Tips voor mensen met parkinson

Parkinsonverpleegkundige Martha Huvenaars geeft 6 tips voor mensen met parkinson. Hiernaast beantwoordt ze de vraag: geef je andere tips aan mensen met parkinsonisme? Ook geeft neuroloog Bas Bloem een tip over het innemen van medicatie met bruisend mineraalwater.
  • Tips in het leren omgaan met de ziekte
  • Tips voor omgaan met vermoeidheid
  • Tips bij concentratieproblemen
  • Tips voor omgaan met stress
  • Tips bij depressieve klachten
  • Tips bij lichamelijke krampen


Leren omgaan met de ziekte

De ziekte van Parkinson vraagt veel aanpassingen, zowel van degene met parkinson als hun naasten. Het leren omgaan met deze ziekte is een individueel proces dat voor iedereen anders kan verlopen. Het heeft te maken met allerlei facetten waaronder de verandering van iemands toekomstperspectief, het dagelijks leven thuis, het lichaam en de effecten van parkinsonmedicatie.

Een neuroloog of parkinsonverpleegkundige kan advies geven over hoe het beste om te gaan met de ziekte. Ook de maatschappelijk werker kan begeleiding bieden tijdens dit proces.

Daarnaast zijn er cursussen te volgen vanuit de Parkinson Vereniging en regelmatig worden er in verschillende regio’s parkinsoncaf√©’s georganiseerd. Het is belangrijk om andere mensen met de ziekte van Parkinson te spreken, op deze manier kunnen tips, steun en herkenning met elkaar gedeeld worden.
 

 Tips voor omgaan met vermoeidheid

Vermoeidheid is een klacht die veel voorkomt bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dit kan een lichamelijke oorzaak hebben maar ook psychische. Hierdoor is vermoeidheid soms lastig te herkennen. Indien iemand doorgaans vermoeidheidsklachten ervaart, is het aan te raden met de behandelend neuroloog of parkinsonverpleegkundige in gesprek te gaan. Het kan namelijk zijn dat er iets gewijzigd moet worden in de parkinsonmedicatie.

Daarnaast is het altijd goed om realistisch te blijven, dit heeft onder andere te maken met planning. Doe niet te veel in een keer, maar doe dingen in stappen. Indien iemand met de ziekte van Parkinson nog aan het arbeidsleven deelneemt is het belangrijk om vermoeidheidsklachten met de werkgever en/of collega’s te bespreken. Daarbij moet iemand met parkinson goed zijn eigen grenzen bewaken.Tips bij concentratie­problemen

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen moeite hebben met concentratie en focus. Het verminderen van prikkels kan er daarom voor zorgen dat iemand minder snel afgeleid is. Zo kan iemand beter de radio zachtjes aan of helemaal uitzetten tijdens het lezen van een boek en ook is het goed om over bepaalde zaken afspraken te maken met mensen in de persoonlijke omgeving.

Indien iemand met parkinson nog aan het arbeidsleven deelneemt, is het aan te raden om duidelijk afspraken te maken met de werkgever en collega’s. Werk bijvoorbeeld zo min mogelijk in een open flexruimte, zoek een rustige plek op waar je alleen kunt zitten.
 

 Tips voor omgaan met stress

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen even gevoelig zijn voor stress als mensen zonder de ziekte van Parkinson. Een belangrijk verschil daarin is dat bij mensen met de ziekte van Parkinson het tempo van denken en handelen lager ligt dan bij mensen zonder de ziekte van Parkinson. Dit maakt dat het tempo bijhouden van iemand zonder de ziekte van Parkinson veel stress kan veroorzaken.

Hierom is het belangrijk dat de directe omgeving van de persoon met parkinson op de hoogte is van het ziektebeeld en wat dit ziektebeeld met iemand doet. Denk bijvoorbeeld aan onverwachtse gebeurtenissen die snel kunnen leiden tot stress. De parkinsonverpleegkundige kan ondersteuning bieden en adviseren in het omgaan met stress. Samen kan er gekeken worden naar wat iemand nodig heeft en hoe stressvolle situaties voorkomen kunnen worden.
 

 Tips bij depressieve klachten

Mensen met parkinson ervaren veranderingen in hun stemming en zijn daarbij weleens somber. Toch hoeft somberheid nog niet meteen een depressie te betekenen. Een sombere stemming kan ook te maken hebben met de medicatie die iemand gebruikt. Zo kan het zijn dat na inname van medicatie iemand zichtbaar van stemming verandert. In dit geval is het belangrijk met de neuroloog of parkinsonverpleekundige in gesprek te gaan.

Daarnaast is het belangrijk dat iemand met parkinson leert omgaan met de ziekte en daarmee ook het veranderde toekomstperspectief. Dit geldt eveneens voor de naasten. Zorg dat de ziekte en gevolgen van de ziekte bespreekbaar blijven.

Ook is het belangrijk structuur te houden. Plan leuke dingen waar je energie van krijgt en zorg voor voldoende beweging bijvoorbeeld door te wandelen of te sporten.
 

 Tips bij lichamelijke krampen of pijnscheuten

Het kan zijn dat krampen erger worden zodra de parkinsonmedicatie uitgewerkt raakt. Als dat zo is dan is het goed om met de neuroloog of parkinsonverpleegkundige te bespreken of de medicatie aangepast moet worden.
 

 


Vraag

Geef je andere tips aan mensen met parkinsonisme?

Tip voor het innemen van medicatie

Parkinsonmedicatie innemen met bruisend mineraalwater lees meer

Tip voor het innemen van medicatie

Het advies luidt om het medicijn Levodopa (als ook Sinemet en Madopar) in te nemen met bruisend mineraalwater. Dit advies wordt gegeven omdat Levodopa een aminozuur is. Aminozuur lost zich beter op in een ‘zurig milieu’. Het bruisende mineraalwater is vanwege het koolzuurgas een ‘zurig milieu’. Een zurig sinaasappelsap of een bruistablet van vitamine c zou hiervoor ook gebruikt kunnen worden. Op deze manier lost het medicijn beter op en werkt daardoor mogelijk sneller en betrouwbaarder, maar niet korter.
 

 

  • Medewerkers
  • Intranet