Radboudumc Health Innovation Labs Ons portfolio Leergang Mensgericht innoveren

Aan de slag met een eigen verbeterinitiatief

Alle medewerkers van Radboudumc en andere zorgorganisaties in de regio zijn welkom om mee te doen aan deze leergang (eerder: Leren Innoveren). Deelnemers nemen hun eigen verbeterinitiatieven mee: soms nét zelf bedacht, andere al vol in ontwikkeling. Allemaal met als doel: deze verder brengen of opschalen. Samen met Health Innovation Labs!


Contact

Concha van Rijssel

contactformulier

Ook meedoen?

Op 27 februari 2024 starten we weer. Ben jij een professional in de regio Nijmegen met een idee om impact te maken in de gezondheidszorg? Meld je aan!

naar cursusinformatie

Over deze leergang


Opzet en inhoud

In 6 maanden werk je aan het verder brengen van een verbeterinitiatief. Dit kan een actueel probleem in de zorg zijn of een op de toekomst gerichte verandering en mag zowel een nieuw als bestaand project zijn.

lees meer

Opzet en inhoud

In zes maanden werk je aan het verder brengen van een verbeterinitiatief. Dit kan een actueel probleem in de zorg zijn of een op de toekomstgerichte verandering en mag zowel een nieuw als bestaand project zijn. Je leert het innovatieproces te doorlopen van kop tot staart. Dit betekent dat je onder andere leert over:

  • De basis van innoveren en implementeren;
  • Financiering van verandering;
  • Cultuur, adoptie en gedrag;
  • Mens en technologie.

Programma en meer

Je leest meer over de verschillende thema's, hoe het programma in elkaar steekt en wat de randvoorwaarden zijn in de Folder Leergang Mensgericht Innoveren


5 vragen aan het team

In 2022 begeleidden Concha en Robin van Radboudumc Health Innovation Labs de leergang. Hoe hebben zij deze eerste editie ervaren?

lees meer

5 vragen aan het team

In 2022 begeleidden Concha en Robin de leergang. Hoe hebben zij deze eerste editie ervaren?

#1 Waarom is een leergang over innoveren nodig?

Innoveren is een vaardigheid. Hoe vaker je nieuwe dingen uitprobeert, faalt en leert, hoe groter de kans dat je succesvol zult zijn. Zorgprofessionals vinden het over het algemeen lastig om te falen én om creatief bezig te zijn. Ook is het vaak lastig de juiste mensen om je heen te verzamelen die je kunnen ondersteunen en ontzorgen in de ontwikkeling van je idee.

#2 Wie deden er mee?

We hadden een mooie diverse groep met onder meer verpleegkundigen, medische specialisten, onderwijskundigen, een diëtiste en een deskundige in infectiepreventie. Al die verschillende perspectieven zorgen ervoor dat de deelnemers tijdens de leergang ook veel van elkaar leren.

#3 Is er een rode draad in het programma?

Jazeker: collega’s die hun ervaring op innovatievlak komen delen met de deelnemers vormen de rode draad door het programma. Zij vertellen niet alleen over de mooie kant van het innoveren maar ook over de teleurstelling of frustratie waar je regelmatig mee te maken krijgt bij het proces van innoveren en veranderen.

#4 Hoe worden deelnemers ondersteund bij hun eigen verbeterinitiatief?

Binnen de Health Innovation Labs werken wij agile & mensgericht. Deze aanpak proberen we ook over te dragen aan de deelnemers door hen te coachen en te stimuleren kleine stappen te maken, in gesprek te gaan met betrokken (collega’s én patiënten), aannamen te doen en deze snel te toetsen.

Op de vierde lesdag hebben de deelnemers speeddates met verschillende collega’s uit het huis, die vanuit hun perspectief meedenken over de initiatieven. Enorm waardevol!

#5 Wat is jullie zelf het meest bijgebleven?

De afsluiting van de leergang in het auditorium was geweldig mooi! Een aantal deelnemers presenteerde daar vol enthousiasme hun verbeterinitiatief voor het publiek. Ze hebben anderen aangestoken met hun enthousiasme en diverse collega’s hebben daarna hulp aangeboden. Innoveren doe je namelijk nooit alleen!

  • Medewerkers
  • Intranet