Lopende onderzoeken SUMO: Behandeling van afhankelijkheid aan opioïden bij pijn

Achtergrond

Opioïden zijn sterke pijnstillers die bij langdurig gebruik kunnen leiden tot afhankelijkheid. Daarbij is steeds meer opioïd nodig voor hetzelfde effect en treden ontwenningsverschijnselen op als de opioïden niet worden gebruikt. Hierdoor kan het lastig zijn om af te bouwen. Opioïd-afhankelijkheid heeft een negatief effect op kwaliteit van leven. Dan kunnen de huidige opioïden omgezet worden naar een ander, langer werkende opioïd; suboxone of methadon. Dit is een opioïd-rotatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat deze omzetting kan zorgen voor een vermindering van dosering van pijnmedicatie en bijwerkingen, afname van pijn, en een verbetering van de kwaliteit van leven.

Suboxone en methadon worden momenteel beiden voorgeschreven voor de omzetting van opioïden, en zijn beiden effectief en veilig. Ze zijn echter nog niet met elkaar vergeleken. Daarom vergelijken wij in dit onderzoek wat de effecten van suboxone en methadon zijn op het verminderen van de opioïd-afhankelijkheid, het pijnstillend effect, en op het functioneren en de kwaliteit van leven.

Voor wie?

Dit onderzoek is voor patiënten die chronische pijn hebben en daar veel opioïden (sterke pijnstillers) voor gebruiken. Uw behandelend arts kan u meer informatie geven over de criteria waaraan u moet voldoen.

Behandeling

U komt eerst voor een bezoek (intake) aan de polikliniek van het Radboudumc. Dan kijken wij of u mee kunt doen aan het onderzoek. Daarna wordt uw huidige medicatie tijdens een opname van twee of drie weken omgezet naar suboxone of methadon. In dit onderzoek wordt deze keuze door loting gemaakt.

 • Groep 1: behandeling met suboxone
 • Groep 2: behandeling met methadon

Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Daarvoor zijn er een aantal metingen voor het onderzoek;

 • Vragenlijsten
 • Testen van uw aandacht en geheugen
 • Testen van uw gevoel voor warmte, kou, druk en pijn
 • Testen hoe ver u kunt lopen
 • Genetica onderzoek (optioneel)

Deze metingen doen wij 3 keer: tijdens de opname, en nogmaals na 2 en 6 maanden.
Daarnaast is er een maandelijkse controle-afspraak op de polikliniek. Hier bespreken we hoe het met u en uw medicatie gaat. Eventueel passen wij uw dosering aan.

Meer informatie over de behandeling en eventuele bijwerkingen vindt u hier. Ook hebben wij een informatie-video met meer informatie (tekst vervolgt na video):

Deelnemende ziekenhuizen

Dit onderzoek wordt alleen in het Radboudumc gedaan.

Onderzoekers

 • Arnt Schellekens, hoofdonderzoeker en hoogleraar, Radboudumc.
 • Hannah Ellerbroek, coördinerend onderzoeker, Radboudumc.
 • Sander Dekkers, physician assistant, Radboudumc.

Contact en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u vervolgens doorverwijzen. Met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht of ons mailen: sumo.psy@radboudumc.nl.Informatie voor verwijzers

Inclusiecriteria:

 • 18 jaar of ouder;
 • Chronische (niet-kanker) pijn voor ≥3 maanden;
 • Gebruik van voorgeschreven opioïde medicatie met een morfine equivalente dosis van ≥60 mg/d voor ≥3 maanden;
 • Stoornis in het opioïdgebruik a.h.v. DSM-V.

Exclusiecriteria:

 • Gebruik van buprenorfine of methadon in de afgelopen 4 weken;
 • COPD GOLD 3 en 4;
 • Leverfalen (child-pugh B of C);
 • Nierfalen (eGFR (MDRD) ≤29);
 • Q-T interval van ≥450 ms.

Dit is een selectie van de in- en exclusiecriteria. Het is mogelijk dat er nog andere criteria zijn.

Extra onderzoeksgegevens

 • Wetenschappelijke titel: Suboxone (buprenorfine/naloxon) versus methadon opioïdrotatie in patiënten met geëscaleerd opioïdgebruik en chronische pijn: een gerandomiseerde studie.
 • Status: open voor inclusie.
 • Registratienummer trialregister: Nederlands trialregister, NL9781.

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u overleggen of uw patiënt in aanmerking komt? Neem dan contact op met Postbus SUMO onderzoek.

Wilt u direct verwijzen? Dat kan met een verwijsbrief voor de reguliere zorg onder vermelding van psychiatrie, SUMO onderzoek;

 • Zorgdomein (psychiatrie / A. Schellekens), of;
 • Schriftelijk: Radboudumc, psychiatrie, huispostnr 961, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, of;
 • Mail: opnameaanvraag.psy@radboudumc.nl.
 • Medewerkers
 • Intranet