Expertisecentra Mindfulness Nieuws Publicatie onderzoek naar mindfulness bij leerkrachten in het basisonderwijs

16 april 2024

Bernadette Lensen heeft in samenwerking met de Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), het Behavioural Science Institute van de Radboud University, het Trimbos-instituut en ons expertisecentrum onderzoek gedaan naar het effect van de training Mindfulness Based Stress Reductie op onder anderen de stressbeleving van 146 basisschoolleerkrachten in Nederland.

Na het volgen van deze basistraining ervaarden zij;

· Minder stress

· Meer algemeen welbevinden

· Betere emotieregulatie, zelfcompassie en mindfulnessvaardigheden

· Groter geloof in eigen kunnen

· Betere kwaliteit van het klasklimaat (dus zelfs als alleen de leerkracht de training volgt, werkt dit door in de hele klas)

 

Deze bevindingen kunnen nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het algehele welbevinden van deze belangrijke beroepsgroep.

 

Het volledige wetenschappelijke artikel is te lezen via: Frontiers | Mindfulness-based stress reduction for elementary school teachers: a randomized controlled trial (frontiersin.org)

  • Medewerkers
  • Intranet