Expertisecentra Mindfulness Nieuws Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) effectief in het voorkomen van terugval voor mensen met een depressieve stoornis

31 januari 2024

Mindfulness-Based Cognitive Therapy is effectief in het voorkomen van terugval voor mensen met een depressieve stoornis, en het behandelen van depressieve klachten tijdens een actuele depressie. Maar MBCT werkt niet even goed voor iedereen. Patiënten indelen in groepen op basis van hun mindfulness vaardigheden (mindfulness profielen) kan helpen om beter te begrijpen wat “mindfulness” nu eigenlijk is, en anderzijds om te onderzoeken of we dit soort profielen kunnen inzetten om te het voorspellen voor wie MBCT goed zal werken.

Onderzoekers van het Radboudumc Centrum voor Mindfulness hebben in samenwerking met Pro Persona Research patiënten met een depressieve stoornis (huidig of in remissie) ingedeeld in groepen op basis van 5 belangrijke aspecten van mindfulness: Observeren, Beschrijven, Bewust handelen, Niet-oordelen, en Niet-reageren. Vier groepen werden geïdentificeerd: patiënten die hoog (High mindfulness) of laag (Low mindfulness) scoorde op alle 5 facetten van mindfulness, een groep die relatief hoog scoorde op Observeren, maar laag op Niet-oordelen, en een groep die juist hoog scoorde op Niet-oordelen en laag op Observeren. De “High mindfulness” groep scoorde het beste, de “Low mindfulness” groep het slechtste en de andere twee groepen gemiddeld wat betreft maten van mentale gezondheid. Hoewel we op basis van de mindfulness profielen niet konden voorspellen voor wie MBCT goed zou werken, wijzen diezelfde resultaten er ook op dat het dus niet uitmaakt met welke set aan mindfulness vaardigheden je begint: iedereen heeft een even grote kans op verbetering! In toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om te onderzoeken of een Mindfulness-training aangepast op het profiel van een patiënt (bijv. voor de zelfkritische patiënten die laag scoren op ‘niet-oordelen’) het effect van de training zou vergroten.

De resultaten en bijbehorende conclusies van deze wetenschappelijke publicatie in Mindfulness kun je hieronder lezen.

Latent Profile Analysis of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) Subscales in a Naturalistic Sample of Patients with Past or Present Major Depression: A Replication and Extension Study | Mindfulness (springer.com

  • Medewerkers
  • Intranet