Samenvatting alternatieve geneeswijzen

De interesse vanuit mensen met parkinson naar complementaire en alternatieve geneeskunde groeit. Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van verschillende vormen complementaire en alternatieve zorg die soms al vanuit oudsher worden gebruikt. Onder complementair valt zorg ter aanvulling op de gangbare zorg zoals het gebruik van Mucuna Pruriens naast de reguliere medicatie. Het gebruik van Mucuna Pruriens in plaats van de reguliere medicatie valt onder alternatieve zorg. Complementaire en alternatieve geneeskunde kan tevens gezien worden als een continuüm. Een continuüm bevat aan de ene kant interventies die bewezen zijn via wetenschappelijke onderzoek zoals reguliere medicatie als levodopa. Aan de andere kant bevat het interventies zonder wetenschappelijk bewijs zoals zwemmen met dolfijnen. De behandelingen in het midden zoals dans zitten halverwege in het spectrum met weinig wetenschappelijk onderzoek maar wel met een mate van geloofwaardigheid. Naar de behandelingen in het midden van dit spectrum moet nog meer wetenschappelijk onderzoek gedaan worden.

Alternatieve behandelvormen waar steeds meer onderzoek naar gedaan wordt en waar mensen met parkinson gebruik van maken zijn medicinale cannabis, Mucuna Pruriens en dans zoals Tai Chi.
Het gebruik van cannabis is een onderwerp waar veel discussie over is. Het werkingsmechanisme van cannabis doet denken dat het effect zou hebben. Het zou volgens studies positieve invloed hebben op onder andere pijn en tremors. Echter zijn de studies die hiernaar gedaan zijn niet van de beste kwaliteit en vallen de resultaten tegen. Cannabis heeft bijwerkingen als hallucinaties. Meer wetenschappelijk onderzoek naar de dosering en effecten van cannabis is nodig.

Een andere alternatieve behandelingsvorm is het gebruik van Mucuna Pruriens. Mucuna Pruriens is een boon dat Levodopa bevat. De Levodopa in deze boon is hetzelfde als de Levodopa in synthetische medicatie. Synthetische Levodopa wordt bijna altijd in combinatie met een andere stof gegeven. Deze hulpstof voorkomt namelijk dat de levodopa vroegtijdig in dopamine in het lichaam wordt omgezet voordat deze de hersenen heeft bereikt. Deze belangrijke hulpstof zit niet in de Mucuna boon. Het gebruik van alleen Mucuna Pruriens kan wel een licht effect hebben op de symptomen die mensen met parkinson ervaren, echter zonder deze hulpstof zal het effect niet heel groot zijn. Wanneer Mucuna Pruriens in combinatie met  deze hulpstof wordt gebruikt is er een positief effect gezien in de vermindering van pijn en aanwezige tremors. Mucuna Pruriens kan ook gebruikt worden in combinatie met reguliere synthetische medicatie zoals levodopa. Hierdoor heb je al het hulpstofje binnen waardoor de Mucuna Pruriens een betere werking heeft. Een nadeel is echter dat Mucuna Pruriens moeilijk te doseren is. Niet in elke capsule of poeder zit een duidelijke hoeveelheid Levodopa, in tegenstelling tot synthetische medicatie waarbij de hoeveelheid Levodopa constant is per dosis. Hierdoor is de ingenomen hoeveelheid levodopa door middel van Mucuna Pruriens moeilijk in te schatten.

Daarnaast wordt in wetenschappelijk studies veel geexperimenteerd met het placebo effect. Het placebo effect is een effect waarbij je opknapt van een behandeling met bijvoorbeeld nep pillen waarbij gedacht wordt dat deze echt zijn. Het placebo effect werkt voor een groot deel via dopamine, het stofje dat mensen met parkinson tekort komen. Hierdoor zijn mensen met parkinson extra gevoelig voor het placebo effect. Onderzoek laat zien dat het placebo effect krachtig is, mede hierdoor kan dit gebruikt worden bij behandelingen.

Volgende maand zal er een uitgebreide literatuurstudie over het bovenstaande onderwerp worden weergeven. Hierin is gekeken wat er bekend is over Medische cannabis, Mucuna Pruriens en Tai Chi in de literatuur en de effecten hiervan op de parkinson symptomen. Deze literatuurstudie is gemaakt door Maaike Moor, vierdejaars staigiare bij de Parkinson Op Maat-studie. Tevens is deze samenvatting geschreven door Maaike en zijn de vragen voor de video’s opgesteld aan de hand van de literatuurstudie en vragen van deelnemers aan de Parkinson Op Maat-studie.

Vraag en antwoord

Hoogleraar neurologie Bas Bloem beantwoord 7 vragen over parkinson en alternatieve geneeswijzen.
  • Wat is het verschil tussen traditionele geneeskunde en alternatieve geneeskunde?
  • Wat is het placebo-effect?
  • Wat voor invloed heeft het placebo-effect bij de behandeling van parkinson?
  • Wat is er bekend over de behandeling met cannabis?
  • Wat is Mucuna Pruriens en wat voor invloed heeft het op de behandeling van parkinson?
  • Heeft alleen het gebruik van Mucuna Pruriens een positieve invloed op parkinsonklachten?
  • Wat zijn de nadelige effecten van het gebruik van Mucuna Pruriens?
  • Samenvatting over Mucuna Pruriens

Vraag 1

Wat is het verschil tussen traditionele geneeskunde en alternatieve geneeskunde?

Vraag 2

Wat is het placebo-effect?

Vraag 3

Wat voor invloed heeft het placebo-effect bij de behandeling van parkinson?

Vraag 4

Wat is er bekend over de behandeling met cannabis?

Vraag 5

Wat is Mucuna Pruriens en wat voor invloed heeft het op de behandeling van parkinson?

Vraag 6

Heeft alleen het gebruik van Mucuna Pruriens een positieve invloed op parkinsonklachten?

Vraag 7

Wat zijn de nadelige effecten van het gebruik van Mucuna Pruriens?

Samenvatting over Mucuna Pruriens

Meer informatie


Literatuurstudie alternatieve geneeswijzen

Lees hier de literatuurstudie 'Alternatieve geneeswijzen: Het effect van medicinale cannabis, tai chi en Mucuna Pruriens op de ziekte van Parkinson'. lees meer

Literatuurstudie alternatieve geneeswijzen

Stagiaire bewegingstechnologie Maaike Moor schreef voor de Parkinson Op Maat-studie een artikel over het effect van medicinale cannabis, tai chi en Mucuna Pruriens op de ziekte van Parkinson. Ze schrijft hierover het volgende: 

Hallo! Ik ben Maaike Moor en voor mijn studie bewegingstechnologie heb ik mijn vierdejaars-stage gelopen bij het Radboudumc binnen het onderzoek Parkinson Op Maat. Tijdens mijn stage heb ik voor dit onderzoek een literatuurstudie gedaan naar alternatieve geneeswijzen en het effect hiervan op de symptomen van parkinson, gezien hier veel vragen over zijn. Dit onderwerp sprak me erg aan en ook was ik​ erg nieuwsgierig naar wat ik hierover kon vinden. Ik heb tijdens mijn stageperiode erg veel mogen leren en uiteindelijk een mooi stuk kunnen schrijven. Ik bedankt het team voor deze leerzame periode en ik wens u veel leesplezier!

Klik hier om de literatuurstudie te lezen


Samenvatting alternatieve geneeswijzen

Lees een samenvatting over complementaire en alternatieve geneeswijzen bij parkinson. lees meer

Informatie Parkinson Vereniging

Lees hier de informatie over aanvullende therapieën van de Parkinson Vereniging.
  • Medewerkers
  • Intranet