Lopende onderzoeken ODYSSEY-onderzoek

Meer over het onderzoek

Het ODYSSEY-onderzoek wil nauwkeurig in kaart brengen wat het risico is op het opnieuw doormaken van een TIA of een beroerte. Maar vooral ook of er bij deze patiënten later in het leven ook een verhoogde kans op dementie, epilepsie en hart- en vaatziekten is. lees meer

Meer over het onderzoek


 • Patiënten tussen de 18 en 49 jaar met een acute beroerte die worden opgenomen of poliklinisch gezien in één van de deelnemende ziekenhuizen zullen over het algemeen gevraagd worden mee te doen. Het komt ook voor dat patiënten voor een second opinion naar het Radboudumc worden verwezen. Ook dan kunnen patiënten benaderd worden voor deelname aan de ODYSSEY-studie.


MRI-studie

In het Radboudumc zijn we gestart met een magnetic resonance imaging (MRI) studie bij patienten met een herseninfarct op jonge leeftijd. MRI-scans van de hersenen geven ons meer informatie over de plek van het herseninfarct en over de mogelijke oorzaak. lees meer

MRI-studie

In het Radboudumc zijn we gestart met een magnetic resonance imaging (MRI) studie bij patienten met een herseninfarct op jonge leeftijd. MRI-scans van de hersenen geven ons meer informatie over de plek van het herseninfarct en over de mogelijke oorzaak. Hierbij wordt een speciale MRI-techniek toegepast. Met deze techniek kunnen we onderzoeken waardoor beperkingen na een herseninfarct ontstaan.

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de prognose van jonge patiënten na herseninfarcten en om een methode te ontwikkelen waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen patiënten met een hoog en een laag risico op restverschijnselen. We denken dat de onderbreking van hersenverbindingen daarbij een rol speelt.
We kijken ook of we met deze techniek inzicht krijgen in de prognose en de mogelijke beperkingen op lange termijn. Bijvoorbeeld problemen met het geheugen, somberheid en vermoeidheid. Dit draagt uiteindelijk bij aan betere behandelstrategieën. Verder kunnen wij met een speciale MRI-techniek de hersenvaten beter onderzoeken zodat we nog beter de oorzaak van het herseninfarct kunnen achterhalen.

In het Radboudumc doen wij bij 100 patiënten met een herseninfarct een uitgebreide MRI-scan. We herhalen deze MRI-scan na 2 jaar.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. neem contact op

Stand van zaken November 2020

Inmiddels kunnen we jullie met trots meedelen dat er, verspreid over de Nederlandse deelnemende ziekenhuizen een totaalaantal deelnemers aan de ODYSSEY studie is van:
 • 1487 jonge mensen met een beroerte onder de leeftijd van 50 jaar.

Meer informatie Young Stroke Toolbox

Voor verdere informatie hebben wij sinds december 2019 een website ontwikkeld, de Young Stroke Toolbox. lees meer

Meer informatie Young Stroke Toolbox

Voor verdere informatie hebben wij sinds december 2019 een website ontwikkeld, de Young Stroke Toolbox.

Deze website is er speciaal voor mensen die op jonge leeftijd (onder de 50) te maken krijgen met een hersenbloeding, herseninfarct of een afwijking van de hersenvaten. Op deze website lees je over oorzaken, behandelingen, gevolgen, het verder leven met deze gevolgen en wie je hiervoor nodig hebt in je regio. Ook is hier meer informatie te vinden over de ODYSSEY studie en over wetenschappelijke artikelen die verschenen zijn met relevantie voor het zo geheten ‘’young stroke’’ veld.


Het team achter ODYSSEY stelt zich voor

Benieuwd wie er allemaal meewerkt aan de studie? Ons team stelt zich voor. lees meer

Weten­schappelijke artikelen

Hier vindt u artikelen direct gerelateerd aan de ODYSSEY-studie en overige artikelen van de onderzoeksgroep. lees meer

Weten­schappelijke artikelen


 • Volledige titel

  Arntz, R. M., et al. (2014). "Observational Dutch Young Symptomatic StrokE studY (ODYSSEY): study rationale and protocol of a multicentre prospective cohort study." BMC Neurology 22: 14-55.

  ​(Nederlandstalige) samenvatting:

  Dit Engelstalige wetenschappelijke artikel bevat de achtergrond en de studie-opzet voor de ODYSSEY studie. In de medische wetenschap is het gebruikelijk om voorafgaand aan de start van een grootschalige studie het protocol te publiceren.

  Er zijn een aantal redenen aan te wijzen waarom de ODYSSEY studie is opgezet. Ten eerste is de hoeveelheid jongvolwassenen die een beroerte of TIA krijgen in de afgelopen jaren toegenomen. Ten tweede is er nog erg weinig bekend over de risicofactoren, oorzaken en gevolgen van een TIA, herseninfarct of hersenbloeding op jonge leeftijd. Dit is met name onderzocht in ouderen. Ten derde, is met name de prognose op de lange termijn voor deze jonge patiëntengroep van groot belang omdat ze nog een lange levensverwachting hebben.

  De ODYSSEY studie is een studie waarbij alleen informatie wordt verzameld, en dus geen nieuwe behandeling wordt getest en de studie zal worden uitgevoerd in meerdere centra in Nederland. Het doel is om 1500 patiënten te verzamelen en de belangrijkste uitkomsten zullen zijn: het risico op het opnieuw krijgen van een beroerte of andere vorm van hart- en vaatziekten en het risico op overlijden tijdens studieduur. Daarnaast zal gekeken worden naar het risico op cognitieve problemen en het risico op het ontwikkelen van epilepsie tijdens de studieduur.

  De studie zelf houdt dat deelnemende patiënten na de beroerte een vragenlijst invullen over potentiële risicofactoren en dat onderzoekers informatie verzamelen over de patiënten uit de medische dossiers die gerelateerd zijn aan de beroerte (zoals klinische beschrijving van de beroerte, laboratoriumuitslagen en beeldvorming). Daarna zullen patiënten tweemaal een neuropsychologisch onderzoek ondergaan, een keer net na de beroerte en een keer een jaar later. Dit neuropsychologisch onderzoek zal ook worden uitgevoerd bij 250 controlepersonen (zonder beroerte). En tot slot zullen patiënten gedurende ten minste 3 jaar enkele keren een telefonische vragenlijst ondergaan over mogelijke nieuwe risicofactoren, nieuwe hart- en vaatziekten en dagelijks- en maatschappelijk functioneren.

  Met de uiteindelijke uitkomsten hopen we betere informatie te kunnen geven over de prognose van deze jongvolwassenen met een beroerte. Daarnaast hopen we meer inzicht te hebben in de risicofactoren en oorzaken van een TIA, herseninfarct of hersenbloeding bij patiënten tussen de 18 en 49 jaar oud.

 • Medewerkers
 • Intranet