Inzet koelstrategieën

Het Radboudumc heeft samen met TNO een infographic ontwikkeld gericht op het gebruik, de uitdagingen en de effecten van koelstrategieën voor COVID-19 zorgpersoneel. Deze infographic is gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine.


Download de infografic


Spin-off van project Thermo Tokyo Koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

Heeft zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt tegen het coronavirus en het daardoor mogelijk te heet krijgt, baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten? Dat gaat het Radboudumc samen met TNO onderzoeken in het COOLVID project. lees meer

Spin-off van project Thermo Tokyo Koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

Heeft zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt tegen het coronavirus en het daardoor mogelijk te heet krijgt, baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten? Dat gaat het Radboudumc samen met TNO onderzoeken in het COOLVID project. 

Beschermende kleding

Door de hoge besmettelijkheid van COVID-19 werkt zorgpersoneel in beschermende maar niet of nauwelijks ventilerende kleding. Goede bescherming is essentieel voor zorgpersoneel, maar zorgt ook voor extra warmte opslag in het lichaam. Hierdoor is werken in beschermende kleding extra zwaar en kan het leiden tot een verminderd comfort en afname van de werkprestaties.

Het COOLVID project
In het COOLVID-project onderzoeken het Radboudumc, voortbouwend op het Thermo Tokyo project, en TNO, als onderdeel van haar brains4corona-programma, of het zorgpersoneel baat heeft bij de inzet van koelvesten. Het onderzoek is ingedeeld in een subjectieve (vragenlijsten) en objectieve (vaststellen fysieke belasting) evaluatie.

Betrekken andere ziekenhuizen

Een groot aantal ziekenhuizen in Nederland heeft interesse getoond in de toepassing van koelstrategieën in de zorg. Een deel van deze ziekenhuizen is reeds gestart om koelvesten te implementeren. Vanuit het COOLVID project zullen we ervaringen en bevindingen over het toepassen van koelstrategieën in de zorg delen, en tevens zullen aanbevelingen en protocollen ten behoeve van het toepassen en implementeren van koelstrategieën openbaar worden gemaakt. Hierdoor heeft het COOLVID project een positieve impact op de werkomstandigheden van de zorgverleners in het Radboudumc, maar ook daarbuiten.


Contact

dr. Thijs Eijsvogels
projectcoördinator

contactformulier

Resultaten COOLVID-project

De uitkomsten van het COOLVID-project hebben ertoe geleid dat de koelvesten inmiddels tot de standaard werkkleding van verpleegkundigen op de COVID-verpleegafdelingen van het Radboudumc behoren. lees meer

Resultaten COOLVID-project

Resultaten COOLVID-project

Het werken in beschermende kleding die niet of nauwelijks ventileert, resulteert in een aanzienlijke verhoging van de thermische belasting. De omgevingstemperatuur onder de beschermende kleding kan oplopen tot wel 36 graden. Hierdoor ervaren verpleegkundigen thermisch ongemak en een warm thermisch gevoel, ondanks dat de lichaamstemperatuur beperkt toeneemt.

Effectiviteit inzet koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

De inzet van een koelvest, dat onder de beschermende kleding wordt gedragen, zorgt ervoor dat verpleegkundigen minder warmte ervaren tijdens hun werkzaamheden en daardoor prettiger, comfortabeler en veiliger hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zonder koelvest ervaart bijna 90% van de verpleegkundigen discomfort en warmte. Na de inzet van een koelvest ervaart nog maar 20-30% van de verpleegkundigen dat. Vrijwel alle verpleegkundigen zeggen: met een koelvest kan ik werken zoals ik normaal gesproken zonder beschermende kleding werk. Deze bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Temperature.

Conclusie van het COOLVID-project

Omdat koelvesten effectief, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren zijn binnen de zorg, is het aan te bevelen om koelvesten in de huidige COVID-19-pandemie en in toekomstige uitbraken van infectieziekten in te zetten om de thermische belasting bij zorgpersoneel te verminderen.

Toepassing in de praktijk

De uitkomsten van het COOLVID-project hebben ertoe geleid dat de koelvesten inmiddels tot de standaard werkkleding van verpleegkundigen op de COVID-verpleegafdelingen van het Radboudumc behoren. De door ons ontwikkelde infographic met praktische aanbevelingen gericht op de inzet van medische koelvesten in de COVID-zorg zijn publiekelijk toegankelijk. Hiermee hopen we dat koelvesten ook in andere ziekenhuizen geïmplementeerd zullen worden. Daarnaast zijn infographics over de uitdagingen en de effecten van het gebruik van koelstrategieën te downloaden: infographic inzet koelstrategieën en infographic fysiek en mentaal herstel.


Projectvideo

In deze video geven Thijs Eijsvogels, Mike Zwartkruis en Boris Kingma een inkijk in het COOLVID-project.

Het microklimaat in beschermende kleding

Waarom is werken in beschermende kleding extra zwaar en heeft COVID-19 zorgpersoneel vaker last van de warmte? lees meer

Het microklimaat in beschermende kleding

Waarom is werken in beschermende kleding extra zwaar en heeft COVID-19 zorgpersoneel vaker last van de warmte?

Het dragen van beschermende kleding zorgt ervoor dat de medewerker beschermd is tegen besmetting met het virus, maar zorgt er ook voor dat er veel warmte opslag plaatsvindt in het lichaam. Dit komt doordat het materiaal waarvan de beschermende kleding is gemaakt niet of nauwelijks ventileert, waardoor de geproduceerde warmte tijdens de zorgwerkzaamheden niet kan worden afgestaan aan de omgeving. Uit de praktijk blijkt dat COVID-19 zorgmedewerkers vaak te kampen hebben met hittestress tijdens hun werk. Hittestress kan leiden tot (extra) vermoeidheid, verminderd comfort en een afname in cognitieve prestaties. Met het COOLVID project onderzoeken we of COVID-19 zorgpersoneel baat heeft bij de inzet van koelvesten om deze hittestress te verminderen.

Evaluatie koelstrategieën

Heeft COVID-19 zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten? lees meer

Evaluatie koelstrategieën

Heeft COVID-19 zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten? 

Koelinterventies worden effectief toegepast binnen de sportwereld om het thermisch comfort en de sportprestatie te verbeteren. Er zijn verschillende koelstrategieën die kunnen worden toegepast: koelen voorafgaand aan (pre-cooling), tijdens (per-cooling) en direct na (post-cooling) het sporten. Er zijn verschillende koelmethoden beschikbaar, zoals het dragen van een koelvest, het drinken van koud water of ijsschaafsel, het plaatsen van icepacks, en het gebruik van menthol. Zie onze infographic voor een overzicht van koelinterventies binnen de sportwereld.
 
Ook buiten de sportwereld kunnen verschillende koelmethoden worden toegepast om de hittebelasting in uitdagende omstandigheden te verlagen. Een mogelijke manier om de hittestress van beschermende kleding te beperken is het dragen van een koelvest. Zie onze infographic over de toepassing van koelinterventies bij COVID-19 personeel.
 
Of ook COVID-19 zorgpersoneel profijt kan hebben van de inzet van koelvesten is op dit moment nog onduidelijk. Daarom is het doel van het COOLVID project om te evalueren of COVID-19 zorgpersoneel baat heeft bij de inzet van koelvesten, met als doel hittestress verminderen en comfort verbeteren.

In de media

Nieuwsitems rondom COOLVID. lees meer

In de media


Infographics


Inzet koelstrategieën

Het Radboudumc heeft samen met TNO een infographic ontwikkeld gericht op het gebruik, de uitdagingen en de effecten van koelstrategieën voor COVID-19 zorgpersoneel. Deze infographic is gepubliceerd in de British Journal of Sports Medicine. lees meer

Fysiek en mentaal herstel

In samenwerking met TNO, Amphia ziekenhuis en desportarts.nl heeft het Radboudumc twee infographics gepubliceerd om zorgmedewerkers handvatten te geven hoe fysiek en mentaal fit te blijven in de zeer belastende COVID-19 omstandigheden. lees meer

Fysiek en mentaal herstel

In samenwerking met TNO, Amphia ziekenhuis en desportarts.nl heeft het Radboudumc twee infographics gepubliceerd om zorgmedewerkers handvatten te geven hoe fysiek en mentaal fit te blijven in de zeer belastende COVID-19 omstandigheden.Download de infografic

Inzet medisch koelvest

Het Radboudumc heeft een infographic ontwikkeld met praktische aanbevelingen gericht op de inzet van medische koelvesten in de COVID-zorg. Deze infographic is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Temperature. lees meer

Inzet medisch koelvest

Het Radboudumc heeft een infographic ontwikkeld met praktische aanbevelingen gericht op de inzet van medische koelvesten in de COVID-zorg. Deze infographic is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Temperature.

Op basis van onze ervaringen en feedback van de eindgebruikers (verpleegkundigen), raden wij aan om:

  1. Het medische koelvest gedurende ±2 uur in een koelkast te activeren;
  2. Het geactiveerde koelvest over de standaard medische kleding maar onder de beschermende kleding te dragen;
  3. Zorgwerkzaamheden uit te voeren met koeling tot 3 uur;
  4. Het koelvest uit te trekken en te desinfecteren;
  5. Het koelvest te reactiveren in de koelkast.

Download de infographic

Team COOLVID

  • Medewerkers
  • Intranet