Vraag en antwoord

Neuroloog Bart Post beantwoordt 13 vragen over parkinson en medicatie. lees meer

Vraag en antwoord

Neuroloog Bart Post beantwoordt 13 vragen over parkinson en medicatie.
 1. Wat houdt ON en OFF in? Wat zijn de symptomen hiervan?
 2. Is er medicatie om speekselvloed bij parkinson te onderdrukken?
 3. Zijn er grafische afbeeldingen van de medicatiespiegel van medicijnen?
 4. Wat is er bekend over het middel AtremoPlus bij parkinson?
 5. Wat kun je doen om je medicijngebruik laag te houden?
 6. Hoe veelbelovend is Lrrk2 als medicijn en voor wie is het eventueel geschikt?
 7. Hoe zorg je ervoor dat je geen last krijgt van de uitloop van medicatie?
 8. Verloopt de ziekteprogressie sneller als je stopt met medicatie?
 9. Wat zijn de bijwerkingen van levodopa op de lange termijn?
 10. Wat is de rol van Inositol in het zenuwstelsel/bij parkinson?
 11. Kan druk op de borst een bijwerking zijn van medicatie?
 12. Zijn er medicijnen voor slaapstoornissen bij parkinson?
 13. Heeft slecht slapen invloed op de progressie van de ziekte van Parkinson?

Vraag 1

Wat houdt ON en OFF in? Wat zijn de symptomen hiervan?

Vraag 2

Is er medicatie om speekselvloed bij parkinson te onderdrukken?

Vraag 3

Zijn er grafische afbeeldingen van de medicatiespiegel van medicijnen?

Vraag 4

Wat is er bekend over het middel AtremoPlus bij parkinson?

Vraag 5

Wat kun je doen om je medicijngebruik laag te houden?

Vraag 6

Hoe veelbelovend is Lrrk2 als medicijn en voor wie is het eventueel geschikt?

Vraag 7

Hoe zorg je ervoor dat je geen last krijgt van de uitloop van medicatie?

Vraag 8

Verloopt de ziekteprogressie sneller als je stopt met medicatie?

Vraag 9

Wat zijn de bijwerkingen van levodopa op de lange termijn?

Vraag 10

Wat is de rol van Inositol in het zenuwstelsel/bij parkinson?

Vraag 11

Kan druk op de borst een bijwerking zijn van medicatie?

Vraag 12

Zijn er medicijnen voor slaapstoornissen bij parkinson?

Vraag 13

Heeft slecht slapen invloed op de progressie van de ziekte van Parkinson?

Meer informatie


Resultaten van de LEAP studie

Een onderzoek naar de invloed van vroege behandeling met levodopa op het verloop van de ziekte van Parkinson. lees meer

Resultaten van de LEAP studie

Een onderzoek naar de invloed van vroege behandeling met levodopa op het verloop van de ziekte van Parkinson

Het meest gebruikte medicijn bij de ziekte van Parkinson is levodopa. Hoewel dit medicijn al 40 jaar wordt gebruikt, was niet bekend of levodopa invloed heeft op het verloop van de ziekte. LEAP staat voor Levodopa in Early Parkinson’s Disease. Het doel van de LEAP studie was om vast te stellen of vroege behandeling met levodopa op de lange termijn invloed heeft op het verloop van de ziekte van Parkinson. Het antwoord op deze vraag helpt om te beslissen wanneer het beste met levodopa gestart kan worden.

Gepubliceerd op 24 januari 2019 in het New England Journal of Medicine door de LEAP Study Group, bron: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809983
 
Onderzoeksopzet
In totaal deden er 445 mensen met parkinson mee aan het onderzoek dat voor iedere deelnemer 80 weken duurde. De deelnemers waren afkomstig uit 57 ziekenhuizen in Nederland. Zij moesten onder andere korter dan twee jaar geleden gediagnosticeerd zijn met parkinson en nog niet niet eerder behandeld zijn met parkinsonmedicatie. 

De deelnemers werden door middel van een loting in twee groepen verdeeld:

 • 222 deelnemers kwamen in een vroege-start-groep
 • 223 deelnemers kwamen in een groep met uitgestelde start

De vroege-start-groep kreeg 80 weken lang drie keer per dag levodopa/carbidopa (100/25mg). De groep met de uitgestelde start kreeg eerst 40 weken drie keer per dag een placebo en daarna 40 weken drie keer per dag levodopa/carbidopa (100/25mg).

Een placebo is een neppil die precies lijkt op de echte pil. De mensen in de groep met de uitgestelde start wisten hierdoor niet dat zij de eerste 40 weken geen levodopa kregen. Dit is nodig om de werking van een medicijn goed te onderzoeken. Vóór de studie hebben de deelnemers toestemming gegeven voor deze mogelijkheid en later is aan hen verteld in welke groep zij zaten.

Resultaten
Het gebruik van levodopa zorgde er in de eerste 40 weken bij de vroege-start-groep voor dat zij minder last hadden van hun parkinsonklachten. Maar toen beide groepen na 80 weken met elkaar werden vergeleken, bleek dat zij niet significant van elkaar verschilden. Dat wil zeggen: de mensen die vroeg met levodopa waren begonnen en de mensen die later met levodopa waren begonnen hadden in dezelfde mate last van parkinsonklachten.

Deze grafiek laat zien dat beide groepen na 80 weken ongeveer gelijk waren. De rode lijn zijn de mensen die vroeg met levodopa begonnen. De blauwe lijn zijn de mensen die later met levodopa begonnen. Horizontaal ziet u het aantal weken dat de studie duurde. Verticaal ziet u de score op de UPDRS, een veelgebruikt meetinstrument om de ziekte van Parkinson in kaart te brengen. Een hoge score staat voor meer parkinsonklachten.

Conclusie 
Op basis van de LEAP studie kan geconcludeerd worden dat vroege behandeling met levodopa geen invloed heeft op het verloop van de ziekte van Parkinson. Vroeg beginnen met levodopa zorgt er wel voor dat mensen in deze fase van de ziekte minder last hebben van hun van parkinsonklachten en het lijkt erop dat dit geen kwaad kan. Oftewel: omdat het op de lange termijn niet uitmaakt of mensen direct of later beginnen met levodopa, kunnen ze hier direct mee beginnen als zij last hebben van hun parkinsonklachten.

Met dank aan onze vrijwillige vertalers!

 • Medewerkers
 • Intranet