Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren.

lees meer

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren. Ook verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren. We zijn gespecialiseerd in:
 • neuro-epitheliale tumoren
 • melanocytaire tumoren
Ons expertisecentrum is erkend als expertisecentrum door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hersentumoren

In onze hersenen kunnen tumoren groeien: gezwellen die ontstaan door overmatige celdeling. We onderscheiden:
 • goedaardige hersentumoren: deze groeien niet door in de omgeving en er komen geen uitzaaiingen voor in het lichaam. Door hun locatie in de hersenen kunnen ze wel klachten veroorzaken.
 • kwaadaardige hersentumoren: deze tumoren groeien wel door in het omringende hersenweefsel. Ook kunnen ze uitzaaien binnen het zenuwstelsel naar andere delen van de hersenen of het ruggenmerg. En heel zelden naar andere delen van het lichaam.
Alle hersentumoren kunnen hersenfuncties verstoren waardoor problemen ontstaan in uw dagelijks leven.

Afspraak maken en bezoek

Uw huisarts of medisch specialist kunnen u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met ons centrum.

lees meer

Afspraak maken en bezoek

Uw huisarts of medisch specialist kunnen u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met ons centrum. Voor uw behandeling of voor een second opinion. Als u in een ander centrum al bent onderzocht, vragen wij de uitslagen en beschikbare informatie over u op.

Uw bezoek

Uw eerste contact met het expertisecentrum kan zowel op de afdeling neurologie als de afdeling neurochirurgie zijn. Bij het eerste bezoek heeft u altijd een gesprek met zowel de medisch specialist als een verpleegkundig specialist. 

Naast de medische informatie vinden wij het namelijk van essentieel belang dat patiënten een beroep kunnen doen op persoonlijke begeleiding. Gedurende het gehele zorg- en behandeltraject is de verpleegkundig specialist dan ook voor u bereikbaar.

Uw eerste bezoek

Voor uw eerste bezoek is het belangrijk uw medicatielijst mee te nemen. De verwijsbrief en de scans heeft uw verwijzend arts al opgestuurd, of (indien u zelf een tweede mening aanvraagt) stuurt u deze zelf ruim van te voren op.

Neem iemand mee

We adviseren u om een familielid of vriend(in) mee te nemen naar het ziekenhuis; twee horen meer dan een.


Aandoening hersentumor

Gezwellen (tumoren) in de hersenen kunnen ontstaan in het hersenweefsel zelf (primaire hersentumoren) of vanuit de hersenvliezen. Ook uitzaaiingen van kanker naar de hersenen (hersenmetastasen) behoren tot de hersentumoren. naar de aandoening

Multi­disciplinaire zorg

in het Radboudumc is een multidisciplinair team van behandelaars betrokken bij het onderzoek en de behandeling van hersentumoren.

lees meer

Multi­disciplinaire zorg

In het Radboudumc is een multidisciplinair team van behandelaars betrokken bij het onderzoek en de behandeling van hersentumoren. Dit team bestaat uit behandelaars die zijn gespecialiseerd in hersentumoren, zoals een neuro-oncoloog, verpleegkundig specialist, neurochirurg, radiotherapeut, internist-oncoloog en patholoog. Zij werken onderling nauw samen en komen wekelijks bijeen in de tumorwerkgroep neuro-oncologie. Tijdens deze bespreking worden patiënten met uiteenlopende neuro-oncologische problemen besproken en stellen zij een behandeladvies op. Vervolgens wordt de diagnose en het behandelplan met u besproken.
De tumorwerkgroep neuro-oncologie van het Radboudumc is een multidisciplinaire werkgroep die ook actief is op landelijk en internationaal niveau. De werkgroep neemt deel aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek om de zorg en behandeling voor patiënten met hersentumoren te verbeteren.

Voor verwijzers

Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met een verdenking op een hersentumor verwijzen naar ons expertisecentrum. Verwijzen kan schriftelijk of via het digitale aanmeldformulier

 • Een schriftelijke verwijzing kan gestuurd worden naar de Polikliniek Neurologie.

  lees meer


  Schriftelijke verwijzing

  Radboudumc
  Polikliniek Neurologie
  T.a.v. planningsbureau, huispost 943
  Postbus 9101
  6500 HB Nijmegen
  Telefoon: 024-3616600

Contact


Contact

Polikliniek Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Contact

Polikliniek Neurologie
Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
Contact

Onze mensen