Wat we doen

Het realiseren van zorginnovaties. Dat is onze kerntaak, die we samen met innovatoren en andere stakeholders tot uitvoering brengen. Als innovatieteams dragen we daarnaast bij aan de innovatiecultuur van het Radboudumc, én we vergroten de innovatiecapaciteit. Dit doen we door het verzorgen van onderwijs, training en advies. Ook verkennen en verbinden zijn voor ons belangrijk: we volgen en delen trends en ontwikkelingen over innovatie in zorg, onderzoek en onderwijs.

De innovatieteams van Radboudumc Health Innovation Labs zijn in staat zowel wendbaar als gestructureerd te werken. We gaan complexe uitdagingen aan en kiezen voor creatieve, niet-alledaagse benaderingen bij het vinden van oplossingen. We hanteren een mensgerichte aanpak waarbij technologie een ondersteunende rol heeft. Onze eigen rol varieert, van adviseur tot coach en/of partner in innovatie. We begeleiden innovatietrajecten van idee tot uitvoering en dragen zo bij aan onze Radboudumc-brede missie: to have a significant impact on healthcare. Innovatietrajecten die we begeleiden brengen we onder in zogenaamde ‘Innovation Greenhouses’. 

Innovation Greenhouses

In een Greenhouse wordt aan meerdere zorginnovatietrajecten gewerkt. Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke visie op een inhoudelijk thema. Elk Greenhouse heeft een specifieke focus, zodat elk traject de juist omgeving heeft om een idee uit te laten groeien tot een volwaardige oplossing. Een oplossing met impact.

Binnen een Greenhouse wordt vanuit verschillende disciplines samengewerkt, met interne en externe partners. We richten ons in eerste instantie op het ontwerpen van realistische concepten voor zorginnovaties, op basis van gevalideerde problemen. Co-creatie, noemen we dat. Daarna kijken we verder: hoe kunnen we kansrijke innovaties daadwerkelijk schaalbaar implementeren? Co-productie, noemen we dat. 

Per traject kijken we wie en wat nodig is om de zorginnovatie verder te helpen. Kenmerkend aan al onze zorginnovatietrajecten is de combinatie van onze agile werkwijze volgens het scrum framework, mensgericht ontwerpen als uitgangspunt, en de ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel. We lichten onze bijzondere methoden graag verder toe. Lees hoe we mensgericht en agile ontwerpen.


Over ons Vormgeven van duurzame gezondheidszorg

Als Radboudumc willen we vooroplopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Bij Radboudumc Health Innovation Labs geven en nemen we de ruimte om zorginnovatie te ontwikkelen en kansrijke innovaties in de praktijk te brengen. lees meer

Over ons Vormgeven van duurzame gezondheidszorg

Zorginnovatie, dat is onze expertise. Bij Radboudumc Health Innovation Labs geven en nemen we de ruimte en verantwoordelijkheid om innovaties te ontwikkelen. We experimenteren ermee en we brengen kansrijke innovaties in de praktijk. Vanuit het Innovation Park in het nieuwe Radboudumc Experience Center ondersteunen onze innovatieteams zorgprofessionals, bij het realiseren van impactvolle zorginnovaties.

Zorginnovatie in het Radboudumc

De COVID-19 pandemie heeft het meer dan ooit zichtbaar gemaakt. Wat voor iedereen belangrijk is én blijft, is de basis voor een goede kwaliteit van leven: een goede gezondheid. Het gaat nu meer dan ooit over het voorkómen van ziekte. En, als zorg toch nodig is, dan willen we de beste zorg. Liefst dicht bij huis. Patiënten verwachten steeds meer een rol als partner, een rol waarin ze samen met hun arts of verpleegkundige belangrijke keuzes maken.

De ontwikkeling en beschikbaarheid van kennis en technologie nemen exponentieel toe. De ontwikkeling van diagnostiek en behandelmogelijkheden ook. Er is steeds meer gespecialiseerde zorg en dito zorgprofessionals. Aan de andere kant wordt de arbeidsmarkt krapper. De betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van zorg staan onder druk.

Als Radboudumc willen we voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Voor elke patiënt de beste persoonsgerichte zorg, duurzaam en betaalbaar. Zodat die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. En dat vraagt om zorginnovatie.

Iedereen kan en mag innoveren

Het Radboudumc is ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn naar de gezondheidszorg van de toekomst. Al jarenlang zorgen onze professionals met wetenschappelijk onderzoek voor succesvolle innovaties op het gebied van preventie, diagnostiek en behandelingen. Wij willen een stap verder zetten. Voor de toekomstige gezondheidszorg is het belangrijk om ook de wijze waarop patiëntenzorg en onderwijs worden georganiseerd en verleend te vernieuwen. 

In het Radboudumc kan en mag iedereen daarom voor innovaties zorgen. Innoveren vraagt om exploratie: een onderzoekende, ondernemende en flexibele houding waarbij onzekerheid en complexiteit omarmd worden. Exploratie doen we het liefst in een informele en decentrale omgeving. Een plek waar nieuwe mogelijkheden verkend kunnen worden om bestaande processen te verbeteren. Los van resultaatafspraken. Een plek waar ruimte is om te ontmoeten, om kennis uit te wisselen en te experimenteren.

Een plek als de Radboudumc Health Innovation Labs.


Contact

Monique Kuipers
Managementassistent Health Innovation Labs

naar pagina

Actueel

Waar kunnen we u mee helpen?


Samenwerken?

Innoveren doe je niet alleen. Daarom werken we graag samen met andere zorginstellingen, patiëntverenigingen, volwassen bedrijven en startups. lees meer

Samenwerken?

Als Health Innovation Labs verbinden wij de behoeften, uitdagingen en problemen van onze organisatie met bestaande én nog te creëren oplossingen van binnen en buiten de zorg.

We gaan dan ook graag publiek-private samenwerkingen aan met partners waarmee we duurzame oplossingen kunnen creëren. Heeft u een initiatief waar u ons graag bij betrekt? Neem dan vooral contact op, u hoort zo snel mogelijk van ons.

Contact opnemen kan via het contactformulier Radboudumc Health Innovation Labs.


Wat we doen

We zijn er om zorginnovatietrajecten te begeleiden, van begin tot eind. Van idee tot impactvolle oplossing. Met onze bijzondere methoden zorgen we voor kansrijke zorginnovaties. lees meer

Ons portfolio

Benieuwd naar wat voor trajecten wij vanuit de Health Innovation Labs begeleiden? We laten graag een aantal trajecten zien uit ons portfolio.

lees meer

Mensgericht en agile ontwerpen

Onze combinatie van werkwijzen maakt dat we gestructureerd werken terwijl we wendbaar zijn. We sturen bij op basis van kort-cyclische onderzoeksresultaten. Zo creëren we zo snel mogelijk waarde tijdens een zorginnovatietraject. lees meer

Mensgericht en agile ontwerpen

Alle zorginnovatietrajecten van Radboudumc Health Innovation Labs kenmerken zich door onze werkwijze. Een sterke combinatie van onze agile werkwijze volgens het scrum framework, mensgericht ontwerpen en de ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel.

We zijn trots op onze manier van werken en behalen er waardevolle resultaten mee. We combineren mensgericht ontwerpen met een agile werkwijze, waarbij we gaandeweg empirisch onderzoek doen en de innovatie bijstellen waar nodig. Zo zorgen we voor de beste en meest kansrijke innovaties, die daadwerkelijk passen in de organisatie en situatie waarvoor ze bedoeld zijn. Graag delen we hier meer over onze aanpak.

Co-creatie met mensgericht ontwerpen

We starten met co-creatie. Op basis van een gevalideerde uitgangssituatie zoeken we naar gewenste oplossingen, samen met partijen die de problemen ervaren. We gebruiken mensgericht ontwerpen (Human Centered Design) als leidraad voor het ontwerpen van oplossingen. Dit betekent dat het menselijk perspectief betrokken wordt bij alle stappen in het proces van probleem tot oplossing. We gaan uit van behoeften en vereisten van mensen, en richten ons op bruikbaarheid van de oplossing. 

In nauwe samenwerking met zorgprofessionals en patiënten werken we op een creatieve en vooruitstrevende manier aan het analyseren van complexe uitdagingen, problemen en behoeften. Zo gaan we gezamenlijk van idee, via waardepropositie, naar het realiseren van het eerste prototype: de proof-of-principle.

Co-productie met een agile aanpak

Met een proof-of-principle kunnen we de volgende fase in: co-productie. Om een kansrijke innovatie schaalbaar te implementeren is een helder en stapsgewijs proces nodig. We werken hier volgens een agile aanpak, zodat we zo snel mogelijk waarde kunnen toevoegen.

In de praktijk betekent dit dat we samen met zorgprofessionals pilots opzetten. Daarin testen we de innovatie met eindgebruikers, zodat we op basis van deze input kunnen doorontwikkelen. Ondertussen werken we aan duurzame financieringsmodellen, en het vinden van de beste manier om de innovatie in te passen in werkprocessen en beheercycli. 

Voor dit proces is het nodig expertise te bundelen via samenwerking met verschillende afdelingen en externe partners van het Radboudumc. Veel van de nodige expertise is binnen Health Innovation Labs aanwezig. Daarnaast gebruiken we een flexibele schil van experts die kennis bezitten die minder vaak nodig is.

Empirisch onderzoek

In alle fasen van het innovatieproces zijn wetenschappelijke methoden en technieken nodig om te toetsen of de tussenproducten aansluiten bij het oorspronkelijke doel. Empirisch onderzoek en wetenschappelijke methoden worden ingezet om problemen te analyseren, aannames te valideren, en effecten te meten. Dit is van groot belang, we onderbouwen hiermee de keuzes die we maken met objectieve kennis. We werken hiervoor samen met klinische en wetenschappelijke afdelingen.

Agile en scrum

Binnen Health Innovation Labs werken we volgens het agile gedachtengoed, waarbij we het scrum framework gekozen hebben als werkwijze binnen onze teams. Agile werken is gericht op één doel: het wendbaar maken en houden van teams en de organisatie, zodat snel ingespeeld kan worden op veranderingen. 

Scrum is één van de mogelijke werkwijzen om de agile principes toepasbaar te maken. Bij een traditionele projectaanpak zit veel tijd in de voorbereiding en het schrijven van plannen. Scrum gaat over zo snel mogelijk waarde toevoegen voor de klant. 

Om agile te werken hebben we het agile organiseren omarmd. Dit betekent voor ons vier principes, of wel uitgangspunten:

  1. We hanteren een flexibele strategie om te werken voor de klant (de patiënt of zorgverlener)
  2. We werken in multidisciplinaire teams die binnen helder kaders de middelen, kwaliteiten en het mandaat hebben om dat te doen wat nodig is voor de klant.
  3. Er wordt gewerkt in korte cycli waarbij steeds tussenproducten worden opgeleverd. Daarop krijgen we feedback die we direct kunnen verwerken.
  4. Er wordt zoveel mogelijk visueel en transparant gemaakt. Teams en de rest van de organisatie kunnen zo zien waar de teams staan en hoe het innovatieproject ervoor staat.

De combinatie van de verschillende werkwijzen maakt dat we flexibel en wendbaar zijn. Ondertussen voegen we zo snel mogelijk waarde toe door te blijven doorontwikkelen op basis van onderzoek en feedback. Zo leveren we zorginnovaties op die een significante impact hebben op de gezondheidszorg van de toekomst.


Innovation Park In het Experience Center

Midden in het hart van de Heyendaal campus vind je het Experience Center. Op de begane grond: het Innovation Park. Hier werken we samen met onze collega's en patiënten aan de toekomst van Radboudumc.

lees meer

Innovation Park In het Experience Center

Welkom in het Innovation Park!

In januari zijn de innovatieteams van Radboudumc Health Innovation Labs verhuisd. Vanuit de Innovation Space naar het Innovation Park. We hebben gekozen voor deze nieuwe naam - om met een knipoog - onze binding met de omgeving buiten het Radboudumc te benadrukken. Innovation Park bevindt zich op de begane grond van het Radboudumc Experience Center.

Het Innovation Park heeft de intentie een creatieve broedplaats te zijn voor collega's van het Radboudumc. Hier kunnen verschillende partijen betrokken bij het innovatieproces van het Radboudumc samenkomen. Om kennis en ervaringen te delen, en gezamenlijk te komen tot succesvolle implementatie van kansrijke concepten om de zorg te verbeteren voor patiënten en/of zorgprofessionals.

Wij organiseren samen met onze collega's van de Radboudumc Health Academy verschillende activiteiten om onze collega's te ondersteunen bij het innoveren én het leren innoveren.

Bent u al benieuwd geworden naar onze nieuwe werkplek? Kijk vooral eens op het Radboudumc Innovation Park Instagram-account.

Experience center

Het Experience Center is een centrale plaats op de campus, tussen zorg, onderwijs en onderzoek. Het is dé ontmoetingsplek voor leren, innoveren en verbinden. Zorgprofessionals, studenten, onderzoekers, medewerkers, patiënten en bezoekers komen hier samen en worden geïnspireerd om te leren, te innoveren, en elkaar te ontmoeten. 

In het gebouw bevinden zich faciliteiten voor vaardigheidsonderwijs en simulatie, de medische bibliotheek, congres- en vergaderzalen, en natuurlijk het Innovation Park. 

Onze mensen

De innovatieteams van Health Innovation Labs werken intensief samen met Radboudumc collega's. Ook patiënten en naasten worden intensief betrokken. Daarnaast werken we graag samen in publiek-private samenwerking met partners waarmee we duurzame oplossingen kunnen creëren.

  • Medewerkers
  • Intranet