Afdeling Revalidatie


Over de afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie.

lees meer

Over de afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om functiebeperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt samen met de paramedische diensten ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. De afdeling ondersteunt diverse specialismen in het Radboudumc, maar heeft ook een eigen polikliniek. De verschillende disciplines werken samen in de polikliniek onder leiding van een revalidatiearts.

De afdeling Revalidatie is (inter)nationaal toonaangevend op het gebied van zorg, onderwijs, opleiding en onderzoek in de revalidatie van volwassenen en kinderen. De afdeling is gespecialiseerd in bewegingsstoornissen die ontstaan zijn door neuromusculaire en metabole ziekten, trauma's en hersenziekten.


Contact

Afdeling Revalidatie
(024) 361 48 92

neem contact op

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA).

lees meer

Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA). Daarmee betrekken we de patiënt nog meer als partner in de zorgverlening. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren. De PARREVA en verschillende professionals praten over alledaagse dingen die leven op onze werkvloer. Daarnaast betrekken we de patiëntenadviesraad bij de organisatie en zorgvernieuwing op onze afdeling. Zo krijgen patiënten ook beter zicht op de werkwijze van afdeling Revalidatie. Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PARREVA af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc.

Activiteiten

De PARREVA:

 • Vergadert 4 keer per jaar gedurende ongeveer 2 uur, onder andere met de zorgprofessionals.
 • Signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de afdeling Revalidatie over de lopende gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie of lid worden?

De PARREVA bestaat nu uit 4 leden. Extra leden zijn van harte welkom! Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp besproken hebben? Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PARREVA? Stuur dan een e-mail aan de PARREVA (neem contact op). Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie/vraag.


Informatie­folders

Bekijk hier de informatiefolders van de afdeling Revalidatie.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.

over ons onderzoek (in English)

Aandachtsgebieden


Neuro­revalidatie

 • Het team richt zich op Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA), Primaire Laterale Sclerose (PLS), andere neuromusculaire aandoeningen met een complex verloop. bekijk de informatiefolder


Heelkunde­revalidatie

 • Bij een osseointegratie beenprothese wordt de prothese door een opening (stoma) in de huid met een metalen pen in het bot van de stomp bevestigd. lees meer


Kinder­revalidatie

 • Als uw kind op een van de verpleegafdelingen van het Radboudumc ligt, kan de behandelend arts de revalidatiearts in consult vragen. lees meer


  Kinderrevalidatie in het ziekenhuis

  Als uw kind op een van de verpleegafdelingen van het Radboudumc ligt, kan de behandelend arts de revalidatiearts in consult vragen. De kinderrevalidatiearts informeert naar de (ziekte)geschiedenis en oriënteert zich op de hulpvraag van het kind, de ouders en de behandelend arts.

  Vervolgens onderzoekt de revalidatiearts de lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. In overleg met het kind, de ouders en in samenspraak met de behandelend arts en verpleegkundigen geeft de kinderrevalidatiearts advies. Meestal in de vorm van een behandelplan. De onderzoeken van de revalidatiearts in het ziekenhuis worden zoveel mogelijk in aanwezigheid van de ouders gedaan, maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

  Lees meer over het Amalia kinderziekenhuis

 • Neuromusculaire aandoeningen (Kinderspiercentrum)

  In het Kinderspiercentrum onderzoeken en behandelen we kinderen in multidisciplinaire samenwerking.  Betrokken specialismen zijn, naast de kinderrevalidatiearts, de kinderneuroloog, kindercardioloog, kinderpulmonoloog en orthopeed. Betrokken disciplines zijn de kinderfysiotherapeut, kinderlogopedist, kinderergotherapeut, diëtiste en kinderverpleegkundige.
  Voor kinderen met de spierziekte van Duchenne en/of limb-girdle spierdystrofie is het poliprogramma over een hele dag verdeeld. Voor de anderen aandoeningen betreft het een middag-poliprogramma.

Naar uw afspraak


Route Neurorevalidatie

Ingang: Ingang Oost
Route: 898

bekijk route

Route Neurorevalidatie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 898

Route Heelkunde­revalidatie

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Route Heelkunde­revalidatie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Route Kinderrevalidatie

Ingang: Hoofdingang
Route: 788 of 818

bekijk route

Route Kinderrevalidatie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 788 of 818

Onderdelen


Afdeling Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont, werkt of sport. De behandeling richt zich op de gevolgen van uw aandoening voor activiteiten in uw dagelijks leven. Fysiotherapie kan plaatsvinden tijdens een opname of op de polikliniek.

lees meer

Logopedie

Een logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor, maar ook eten, drinken en slikken.

lees meer

Ergotherapie

Uw verhaal over de problemen die u ervaart in dagelijkse activiteiten staat centraal in de ergotherapie. Samen met uw ergotherapeut zoekt u naar passende oplossingen en behandelingen voor de problemen in de dagelijkse activiteiten als gevolg van een ziekte of ongeval.

lees meer

Onze mensen

inloggen