Lopende onderzoeken PRYME: Psychische klachten bij jongeren

Over het onderzoek

Psychische klachten zoals somberheid, angst en piekeren komen veel voor onder jongeren. Deze klachten kunnen samenhangen met druk om te presteren op allerlei gebieden, zoals studie, sport en op social media.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat mindfulness werkt tegen depressie en angstklachten. In deze studie onderzoeken we of mindfulness training ook kan helpen om psychische klachten bij jongeren te verminderen.

lees meer

Over het onderzoek

Psychische klachten zoals somberheid, angst en piekeren komen veel voor onder jongeren. Deze klachten kunnen samenhangen met druk om te presteren op allerlei gebieden, zoals studie, sport en op social media.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat mindfulness werkt tegen depressie en angstklachten. In deze studie onderzoeken we of mindfulness training ook kan helpen om psychische klachten bij jongeren te verminderen. Daarvoor maken we gebruik van een training die speciaal voor jongeren is ontwikkeld: de Leren Omgaan met Stress (LOS) training. In de training leren jongeren omgaan met (lastige) gedachten en gevoelens en daarbij vriendelijk te zijn naar zichzelf. Om te onderzoeken hoe de training werkt worden voor en na de training een interview over psychische klachten, vragenlijsten en computertaakjes gedaan en wordt er een MRI-scan van de hersenen gemaakt.

Aanmelden of vragen

Als je interesse hebt om mee te doen aan het onderzoek of als je nog vragen hebt, kun je ons formulier invullen. Hiermee geef je alleen toestemming dat we contact met je opnemen. Bij vragen sturen we binnen 2 weken een reactie.

naar het formulier

Behandeling

Deelnemers worden door een loting verdeeld over 2 groepen. Groep 1 krijgt de LOS training naast hun eigen behandeling. Groep 2 krijgt alleen de eigen behandeling. Deze groep krijgt de LOS training alsnog aangeboden als het onderzoek is afgelopen.

lees meer

Behandeling

Deelnemers worden door een loting verdeeld over 2 groepen:

 • Groep 1 krijgt de LOS training naast hun eigen behandeling.
 • Groep 2 krijgt alleen de eigen behandeling. Deze groep krijgt de LOS training alsnog aangeboden als het onderzoek is afgelopen.

LOS training

De LOS training duurt 8 weken. Daarin heb je iedere week een bijeenkomst van 2 uur met een groep (ongeveer 8-10 deelnemers). In de sessies krijg je uitleg en doe je verschillende mindfulness oefeningen, yoga en bewust actief bewegen. Tussen de sessies in oefen je thuis met de dingen die je leert in de sessies (ongeveer 20 min/dag). De trainingen worden gegeven in het Centrum voor Mindfulness (Radboudumc) of op een andere locatie (bijvoorbeeld bij je opleiding). Je krijgt hier van te voren informatie over. Twee maanden na de training is er een terugkomdag waarin je nogmaals kunt oefenen in de groep en eventuele vragen kunt bespreken.

Meetmomenten

In beide groepen worden er op 4 momenten metingen voor het onderzoek gedaan. Voor 3 van deze metingen kom je naar het onderzoekscentrum. Voor één van de metingen krijg je een aantal vragenlijsten opgestuurd die je zelf thuis invult:

 • Meetmoment 1 (vóór de training): interview over psychische klachten, vragenlijsten, computertaakjes en een MRI scan. Duur bezoek +/- 3 uur inclusief een korte pauze.
 • Meetmoment 2 (na de training of ongeveer 12 weken na bezoek 1 voor groep 2): vragenlijsten, computertaakjes en een MRI scan. Duur bezoek +/- 2 uur.
 • Meetmoment 3 (rond de terugkomdag of 2 maanden na bezoek 2): vragenlijsten. Duur +/- 30 minuten
 • Meetmoment 4 (4 maanden na bezoek 3): interview over psychische klachten en vragenlijsten. Duur bezoek +/- 1.5 uur.

Mogelijke voor- en nadelen van deelname

We denken dat mindfulness training kan helpen bij psychische klachten zoals somberheid, angst en piekeren. Mindfulness is een behandeling waar veel ervaring mee is en is effectief gebleken bij o.a. depressie en angststoornissen.

Een mogelijk nadeel van deelname aan het onderzoek kan zijn dat onderzoeksmetingen tijd en energie kosten.

Mogelijke bijwerkingen en ongemakken: het kan dat je het gevoel hebt dat je klachten tijdens de training toenemen doordat je meer stilstaat bij lastige of pijnlijke gedachten en gevoelens. Over het algemeen is dit tijdelijk. De trainers zijn opgeleid om je daarin te begeleiden.

MRI is een veilige techniek die gebruik maakt van magnetische velden en geen straling gebruikt. Voordat de MRI scan wordt gemaakt kijken we of dit bij jou veilig kan. Het liggen in de MRI scanner kan wat ongemakkelijk zijn omdat het een kleine ruimte is. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je je zo comfortabel mogelijk voelt. Het MRI apparaat maakt harde geluiden. Je krijgt oordopjes om het geluid te dempen.

Meer informatie over het onderzoek en mogelijke bijwerkingen en ongemakken kun je vinden in de proefpersoneninformatie.


Wie kan meedoen?

Er zijn een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen aan de studie.

bekijk de voorwaarden

Wie kan meedoen?

Er zijn een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen aan de studie:

 • Je bent tussen de 16 en 25 jaar oud.
 • Je zoekt of krijgt hulp voor psychische klachten, bijvoorbeeld van je huisarts of POH-GGZ, studentenpsycholoog, of via je opleiding.
 • Je begrijpt de Nederlandse taal goed genoeg om de training te kunnen volgen.

Je kunt niet meedoen met de studie als:

 • je in het verleden een van de volgende diagnoses hebt gehad: een ernstige depressieve stoornis, een bipolaire stoornis, een psychotische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis of een post-traumatische stress stoornis.
 • je ooit last hebt gehad van een ernstige lichamelijke of neurologische ziekte zoals epilepsie of traumatisch hersenletsel.
 • je op dit moment klachten hebt die passen bij een psychose of klachten die passen bij een posttraumatische stress stoornis. Hier zullen bij de eerste onderzoeksmeting ook vragen over worden gesteld.
 • je zodanig veel alcohol of drugs gebruikt dat je de training niet goed kunt volgen.
 • je in het afgelopen jaar een mindfulness training hebt gevolgd.

Informatie voor verwijzers

Hier leest u als verwijzer (bijv. huisarts of psycholoog) meer informatie over de Randomized Controlled Trial en of uw patiënt voor deelname in aanmerking komt.

lees meer

Informatie voor verwijzers

In- en exclusiecriteria

De belangrijkste in- en exclusiecriteria voor deelname aan de PRYME studie zijn als volgt:

Inclusiecriteria:

 • Jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud die hulp zoeken voor mentale klachten
 • Voldoende vaardigheid van de Nederlandse taal

Exclusiecriteria:

 • Psychiatrische voorgeschiedenis met diagnose ernstige depressieve stoornis, bipolaire stoornis, schizofrenie spectrum stoornis, (borderline) persoonlijkheidsstoornis en post-traumatische stress stoornis
 • Ernstige lichamelijke of neurologische ziekte, zoals epilepsie of hersenletsel
 • Deelname aan een mindfulness training in het afgelopen jaar

Extra onderzoeksgegevens

Welkom op de website van de PRYME (Promoting Resilience in Youth through Mindfulness mEditation) studie. In deze studie onderzoeken we of mindfulness training kan helpen om internaliserende klachten zoals angst, somberheid en piekeren bij hulpzoekende jongeren te verminderen en de ontwikkeling van ernstigere problematiek te voorkomen. Daarvoor maken we gebruik van een mindfulness training die speciaal werd ontwikkeld voor jongeren met internaliserende klachten: de Leren Omgaan met Stress (LOS) training. De klinische effecten van de training worden onderzocht aan de hand van vragenlijsten en diagnostische interviews. Daarnaast onderzoeken we met gedragstaken en MRI-scans een aantal neurocognitieve mechanismen waarvan wordt verondersteld dat ze ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen zoals depressie.

In de RCT worden deelnemers verdeeld over twee groepen: een interventiegroep die de LOS training + care-as-usual (CAU) krijgt en een controlegroep die alleen CAU krijgt. Na afloop van de studie kunnen deelnemers in de controlegroep alsnog de training volgen. Er zijn vier meetmomenten in de studie die een tijdsinvestering vragen van ongeveer 7 uur in totaal. Daarvoor krijgen de deelnemers een vergoeding. Deelname aan de training is gratis. Ook het eigen risico wordt niet aangesproken. Voor u als behandelaar is er geen tijdsinvestering meer vereist nadat u een potentiële deelnemer heeft gewezen op onze website. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de gebruikelijke zorg (CAU), deze kan gewoon doorlopen naar inzicht van de behandelaar. We vragen alleen dat deelnemers gedurende de studie geen andere mindfulness training volgen.

Bij de baseline meting wordt er een gestructureerd klinisch interview (MINI-S-DSM-5) afgenomen door een psychiater of psychiater in opleiding. De uitslag van dit interview kan met toestemming van de deelnemer met u als behandelaar worden gedeeld. Deze informatie kan meer gerichte behandeling en/of verwijzing ondersteunen. Daarnaast ontvangen deelnemers een kosteloze mindfulness training, waarvan we hopen dat die kan helpen om psychische klachten bij kwetsbare jongeren te verminderen. Indien effectief kan dit de zorgdruk bij huisarts, psycholoog of POH-GGZ verminderen.

Links

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u overleggen of uw patiënt in aanmerking komt? Neem dan contact op met een van de onderzoekers:

Contactgegevens onderzoekers en studie:

E-mail: pryme@donders.ru.nl
Telefoonnummer: ?

Of neem contact op met de hoofdonderzoeker Dr. Guusje Collin:

E-mail: guusje.collin@radboudumc.nl
Telefoonnummer: (024) 3098988


Deelnemende ziekenhuizen

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan het Centrum voor Mindfulness in het Radboudumc en bij het Donders Instituut voor Neurowetenschappen.

lees meer

Deelnemende ziekenhuizen

De training wordt gegeven door mindfulness trainers verbonden aan het Radboudumc Centrum voor Mindfulness. Het Centrum voor Mindfulness heeft veel ervaring met het geven van mindfulness trainingen en het doen van mindfulness onderzoek. Ook het interview over psychische klachten wordt gedaan in het Radboudumc. De MRI-scans en de computertaakjes worden gedaan in het Donders Instituut voor Neurowetenschappen.

Betrokken onderzoekers


dr. Guusje Collin MD, PhD

psychiater

lees meer

Maud Schepers MSc

PhD candidate psychiatrie

lees meer

Paul Lagerweij MSc

psychiater in opleiding

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet