Expertisecentra Mindfulness Nieuws Publicatie: Verandering van mindfulness profiel bij patiënten met depressie na deelname aan MBCT

10 juli 2024

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) is effectief in de behandeling en preventie van depressie. Echter, de effectiviteit varieert sterk tussen patiënten. Door te kijken naar het mindfulness profiel van een patiënt, en of dit profiel verandert tijdens een MBCT training, kan mogelijk de effectiviteit worden vergroot.

OP basis van vijf belangrijke aspecten van mindfulness (Observeren, Beschrijven, Bewust handelen, Niet-oordelen, en Niet-reageren ) hebben onze onderzoekers in een eerder onderzoek (https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-023-02298-y) 4 verschillende mindfulness profielen geïdentificeerd: patiënten die hoog (High mindfulness) of laag (Low mindfulness) scoorden op alle vijf facetten, een groep die hoog scoorde op ‘Observeren’ maar laag op ‘Niet-oordelen’ (Judgmentally Observing), en een groep die hoog scoorde op ‘Niet-oordelen’ en ‘Bewust handelen’ maar laag op ‘Observeren’ (Non-judgmentally Aware).

Onze onderzoekers laten nu in een follow-up studie zien dat MBCT het mindfulness profiel van een aanzienlijk deel van de patiënten verandert. Als patiënten in staat waren hun mindfulness profiel te veranderen ging dit gepaard met een meer dan gemiddelde verbetering in behandeluitkomst. Dit suggereert dat een MBCT die het profiel van een patiënt kan veranderen, mogelijk effectiever is dan een MBCT waarbij profielen niet veranderen. Onze onderzoekers stellen daarom voor dat in toekomstig onderzoek wordt onderzocht of een mindfulness training gericht op de specifieke behoeften van patiënten met een bepaald profiel, het effect van de behandeling kan vergroten. Bijvoorbeeld, zelfkritische patiënten met een ‘Judgmentally Observing’ profiel zouden wellicht meer baat hebben bij een MBCT die meer aandacht besteedt aan het benaderen van moeilijke emoties op een zelfcompassievolle en niet-oordelende manier.

De overige resultaten en bijbehorende conclusies en discussie van deze wetenschappelijke publicatie in Depression and Anxiety zijn nu beschikbaar op https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-024-02390-x

  • Medewerkers
  • Intranet