Het onderzoek

Over de oorzaken van een blaastumor is nog weinig bekend. Wel zijn er een paar risicofactoren bekend, waardoor sommige mensen een groter risico op een tumor in de blaas hebben. De belangrijkste van deze risicofactoren is roken. Men neemt aan dat bij circa 50% van de mensen met een blaastumor roken de oorzaak is van het ontstaan van hun ziekte. Binnen de Nijmegen Blaaskankerstudie (destijds gestart onder de naam POLYGENE) doen wij middels verschillende projecten onderzoek naar welke andere leefstijlfactoren en erfelijke factoren het risico op een blaastumor beïnvloeden.

Het ziekteverloop na diagnose met een blaastumor en het effect van therapie varieert sterk tussen patiënten. Zo is er allereerst een groot verschil in het beloop van de ziekte van patiënten met een relatief goedaardige blaaspoliep vergeleken met patiënten met een kwaadaardige tumor in de blaas. Maar ook binnen deze patiëntengroepen is er een sterk verschil tussen patiënten onderling in bijvoorbeeld de kans op terugkeer van de ziekte en de overlevingskans na behandeling. Met de factoren waarvan reeds bekend is dat zij voorspellend zijn voor het ziekteverloop of het effect van therapie (zoals het stadium van de ziekte), kan helaas nog onvoldoende nauwkeurig een uitspraak over het verwachte beloop worden gedaan voor de individuele patiënt. Daarom doen wij binnen de Nijmegen Blaaskankerstudie ook onderzoek naar nieuwe voorspellende factoren die het mogelijk maken om de behandeling en de nacontrole van een blaastumor beter af te stemmen op de individuele patiënt.

Van de door ons nieuw gevonden risicofactoren en factoren die iets zeggen over ziekteverloop proberen wij in het laboratorium ook het onderliggende (biologische) mechanisme te achterhalen.

Tenslotte maakt de verzamelde medische informatie van deelnemende patiënten aan de Nijmegen Blaaskankerstudie het mogelijk om onderzoek te verrichten naar allerlei andere onderzoeksvragen gericht op verbetering van de zorg van patiënten met een blaastumor.
Lopende onderzoeken Nijmegen Blaaskankerstudie (NBCS)

Het onderzoek

Over de oorzaken van een blaastumor is nog weinig bekend. Binnen de Nijmegen Blaaskankerstudie (NBCS) doen we onderzoek naar nieuwe voorspellende factoren die het mogelijk maken om de behandeling en de nacontrole van een blaastumor beter af te stemmen op de patiënt. lees meer

Doelgroep

De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 85 jaar. lees meer

Doelgroep

In Nederland wordt per jaar bij bijna 6.500 mensen een blaastumor vastgesteld. Deze tumor kan variëren van een relatief goedaardige poliep tot een kwaadaardige tumor (kanker). De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 85 jaar. Een diagnose blaastumor komt ruim driemaal zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1.100 patiënten ten gevolge van deze ziekte.


Informatieavond voor deelnemers

Deel 1

 

Deel 2Samenwerkings­partners


Sponsoren

UroLife wordt gefinancierd door Stichting Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding.


Deelnemende ziekenhuizen

Aan dit onderzoek deelnemende ziekenhuizen

  • Radboudumc Nijmegen
  • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
  • Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
  • Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk
  • Ziekenhuis Rijnstate
  • Maasziekenhuis Pantein Boxmeer

Onderzoeksteam

  • Medewerkers
  • Intranet