Over het expertise­centrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom is deskundig in het diagnosticeren en behandelen van alle vormen van schildklierkanker.

lees meer

Over het expertise­centrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom is deskundig in het diagnosticeren en behandelen van alle vormen van schildklierkanker. We zijn gespecialiseerd in gevorderde en therapieresistente (tumoren die niet reageren op medicatie) tumoren, zeldzame vormen en erfelijke tumoren. Ons centrum is erkend als expertisecentrum door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meedoen aan onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Schildkliercarcinoom verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar schildkliertumoren.

lees meer

Meedoen aan onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Schildkliercarcinoom verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar schildkliertumoren. Daarmee willen we de zorg voor toekomstige patiënten verder verbeteren. Wilt u meewerken hieraan of heeft u vragen hierover? Neem contact op met:
Dr. R. Netea-Maier, internist-endocrinoloog
T (024) 361 45 99
 

Schildklier­kanker

Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel in de schildklier. Het is een zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer 640 patiënten per jaar wordt vastgesteld.

lees meer

Informatie voor verwijzers

U kunt patienten op diverse manieren verwijzen naar ons expertisecentrum.

lees meer

Informatie voor verwijzers

U kunt uw patiënt verwijzen via:

  • Zorgdomein. Stuur de verwijsbrief naar de Polikliniek Endocriene Ziekten, specifiek voor schildkliernoduspolikliniek.
  • Post/Fax. Stuur de verwijsbrief naar:

Radboudumc
Huispost 471
Endocriene Ziekten

T (024) 361 45 99
F (024) 361 88 09
E secretariaatdocrieneziekten@radboudumc.nl

De patiënt ontvangt binnen 7 werkdagen schriftelijk een afspraak.


Onderwijs bij het Radboudumc

Onderwijs over schildklierkanker is opgenomen in het curriculum van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen.

lees meer

Onderwijs bij het Radboudumc

Onderwijs over schildklierkanker is opgenomen in het curriculum van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Ook kunnen medisch specialisten (in opleiding) stage lopen in ons expertisecentrum en kunnen (geneeskunde)studenten wetenschappelijk onderzoek doen binnen ons centrum. Daarnaast dragen we bij aan opleiding, bij- en nascholingen van medisch specialisten en huisartsen via refereeravonden en nascholingssymposia.