Lopende onderzoeken Loopvaardigheid en motorische problemen

Doelgroep

Valt of struikelt uw kind vaak? Heeft uw kind vaak een kapotte broek of kapotte knieƫn? Kan uw kind op motorisch gebied minder goed meekomen met leeftijdsgenootjes?
Wij zoeken voor ons onderzoek kinderen met motorische problemen: 

  • Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
  • De motorische problemen hebben impact op het dagelijks leven van het kind
  • Kinderen met de diagnose DCD (Developmental Coordination Disorder) mogen ook meedoen
  • Uw kind mag in behandeling zijn (geweest) bij bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut

Wat houdt het onderzoek in?

We zoeken deelnemers voor ons onderzoek naar de loopvaardigheid van kinderen met motorische problemen. Een goede loopvaardigheid is erg belangrijk voor het goed kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten, zoals sport en spel.
Eerst wordt onderzocht hoe de loopvaardigheid van uw kind is, waarbij uw kind onder andere spelletjes mag doen op een loopband. Daarna wordt gekeken of de loopvaardigheid van uw kind afwijkt van die van normaal ontwikkelende kinderen. Zo ja, dan mag uw kind meedoen aan een training, waarmee we hopen de loopvaardigheid te verbeteren.

Deelname aan het onderzoek

Uw kind wordt in eerste instantie uitgenodigd voor het onderzoek, wat ongeveer 2 uur duurt. Daarna wordt bekeken of uw kind in aanmerking komt voor de training (6 keer 30 minuten). Het onderzoek vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen of op Kinderexpertisecentrum Atlent in Den Bosch.


Deelnemen of meer informatie?

+31 (0)24 366 81 95
contactformulier

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet