Lopende onderzoeken Acute myeloide leukemie NK4AML

In de NK4AML-studie onderzoeken we de veiligheid en effectiviteit van het toedienen van natural killer cellen van een donor in combinatie met interleukine-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie.


Onderzoek acute myeloïde leukemie


Wat is NK4AML?

In deze studie onderzoeken we de veiligheid en effectiviteit van een nieuwe behandeling voor acute myeloïde leukemie. lees meer

Wat is NK4AML?

Leukemie, ook wel bloedkanker genoemd, houdt in dat er grote hoeveelheden abnormale onrijpe witte bloedcellen in het beenmerg worden geproduceerd. Daardoor komt de aanmaak van normale bloedcellen in het gedrang. Er ontstaat een tekort aan normale witte bloedcellen die een rol spelen bij de bescherming van het lichaam tegen infecties. Ook zijn er te weinig rode bloedcellen die nodig zijn voor zuurstoftransport en bloedplaatjes die nodig zijn voor de bloedstolling.

Momenteel hebben we verschillende behandelmethoden voor leukemie. Ondanks deze soms intensieve behandelingen krijgen we de ziekte niet helemaal weg of komt de ziekte alsnog terug. Daarom doen we onderzoek naar nieuwe behandelingen. 

Eén van deze nieuwe behandelmethodes is het toedienen van natural killer cellen van een donor. Natural killer cellen zijn een type witte bloedcellen die ons beschermen tegen infecties, maar die ons ook kunnen beschermen tegen kanker zoals leukemie. In een eerdere studie hebben we onderzocht dat het toedienen hiervan veilig is. Tegelijkertijd zagen we dat de natural killer cellen korter dan 2 weken in het lichaam van de patiënt overleven. Ze zullen dus extra gestimuleerd moeten worden met groeifactoren zoals interleukine-2 om er langer effect van te ondervinden.

In deze vervolgstudie onderzoeken we de veiligheid en effectiviteit van de combinatie van natural killer cellen met interleukine-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie en bij patiënten met een specifiek type myelodysplastisch syndroom, namelijk MDS-EB-2.


Voor wie?

 • Patiënten met AML of MDS-EB-2
 • Patiënten moeten 18 jaar of ouder zijn
 • Patiënten moeten voldoende fit zijn voor een behandeling met chemotherapie
 • Ziekte-remmende medicatie is toegestaan
 • Er mag geen sprake zijn van snel-progressieve ziekte
 • Er mag geen sprake zijn van een actieve infectie

Wat kunt u verwachten?

Het is belangrijk dat u mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. lees meer

Wat kunt u verwachten?

Waarom deelnemen?

 • De behandeling kan een gunstig effect hebben op uw ziektebeloop. Het is een onderzoek, dus zeker weten we dat niet.
 • U draagt bij aan meer kennis over de werking van natural killer cellen tegen kanker.

Wat houdt deelname in?

 • Mocht u momenteel andere medicatie ter controle van uw ziekte gebruiken, wordt er samen met uw arts gekeken of het veilig is deze behandeling te onderbreken.
 • Eerst bepalen we of u mee kunt doen, u wordt hiervoor uitgebreid onderzocht en we verrichten bloed onderzoek.
 • Alle patiënten in deze studie krijgen eenmalig een toediening van natural killer cellen van een donor. Om afstoting van de natural killer cellen te voorkomen krijgen alle patiënten een week voor de toediening gedurende 3 dagen chemotherapie.
 • Na toediening van de natural killer cellen kan u het medicijn interleukine-2 (IL-2) krijgen. Niet iedere patiënt in deze studie krijgt IL-2 of IL-2 in dezelfde dosering. IL-2 wordt toegediend middels een injectie in de huid. In totaal krijgt u zes keer een injectie met IL-2. Of u IL-2 krijgt en in welke dosering is afhankelijk van de fase waarin de studie - op het moment dat u geschikt bent om aan de studie deel te nemen - zich bevindt.
 • Deelname aan de studie duurt in totaal 6 maanden.
 • Gedurende de chemotherapie, NK-toediening en IL-2 injecties verblijft u in het ziekenhuis. Dit zal minimaal 3 weken duren.
 • Daarnaast heeft u 4 keer een afspraak op de polikliniek.
 • Gedurende de hele studie vinden er extra bloedafnames plaats en in totaal wordt er 3 keer een beenmergpunctie verricht.

Wat zijn mogelijke nadelen van deelname?

 • U kan bijwerkingen ondervinden van de behandeling.
 • De extra metingen gedurende het onderzoek kunnen ongemak geven.

Meer hierover kunt u lezen in het document ‘Informatiebrief en toestemmingsformulier’ dat u kunt vinden onder ‘Documenten’.


Wanneer is dit onderzoek afgelopen?

De behandeling die u ontvangt gedurende de studie is echt eenmalig en niet nogmaals beschikbaar na afloop. lees meer

Wanneer is dit onderzoek afgelopen?

Wanneer is de studie afgelopen?

Uw deelname aan het onderzoek stopt als:

 • Alle bezoeken voorbij zijn; het laatste bezoek vindt 6 maanden na toediening van de natural killer cellen plaats.
 • U er zelf voor kiest om te stoppen. Meedoen is vrijwillig en ook tijdens het onderzoek kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen.
 • De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen.
 • De overheid, de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie of de onderzoeker besluit om het onderzoek te stoppen.

De behandeling die u ontvangt gedurende het onderzoek is echt eenmalig en is niet nogmaals beschikbaar na afloop van het onderzoek. Na afronding van het onderzoek zal de onderzoeker of uw behandelend arts met u de mogelijkheden voor verdere medische zorg bespreken.


Vragen en aanmelden

Strikte criteria

Als u wilt deelnemen, bespreekt u dit eerst met uw behandelend arts. Vanwege de intensiteit van de behandeling zijn er strikte criteria waaraan u moet voldoen. Uw behandelend arts kan deze nalezen op de website van HOVON onder 'HOVON-geassocieerde studies'.

Vragen en aanmelden

Mocht uw arts vragen hebben of u willen doorverwijzen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Er kan vrijblijvend een afspraak voor u gemaakt worden op de polikliniek Hematologie, waarin u uitleg krijgt en u uw vragen kunt stellen. Na het gesprek beslist u zelf of u mee wilt doen. Als u meedoet, is uw schriftelijke toestemming nodig.

 • Medewerkers
 • Intranet