bijvoorbeeld door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van hersentumoren.  Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. Daarom betrekken we u (en uw naasten) actief bij uw behandelplan. Ook is er één verpleegkundig specialist bij wie u tijdens het hele behandeltraject terecht kunt voor vragen en begeleiding.


Nieuws

 • We hebben de laatste patiënt geïncludeerd in de EMITT pilot studie. Binnenkort start de muli-center trial.

  lees meer


  Laatste patiënt geïncludeerd in EMITT pilot

  We hebben de laatste patiënt geïncludeerd in de EMITT pilot studie. Binnenkort gaan we verder met de EMITT multi-center trial om de (kosten-)effectiviteit te onderzoeken. Informatie hierover volgt binnenkort. 


 • Subsidie voor onderzoek naar uitzaaiingen in de hersenen

  22 juli 2021

  Uitzaaiingen (metastasen) zijn de meest voorkomende oorzaak van kanker-gerelateerde sterfte. Er is nog weinig bekend over hoe en waarom uitzaaiingen naar de hersenen plaatsvinden. Meer kennis over de mechanismes die bij dit proces betrokken zijn, kan helpen om de prognose en kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren. Stichting STOP hersentumoren heeft hiervoor €35.000 subsidie beschikbaar gesteld.

  Uitzaaiingen naar de hersenen komen het meest voor bij patiënten met gevorderde longkanker, borstkanker en melanoom. De uitzaaiingen hebben grote impact op de kwaliteit van leven. Met dit onderzoek willen we te weten komen of we kunnen voorspellen of een tumor gaat uitzaaien, en ook hoe de groei van een uitgezaaide tumor voorkomen kan worden.

  De onderzoekers gebruiken hiervoor een nieuwe manier van moleculaire profilering. Bij moleculaire profilering gaan ze op zoek naar bepaalde veranderingen in DNA/RNA of eiwitniveau die een aanknopingspunt kunnen zijn voor bepaalde medicijnen. Hiervoor gebruiken de onderzoekers RNA van eerder afgenomen restweefsels van hersentumoren.

  Binnen een jaar worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.


 • Met een laser niet te opereren hersentumoren te lijf

  3 februari 2021

  Bijna een derde van de glioblastomen (agressieve hersentumoren) is niet te opereren. Sinds kort biedt het Radboudumc een nieuwe behandeling waarbij de tumor van binnenuit wordt verhit met energierijk laserlicht.

  Veel hersentumoren zijn uitzaaiingen van een tumor die ergens anders in het lichaam is ontstaan. Van de tumoren die direct in de hersenen ontstaan, is het glioom de meest voorkomende. De meest agressieve vorm daarvan is het glioblastoom. In Nederland wordt elk jaar bij ruim 1.000 mensen zo’n glioblastoom vastgesteld.

  Niet te opereren

  Zoveel mogelijk tumorweefsel weghalen, is de beste behandeloptie voor zo’n glioblastoom. Gevolgd door radiotherapie en chemotherapie. “Ook na deze behandeling is de prognose niet goed, met een gemiddelde overleving tussen de een en twee jaar”, zegt Mark ter Laan, neurochirurg in het Radboudumc. “Als je niet kunt opereren wordt die prognose nog slechter. Dat is bij ongeveer 30% van de patiënten het geval.”

  Primeur 

  Voor deze patiënten met een niet-operabel glioblastoom gaat het Radboudumc nu onderzoek doen naar een nieuwe behandeling: de stereotactische laser ablatie (SLA). Het onderzoek is opgezet door neurochirurg Mark ter Laan, hoogleraar Evidence-based surgery Maroeska Rovers, technisch geneeskundige Kristian Overduin en neurochirurg in opleiding Ilaria Viozzi. “We zijn in Nederland de eerste die deze behandeling aanbieden”, vertelt Viozzi. “In de VS en enkele Europese centra is er al enige ervaring mee opgedaan. De resultaten lijken hoopgevend, maar een grondige wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt nog. Wij willen aantonen of de laserbehandeling daadwerkelijk de beste optie is voor deze groep patiënten.”  

  Verhitten met laserlicht

  Het door Mark ter Laan geleide onderzoek zou vorig najaar starten, maar de coronacrisis zorgde voor vertraging. Viozzi: “We moesten even pas op de plaats maken, maar nu is alles en iedereen er klaar voor, inclusief de officiële goedkeuring door de Medisch Ethische Commissie.”
  Hoe werkt de ingreep? Ter Laan: “Kort samengevat stellen we eerst nauwkeurig vast waar de tumor zit. Vervolgens boren we een klein gaatje in de schedel, waardoor we een laser-probe in de hersentumor kunnen leggen. Daarna verhitten we het tumorweefsel, waardoor je de tumor aanvalt en tumorgroei zoveel mogelijk afremt.”

  Geavanceerd

  De ingrepen met het energierijke laserlicht vinden plaats in de zogeheten MITec-operatiekamers van het Radboudumc. Dat zijn hypermoderne OK’s met onder meer geavanceerde beeldvormende technieken ‘aan boord’. Viozzi: “Op het moment suprême ligt de patiënt in de MRI-scanner. Als neurochirurg zie je real time waar het dunne flexibele buisje met het laserlicht zit en hoe de ingreep verloopt. Bijzonder is ook dat we met behulp van de MRI de temperatuur binnenin het lichaam kunnen volgen. Er is nauwkeurige controle op de juiste plek én de juiste temperatuur. Daar komt bij dat je de schedel niet hoeft te openen, zoals bij een gewone hersenoperatie. We hebben maar een klein gaatje nodig. Dat maakt dat de patiënt veel sneller van de ingreep herstelt.” Ter Laan: “Standaard maken we nu sowieso al een gaatje in de schedel om een biopt van de tumor te nemen. De patholoog beoordeelt het weefsel onmiddellijk. Zodra we zeker weten dat het om een glioblastoom gaat, brengen we via dezelfde holle naald nu ook de laser-probe in. Bij grote of grillig gevormde tumoren kunnen we eventueel meerdere hittepunten combineren voor een nog betere bestrijding van de tumor.”

  Vergelijking

  Binnen de onderzoeksopzet van Ter Laan en Viozzi worden 10 met SLA behandelde patiënten vergeleken met 10 patiënten die de gebruikelijke behandeling krijgen. Ter Laan: “Dus SLA plus radio- en chemotherapie vergeleken met alleen radio- en chemotherapie.”

  Het in medische technologie gespecialiseerde bedrijf Medtronic stelt voor dit onderzoek de vereiste apparatuur en materialen beschikbaar. Ter Laan: “Mede daardoor zijn we in staat dit eerste onderzoek in Nederland op te zetten. Het aantal patiënten is nog te klein voor betrouwbare gegevens over de effectiviteit en veiligheid, maar als deze pilot slaagt willen we meteen daarna naar een grote landelijke studie.”


Voor verwijzers

Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met een verdenking op een hersentumor verwijzen naar ons expertisecentrum. Verwijzen kan schriftelijk of via het digitale aanmeldformulier
 • Een schriftelijke verwijzing kan gestuurd worden naar de Polikliniek Neurologie.

  lees meer


  Schriftelijke verwijzing

  Radboudumc
  Polikliniek Neurologie
  T.a.v. planningsbureau, huispost 943
  Postbus 9101
  6500 HB Nijmegen
  Telefoon: 024-3616600

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Hersentumor

Gezwellen (tumoren) in de hersenen kunnen ontstaan in het hersenweefsel zelf (primaire hersentumoren) of vanuit de hersenvliezen. Ook uitzaaiingen van kanker naar de hersenen (hersenmetastasen) behoren tot de hersentumoren. naar de aandoening

Meningeoom

Een meningeoom is een gezwel (tumor) dat uitgaat van het hersenvlies. Dit betekent dat hij overal kan voorkomen waar hersenvlies is. Het is een goedaardige tumor, die maar heel soms kwaadaardig wordt. lees meer

Gliomen

Gliomen zijn kwaadaardige hersentumoren. Ze ontstaan vanuit de steuncellen van het hersenweefsel. lees meer

Metastase in hersenen of wervelkolom

Metastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren ergens anders in het lichaam. Uitzaaiingen kunnen overal in het lichaam ontstaan. Ze kunnen bijvoorbeeld via de bloed- en/of lymfebaan verplaatst zijn. lees meer

Behandelingen

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort tumor die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. We hebben zorgpaden voor gliomen, meningeomen en uitzaaiingen. Hierna staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er anders uitzien.

Meer informatie


Afspraak maken en bezoek

Uw huisarts of medisch specialist kunnen u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met ons centrum. lees meer

Afspraak maken en bezoek

Uw huisarts of medisch specialist kunnen u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met ons centrum. Voor uw behandeling of voor een second opinion. Als u in een ander centrum al bent onderzocht, vragen wij de uitslagen en beschikbare informatie over u op.

Uw bezoek

Uw eerste contact met het expertisecentrum kan zowel op de afdeling neurologie als de afdeling neurochirurgie zijn. Bij het eerste bezoek heeft u altijd een gesprek met zowel de medisch specialist als een verpleegkundig specialist. 

Naast de medische informatie vinden wij het namelijk van essentieel belang dat patiënten een beroep kunnen doen op persoonlijke begeleiding. Gedurende het gehele zorg- en behandeltraject is de verpleegkundig specialist dan ook voor u bereikbaar.

Uw eerste bezoek

Voor uw eerste bezoek is het belangrijk uw medicatielijst mee te nemen. De verwijsbrief en de scans heeft uw verwijzend arts al opgestuurd, of (indien u zelf een tweede mening aanvraagt) stuurt u deze zelf ruim van te voren op.

Neem iemand mee

We adviseren u om een familielid of vriend(in) mee te nemen naar het ziekenhuis; twee horen meer dan een.


Multi­disciplinaire zorg

in het Radboudumc is een multidisciplinair team van behandelaars betrokken bij het onderzoek en de behandeling van hersentumoren. lees meer

Multi­disciplinaire zorg

In het Radboudumc is een multidisciplinair team van behandelaars betrokken bij het onderzoek en de behandeling van hersentumoren. Dit team bestaat uit behandelaars die zijn gespecialiseerd in hersentumoren, zoals een neuro-oncoloog, verpleegkundig specialist, neurochirurg, radiotherapeut, internist-oncoloog en patholoog. Zij werken onderling nauw samen en komen wekelijks bijeen in de tumorwerkgroep neuro-oncologie. Tijdens deze bespreking worden patiënten met uiteenlopende neuro-oncologische problemen besproken en stellen zij een behandeladvies op. Vervolgens wordt de diagnose en het behandelplan met u besproken.
De tumorwerkgroep neuro-oncologie van het Radboudumc is een multidisciplinaire werkgroep die ook actief is op landelijk en internationaal niveau. De werkgroep neemt deel aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek om de zorg en behandeling voor patiënten met hersentumoren te verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Wetenschap­pelijk onderzoek

Geregeld wordt in Europees verband (EORTC) of landelijk verband (LWNO) onderzoek gedaan bij hersen(vlies)tumorpatiënten waaraan ook het Radboudumc deelneemt. Bekijk hier de lopende onderzoeken. lees meer

Onderwijs

Het Radboud ziekenhuis is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook onderwijs en het opleiden van (aankomende) artsen en verpleegkundigen een belangrijke plaats innemen. Binnen het neuro-oncologisch team zijn er verschillende artsen/verpleegkundig specialisten die actief deelnemen aan het geven van scholing zowel op landelijk- als internationaalniveau. Ook is er aandacht voor scholing van neurochirurgen/neurologen in opleiding.

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet