Lopende onderzoeken EndoSorb studie

Over het onderzoek

Bij veel patiënten met sepsis (ook wel: bloedvergiftiging, een ernstige infectie) treedt een langdurige onderdrukking van het immuunsysteem op. Hierdoor zijn deze patiënten erg vatbaar om opnieuw een infectie op te lopen. Dit verschijnsel wordt ook wel immuunparalyse genoemd. Op de intensive care onderzoeken we hoe we immuunparalyse kunnen voorkomen of behandelen.

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?

Om het immuunsysteem te onderzoeken worden deelnemers twee keer ongeveer 10 uur opgenomen op onze onderzoeksafdeling. Tussen deze twee bezoeken zit precies één week. lees meer

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?

Deelnemers worden twee keer ongeveer 10 uur opgenomen op onze onderzoeksafdeling. Tussen deze twee bezoeken zit precies één week. Om het immuunsysteem te activeren dienen we tijdens beide bezoeken een endotoxine toe. Dit resulteert in griepachtige symptomen (bijvoorbeeld koorts, hoofdpijn, of spierpijn). Deze symptonen houden hooguit 2 tot 3 uur aan. We verdelen de deelnemers via een loting in twee groepen. De ene groep behandelen we tijdens het eerste bezoek met CytoSorb hemoperfusie. Dit is een soort dialysebehandeling waarmee ontstekingsstoffen uit het bloed worden gefilterd. De andere groep dient als controlegroep en krijgt geen aanvullende behandeling. Naderhand worden beide groepen met elkaar vergeleken.


Voor wie?

Gezonde mannen, die:
  • Tussen de 18 en 35 jaar oud zijn
  • Geen medicijnen gebruiken en niet roken
  • Nooit eerder aan een endotoxine onderzoek hebben meegedaan

Wil je meedoen?

Inschrijven kan via dit formulier Inschrijven

Contact

Indien u meer informatie over dit onderzoek wilt ontvangen, dan kunt u hierover een bericht sturen naar de Postbus Onderzoek Endotoxine. Neem contact op
  • Medewerkers
  • Intranet