Eerste resultaten

Een groep vrouwen is gevraagd hoe zij denken over een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dat meer op maat is. In een gesprek vertelden zij wat zij vinden van een bevolkingsonderzoek dat rekening houdt met het risico van een vrouw. Vragen die besproken werden waren: Wat vinden vrouwen ervan als iemand met een hoger risico op baarmoederhalskanker eerder wordt doorverwezen dan iemand met een lager risico? Zijn vrouwen bereid om informatie te geven over hun leefstijl? En welke informatie zouden vrouwen willen hebben over een bevolkingsonderzoek dat meer op maat is?

De resultaten van de studie laten zien dat er vijf hoofdthema’s zijn die bepalen wat vrouwen vinden van een bevolkingsonderzoek ‘op maat’. Deze thema’s zijn:

  1. De kwaliteit van het bevolkingsonderzoek
  2. Om welke persoonlijke informatie gevraagd wordt
  3. De emotionele impact zoals angst en geruststelling
  4. De communicatie en transparantie
  5. De autonomie die de doelgroep krijgt

Deze resultaten worden meegenomen in het vervolg van de PREFER studie waarin met vragenlijsten gekeken wordt welke leefstijl eigenschappen informatie geven voor een bevolkingsonderzoek op maat.

Het volledige artikel over de eerste resultaten (in het Engels) is te lezen op Acceptability of risk-based triage in cervical cancer screening: A focus group study | PLOS ONE

Lopende onderzoeken PREFER: bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Wat is PREFER?

Het doel van de PREFER studie is om te onderzoeken of we het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker meer ‘op maat’ kunnen maken. Hiermee bedoelen we dat we het risico op baarmoederhalskanker mee willen laten wegen in welke vervolgtesten er worden uitgevoerd en hoe vaak.

lees meer

Wat is PREFER?

In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt er getest op de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV) wat een indicatie kan zijn dat iemand baarmoederhalskanker heeft of een voorstadium daarvan. Vrouwen die HPV hebben, worden ofwel uitgenodigd voor een controleuitstrijkje bij de huisarts, ofwel direct doorverwezen naar de gynaecoloog. Alle vrouwen die HPV hebben, worden dus opgevolgd. Toch loopt de ene vrouw meer risico om baarmoederhalskanker te krijgen dan de andere vrouw.

In de PREFER studie willen we onderzoeken of we het bevolkingsonderzoek meer ‘op maat’ kunnen maken aan de hand van risicofactoren voor baarmoederhalskanker. Met deze risicofactoren willen we vrouwen met HPV verdelen in groepen met een hoog of een laag risico. Daarmee willen we een voorstel voor een nieuw beleid doen waarin we deze vrouwen meer ‘op maat’ opvolgen.

Informatiefolder

Lees meer over het onderzoek in de informatiefolder.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan de PREFER studie bestaat voor u uit het invullen van een online vragenlijst met vragen over uw gezondheid, uw levensstijl en algemene informatie.

U kunt de vragenlijst thuis invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt 10-15 minuten. Als u mee wilt doen aan de studie kunt u op deze link klikken om bij de vragenlijst te komen.

U kunt op elk moment besluiten om uw deelname aan de studie te stoppen. De gegevens die tot dan toe verzameld zijn kunnen dan gebruikt worden voor de studie. Dit is toegestaan vanuit de AVG wetgeving. Als u wilt dat uw gegevens niet gebruikt worden kunt u dit laten weten aan de onderzoekers door een mail te sturen naar prefer-studie.hev@radboudumc.nl of te bellen naar 06 234 984 58.

Meedoen

De inclusie van deelnemers aan de studie is voltooid. Daarom kunt u niet meer meedoen.


Contact

Lindy Kregting, onderzoeker of Monique Eijgenberger, onderzoeksassistent

06 23 49 84 58

Onafhankelijk advies:
Dr. Joanne de Hullu, arts joanne.dehullu@radboudumc.nl
06 31 11 33 14
e-mail ons

Voor wie?

U kunt meedoen aan de PREFER studie als u in het verleden een positieve HPV uitslag heeft gehad bij deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vanaf 2017 wordt er op HPV getest in het bevolkingsonderzoek.


Informatiefolder

In de informatiefolder van de PREFER studie leest u waarom we deze studie doen en wat het inhoudt om deel te nemen.

lees meer

Loterij

Door mee te doen aan de PREFER studie maakt u kans op een van de 10 cadeaubonnen van €50,-.

lees meer

Loterij

Deelnemers aan de studie kunnen zelf kiezen of ze willen deelnemen aan de loterij van de cadeaubonnen. Als men kiest om deel te nemen aan de loterij wordt er gevraag om het e-mailadres in te vullen. Het e-mailadres is nodig om contact op te kunnen nemen met de winnaars van de loterij. Als men kiest om niet deel te nemen aan de loterij is het niet nodig om het e-mailadres in te vullen.

De loterij vindt plaats zodra de inclusie van de vragenlijst is gestopt. De winnaars zullen benaderd worden over hun gewonnen prijs. Daarna zullen alle e-mailadressen verwijderd worden.


Uw privacy

We gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De antwoorden op de vragenlijst slaan we op onder een unieke code.

lees meer

Uw privacy

We gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De antwoorden op de vragenlijst slaan we op onder een unieke code. Identificeerbare gegevens worden versleuteld opgeslagen apart van de rest van de vragenlijsten. De verzamelde gegevens bewaren we minimaal 15 jaar in het Radboudumc.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de vragenlijst vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens in te vullen zoals geboortedatum en achternaam. Deze gegevens zijn nodig om een koppeling te maken met gegevens uit het Pathologisch-anatomisch landelijk geautomatiseerd archief (PALGA). Hierin staan de uitslagen van het bevolkingsonderzoek en onderzoeken bij de gynaecoloog. Na de koppeling worden deze persoonlijke gegevens vervangen door een code. Deze code wordt apart van uw gegevens opgeslagen.

Sommige personen kunnen uw persoonlijke gegevens inzien. Dit zijn onder andere de onderzoekers die de koppeling maken met PALGA en onafhankelijke personen die zijn aangewezen en gecertificeerd zijn om de studie te monitoren en medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de studie na te gaan. Deze personen houden uw gegevens geheim.

Voor een onderdeel van de studie worden de vragenlijstgegevens gedeeld met onderzoekers van het ErasmusMC. Zij onderzoeken de voor- en nadelen van verwijzing ‘op maat’ in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De onderzoekers van het ErasmusMC zullen geen persoonlijke gegevens ontvangen.

De resultaten van de verschillende onderdelen van deze studie worden, zonder vermelding van personen, beschreven. De Medisch-Ethische ToetsingsCommissie (METC) Oost-Nederland heeft verklaard dat deze studie niet onder de WMO valt (Dossiernummer: 2021-13328). Voor de uitvoering ervan is daarom geen positief oordeel vereist van de METC Oost-Nederland of een andere erkende METC.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij zijn verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan deze studie. Daarnaast willen wij uw toestemming vragen om de gegevens van deze studie ook te mogen gebruiken voor toekomstig onderzoek naar baarmoederhalskanker. In wetenschappelijk onderzoek komt het voor dat na afsluiting van een studie nieuwe vragen opkomen. Soms is het mogelijk de nieuwe vragen te beantwoorden met de informatie die al verzameld is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw privacy? Ga dan naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van het Radboudumc (gegevensbescherming@radboudumc.nl).


Eerste resultaten

De eerste resultaten van de PREFER studie over hoe vrouwen denken over een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ‘op maat’ zijn gepubliceerd.

lees meer


Partners

De subsidie voor de PREFER studie komt van ZonMW. De studie wordt uitgevoerd door het Radboudumc in samenwerking met andere (wetenschappelijke) organisaties, zoals het ErasmusMC en het Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief (PALGA).

De Medisch-Ethische ToetsingsCommissie (METC) Oost-Nederland en Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) Radboudumc hebben verklaard dat deze studie niet onder de WMO valt (dossiernummer: 2021-13328). Voor de uitvoering ervan is daarom geen positief oordeel vereist van de METC Oost-Nederland of een andere erkende medisch-ethische toetsingscommissie.


Meer informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kunt u vinden op de website van Bevolkingsonderzoek Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet