Lopende onderzoeken TAILOR: longkanker

Over het onderzoek

Het Radboudumc heeft, in nauwe samenwerking met KWF en Longkanker Nederland, een nieuw onderzoek opgezet naar gepersonaliseerde nazorg na longkanker. Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van leven en de nazorg van longkanker patiënten te verbeteren door deze af te stemmen op de individuele patiënt.

lees meer

Over het onderzoek

Het Radboudumc heeft, in nauwe samenwerking met KWF en Longkanker Nederland, een nieuw onderzoek opgezet naar gepersonaliseerde nazorg na longkanker. Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van leven en de nazorg van longkanker patiënten te verbeteren door deze af te stemmen op de individuele patiënt.

Het uitgangspunt van deze studie is dat we de nazorg kunnen verbeteren, door het individuele risico om recidieven te ontwikkelen beter in te schatten. Daarnaast beogen we de nazorg beter te laten aansluiten op de wensen en behoeftes van patiënten en behandelaren.

De TAILOR-studie wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding (dossiernummer: 14362).


Wie kunnen meedoen?

Bij dit onderzoek betrekken we zorgverleners die direct of indirect betrokken zijn bij de nazorg van longkanker patiënten.

lees meer

Wie kunnen meedoen?

Bij dit onderzoek betrekken we zorgverleners die direct of indirect betrokken zijn bij de nazorg van longkanker patiënten. Bijvoorbeeld: radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten, casemanagers, physician assistants, verpleegkundig consulenten en longartsen (in opleiding).


Hoe ziet deelname eruit?

Het gaat om een eenmalige deelname aan een (online) individueel interview. De datum, tijd en locatie bepalen we in overleg met u en uw voorkeuren.


Vragen en aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan het interview, of heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op.

lees meer

Vragen en aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan het interview, of heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op.

Nadia Moss
06-50019202
nadia.moss@radboudumc.nl 

Irma Maassen
06-31116197
irma.maassen@radboudumc.nl


Deelnemende ziekenhuizen

We streven ernaar een mooie verdeling van zorgverleners uit het hele land te betrekken bij dit onderzoek. Hierbij proberen we een goede balans te vinden in zorgverleners uit academische centra en uit perifere centra.

In samenwerking met

Onderzoekers

Benieuwd wie er allemaal meewerkt aan de studie? Ons onderzoeksteam stelt zich voor.

  • Medewerkers
  • Intranet