Over het onderzoek

Kan een gezonde leefstijl de hersengezondheid verbeteren?

lees meer

Over het onderzoek

Kan een gezonde leefstijl de hersengezondheid verbeteren? Dat is wat onderzoekers van de FINGER-NL studie willen weten. In de FINGER-NL studie wordt het effect van een combinatie van leefstijlaanpassingen op het denkvermogen onderzocht. Dit effect wordt onderzocht door een gepersonaliseerd leefstijlprogramma per deelnemer.

Namen van onderzoekers


Voor wie?

Deelnemers aan deze studie zijn tussen de 60-80 jaar oud, en zijn gemotiveerd om aanpassingen in hun leefstijl te doen.

lees meer

Voor wie?

Deelnemers aan deze studie zijn tussen de 60-80 jaar oud, en zijn gemotiveerd om aanpassingen in hun leefstijl te doen. Er is bij hen ook ruimte om de leefstijl te verbeteren. Bijvoorbeeld omdat ze op dit moment nog weinig sporten, of een hoge bloeddruk of cholesterol hebben.


Door u in te schrijven op de website van “hersenonderzoek” kunnen we kijken of u in aanmerking komt voor de FINGER-NL studie. Als dit het geval is, wordt u benaderd door de onderzoekers van FINGER-NL. Inschrijven doet u via: www.hersenonderzoek.nl/inschrijven/ 


Behandeling

Alle deelnemers die mee doen aan het FINGER-NL programma krijgen informatie en leefstijltips over verschillende onderwerpen die samenhangen met de hersengezondheid.

lees meer

Behandeling

Alle deelnemers die mee doen aan het FINGER-NL programma krijgen informatie en leefstijltips over verschillende onderwerpen die samenhangen met de hersengezondheid. Denk aan lichaamsbeweging, geheugentraining, hart- en vaatgezondheid, voeding, slaap, ontspanning en sociale activiteiten. Het programma duurt twee jaar. Deelnemers worden bij de start door middel van loting ingedeeld in twee verschillende groepen: Een hoog- of laag intensieve groep. Voor beide groepen geldt:

 • Toegang tot een online persoonlijke gezondheidsomgeving;
 • Leefstijltips en adviezen voor alle eerder genoemde onderwerpen;
 • Aan de start, na 1 jaar en na 2 jaar is er een onderzoeksdag van 3.5 uur, waar vragenlijsten worden afgenomen, fysieke metingen worden gedaan en bloed wordt afgenomen;

Er zijn ook een aantal belangrijke verschillen tussen deze twee groepen:

 • 1 keer per jaar een onderzoeksdag in het Radboudumc, versus 6 keer per jaar;  
 • Professionele begeleiding, versus zelfstandig aan de slag;
 • 3 uur per maand bezig zijn met het programma, versus 3 uur per week;

Meer informatie over het programma vindt u hier: https://mocia.nl/onderzoeken/finger-nl/FINGER-NL


Deelnemende ziekenhuizen

Als u aan dit onderzoek mee wilt doen, kunt u ook op een andere locatie in Nederland terecht.

lees meer

Deelnemende ziekenhuizen

Als u aan dit onderzoek mee wilt doen, kunt u ook op een andere locatie in Nederland terecht. Bijvoorbeeld als u daar dichterbij woont dan bij het Radboudumc.

Onderzoekscentra die meedoen:

 • Nijmegen: Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Wageningen: Wageningen University & Research
 • Maastricht: Alzheimer Centrum Limburg
 • Groningen & Drachten: Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Amsterdam: Alzheimer Centrum Amsterdam

Aanmelden

Indien u zich direct wilt aanmelden, kunt u dit doen via:

hersenonderzoek.nl

Informatie voor verwijzersExtra onderzoeks­gegevens

De eerste multidomein leefstijlinterventiestudie om cognitieve achteruitgang bij niet-demente ouderen te voorkomen, FINGER (FINnish GERiatric Intervention study), rapporteerde positief bevindingen. FINGER-NL maakt deel uit van een wereldwijde inspanning om deze resultaten te repliceren en verder te bouwen.

Doelstelling: Het primaire doel is het onderzoeken van de effectiviteit van een gepersonaliseerde 2-jarige multi-domein leefstijlinterventie op cognitieve prestaties bij oudere volwassenen met een risico op cognitieve vermindering.

Onderzoeksopzet: multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie die een hoge intensiteit (gepersonaliseerde multi-domein) leefstijlinterventie vergelijkt met een lage intensiteitsinterventie (toegang tot online algemene leefstijlgerelateerde gezondheidsinformatie) (verhouding 1:1) en een totale duur van 24 maanden.

Studiepopulatie: 1206 volwassenen in de leeftijd van 60-79 jaar met een risico op cognitieve achteruitgang.

Interventie: Deelnemers worden gerandomiseerd in een verhouding van 1:1 om gedurende 24 maanden deel te nemen aan ofwel de groep met hoge intensiteit of de groep met lage intensiteit. De hoge intensiteit multidomein leefstijlinterventie omvat 8 domeinen, namelijk (1) fysieke activiteit, (2)cognitieve training, (3) beheer van cardiovasculaire risicofactoren, (4) voedingsadvisering, (5) Souvenaid, (6) slaapcounseling, (7) stressmanagement en (8) sociale activiteiten. De groep met hoge intensiteit krijgt een gepersonaliseerde, begeleide interventie bestaande uit groepsbijeenkomsten en individuele sessies (hybride; zowel online als op studiesite). De interventie met lage intensiteit groep krijgt online toegang tot algemene leefstijlgerelateerde gezondheidsinformatie over alle domeinen.

Belangrijkste onderzoeksparameters/eindpunten: verandering van 2 jaar t.o.v. baseline in globale cognitieve samengestelde score afgeleid van subtestscores van de Neuropsychologische Testbatterij (NTB).In- en exclusiecriteria

Voornaamste inclusie criteria zijn :

 • 60-79 jaar
 • Aanwezigheid van minimaal 2 beïnvloedbare risicofactoren (zelfrapportage) van de volgend genoemde:
  • Lichamelijke inactiviteit
  • Ongezond voedingspatroon
  • Lage mentale/cognitieve activiteit
  • Hoog bloed (of slikt hier medicatie voor)
  • Hoog cholesterolgehalte (of slikt hier medicatie voor)
  • Hoge body mass index
 • Aanwezigheid van minimaal 1 niet beïnvloedbare risicofactor (zelfrapportage) van de volgend genoemde:
  • 1e graads familielid met een diagnose dementie
  • Door de patiënt zelf ervaren subjectieve geheugenklachten

Het voornaamste exclusiecriterium is een diagnose van dementie of milde cognitieve stoornis (MCI).

Indien de patiënt aan bovenstaande criteria voldoet, kan zij/hij zich inschrijven via www.hersenonderzoek.nl/inschrijven/   of contact opnemen met de onderzoekers :

Telefoonnummer: +31 6 31132549

E-mail: FINGER-NL@radboudumc.nl


Contact

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u overleggen of uw patiënt in aanmerking komt? Neem dan contact op met: FINGER-NL onderzoek – Geriatrie
+31 6 31132549
e-mail ons
 • Medewerkers
 • Intranet