Deelnemende ziekenhuizen

Dit project is een samenwerking tussen Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne Australië, Radboudumc in Nijmegen en UMC Utrecht. Het UMC Utrecht coördineert dit multicenter onderzoek binnen Europa.

Hieronder ziet u welke ziekenhuizen meedoen aan de uitvoering van het onderzoek. Als u meedoet aan de studie kunt zich aanmelden bij de voor u dichtstbijzijnde locatie. Voor u zich aanmeldt vragen wij u eerst de patiënteninformatie goed door te lezen, zodat u uw geschiktheid voor deelname kunt testen. 
 
Lijst van deelnemende ziekenhuizen

BRACE is een multicenter gerandomiseerd klinisch onderzoek dat onderzoekt of zorgprofessionals tegen COVID-19 beschermd kunnen worden met het BCG-vaccin.


Wat is BRACE?

BRACE is een multicenter gerandomiseerd klinisch onderzoek dat onderzoekt of zorgprofessionals tegen COVID-19 beschermd kunnen worden met het BCG-vaccin. lees meer

Wat is BRACE?

BRACE is een multicenter gerandomiseerd klinisch onderzoek dat onderzoekt of zorgprofessionals tegen COVID-19 beschermd kunnen worden met het BCG-vaccin.

Zorgprofessionals en anderen die in contact komen met COVID-19 patiënten hebben een verhoogd risico op besmetting met COVID-19, wat veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 virus. Er is momenteel geen vaccin of bewezen preventieve behandeling beschikbaar voor COVID-19, dus bescherming tegen infectie is puur afhankelijk van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes om werkers in de gezondheidszorg te beschermen. Als zorgmedewerkers in groten getale ziek worden en niet kunnen werken, komt het zorgstelsel onder grotere druk te staan.
 
Het Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-vaccin is ontwikkeld om te beschermen tegen tuberculose (tbc), maar dit vaccin kan ook bredere bescherming bieden tegen andere infecties. De resultaten van deze studie kunnen uitwijzen of de BCG-vaccinatie bij toekomstige virale uitbraken zou kunnen worden gebruikt als vroegtijdige interventie om zorgprofessionals en andere risicogroepen te beschermen.
 
In de BRACE-studie worden 10.000 zorgprofessionals geïncludeerd in Europa en Australië. De instelling of het ziekenhuis waar u werkt wordt niet geïnformeerd over uw deelname aan deze studie. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en er is geen vergoeding voor deelname. Alle medicatie, tests en medische zorg die nodig zijn als onderdeel van de studie worden kosteloos verstrekt. 

Voor wie?

BRACE is bedoeld voor zorgprofessionals die in een gezondheidsinstelling werken of face-to-face contact hebben met COVID-19-patiënten.

Wat kunt u van deelname verwachten?

Waarom zou u meedoen aan de BRACE-studie? Wat houdt deelname in? En welke risico’s loopt u? lees meer

Wat kunt u van deelname verwachten?

Waarom zou u meedoen aan de BRACE-studie? Wat houdt deelname in? En welke risico’s loopt u?

Waarom deelnemen:

 • De onderzoekers hopen dat het BCG-vaccin uw immuunsysteem zal versterken. Het is mogelijk dat BCG een ruimere, “niet-specifieke” bescherming biedt tegen andere infecties.
 • Informatie die we verzamelen in deze studie zal helpen hoe het beste te reageren op uitbraken van nieuwe virussen in de toekomst.
 • We kunnen niet garanderen of beloven dat u enig voordeel van deelname aan deze studie zult ondervinden.

Wat houdt deelname in:

 • U geeft bij aanvang van de studie 2 buisjes bloed af, en vervolgens ook na 3 en 12 maanden.
 • U komt willekeurig in een onderzoeksgroep terecht; de ene groep krijgt het BGG-vaccin, de andere een placebo.
 • U rapporteert wekelijks via een smartphone app luchtwegklachten en koorts.
 • U laat zich testen op SARS-CoV-2 als u verdachte symptomen heeft.
 • U vult online enquêtes in na 3, 6, 9, en 12 maanden. 

Potentiële risico's voor u als deelnemer:

 • Soms ervaren mensen nadelige effecten van het BCG-vaccin. De meeste hiervan gaan om kleine en lokale reacties rond de plaats van de injectie. Dit staat beschreven in de gedetailleerde informatie die u ontvangt voordat u besluit of u wilt deelnemen aan de studie.
 • Bloedafname kan ongemak of een blauwe plek veroorzaken.
 • Afname van een keeluitstrijkje voor de coronatest kan ongemakkelijk zijn. Getraind medisch personeel van het onderzoeksteam zal deze monsters verzamelen.


Criteria om (niet) mee te kunnen doen

Inclusiecriteria:

Criteria om wel te kunnen deelnemen zijn:
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U werkt in een gezondheidsinstelling OF hebt face-to-face contact met patiënten.
 • U tekent een informed consent.
 • U staat bloed af voor de randomisatie.

Exclusie criteria:

U kunt niet meedoen aan de studie als (exclusie criteria) als:
 1. voor u een contra-indicatie geldt voor een BCG-vaccinatie, dit geldt als:
  • u koorts heeft of een gegeneraliseerde huidinfectie.
  • u een verzwakte weerstand heeft tegen infecties als gevolg van een ziekte van het immuunsysteem.
  • u in het afgelopen jaar een medische behandeling heeft ondergaan die de immuunrespons beïnvloedt.  Deze therapieën omvatten o.a. systemische corticosteroïden (≥ 20 mg gedurende ≥ 2 weken).
  • u een aangeboren cellulaire immunodeficiëntie heeft, waaronder specifieke deficiënties van de interferon-gamma-route
  • u een kwaadaardige aandoening heeft waarbij beenmerg- of lymfoïde systemen betrokken zijn
  • u een ernstige ziekte heeft (zoals kanker).
   NB: met hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes en/of chronische luchtwegaandoening komt u wel in aanmerking.
  • u een (vermoeden op) Hiv-infectie heeft, zelfs als u geen symptomen heeft of een normale immuun functie heeft.
  • u een actieve huidziekte heeft zoals eczeem, dermatitis of psoriasis op of nabij de vaccinatieplaats. Indien nodig kan een andere locatie (anders dan de linkerarm) worden gekozen.
  • u zwanger bent.
  • u een ander levend vaccin toegediend heeft gekregen of krijgt in de maand voorafgaand aan randomisatie.
  • u een ander levend vaccin toegediend moet krijgen binnen de maand na BCG-randomisatie.
  • u een bekende anafylactische reactie heeft op een van de ingrediënten in het BCG-vaccin.
  • u eerder een actieve tbc-ziekte heeft gehad.
 2. u eerder bijwerking(en) heeft ervaren op een BCG-vaccin (abces of suppuratieve lymfadenitis).
 3. u in het afgelopen jaar een BCG-vaccin heeft gekregen.
 4. u eerder positief getest bent op SARS-CoV-2 (coronavirus).
 5. u al meedoet aan deze studie via een ander ziekenhuis.
 6. u meedoet aan een ander COVID-19-preventieonderzoek.
De onderzoekers nemen alle criteria nog uitgebreid met u door voor u besluit om mee te doen. Ook eventuele vragen of twijfels kunt u bespreken tijdens het randomisatie bezoek. U kunt op elk moment besluiten om niet deel te nemen tot de geplande vaccinatie.

Aanmelden voor deelname via Radboudumc

Heeft u de patiënteninformatie goed door gelezen, dan kunt zich hier aanmelden om mee te doen aan het onderzoek in het Radboudumc. lees meer

Aanmelden voor deelname via Radboudumc

Als u de patiënteninformatie goed heeft gelezen, dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek in het Radboudumc.
Wilt u liever via een van de andere ziekenhuizen meedoen, meldt u zich dan aan bij dat ziekenhuis.Veelgestelde vragen


 • Medewerkers
 • Intranet