Achtergrond van TUBA-WISP II studie

Vrouwen met een BRCA-mutatie hebben een verhoogde kans op eierstokkanker. Screenen op eierstokkanker met echo en/of bloedonderzoek leidt niet tot eerdere opsporing of betere behandeling van eierstokkanker. Daarom krijgen zij het advies om gelijktijdig de eileiders én eierstokken te verwijderen op 35-40 jarige leeftijd (BRCA1) of 40-45 jarige leeftijd (BRCA2). De kans op eierstokkanker neemt hiermee duidelijk af, maar ook ontstaat een directe en vroegtijdige overgang. Op de korte termijn kunnen opvliegers, nachtzweten, seksuele en emotionele problemen ontstaan. Op de lange termijn lijkt er een hogere kans op hart- en vaatziekten, geheugen problemen, botontkalking en vroegtijdig overlijden.

Er is mogelijk een alternatief voor de eierstok- en eileiderverwijdering: het verwijderen van de eileiders en pas op een later moment het verwijderen van de eierstokken. Dit alternatief is gebaseerd op het feit dat de meeste gevallen van eierstokkanker zeer waarschijnlijk ontstaan in de eileider. Er is echter nog maar weinig bekend over deze alternatieve methode. De TUBA-studie is in 2015 gestart, en de WISP-studie in 2016, met onderzoek naar deze alternatieve methode. De voorlopige resultaten laten zien dat deze alternatieve methode de kwaliteit van leven op korte termijn verbetert, vooral wat betreft overgangsklachten. Het is echter onbekend of de alternatieve methode even veilig is als de standaard methode ten aanzien van de kans op het krijgen van eierstokkanker. Om deze veiligheid te onderzoeken is deze huidige vervolgstudie opgezet, de TUBA-WISP II studie.

Lopende onderzoeken TUBA-WISP II studie bij BRCA-mutatiedraagsters

Aan BRCA1/2-mutatiedraagsters wordt geadviseerd om de eierstokken en eileiders te laten verwijderen op ongeveer veertig jarige leeftijd. Dit leidt tot een duidelijke afname van het risico op eierstokkanker. Het belangrijkste nadeel is dat vrouwen direct vervroegd in de overgang komen. In de TUBA-WISP II studie onderzoeken we een alternatieve methode: het verwijderen van de eileiders en pas op een later moment het verwijderen van de eierstokken.

Doel van de TUBA-WISP II studie

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of de alternatieve methode (eileiderverwijdering na het voltooien van de kinderwens met uitgestelde eierstokverwijdering tot maximaal 5 jaar na de huidige adviesleeftijd) even veilig is als de huidige standaard methode (gelijktijdige eierstok- en eileiderverwijdering). Oftewel, komt eierstokkanker niet vaker voor bij de alternatieve methode vergeleken met de huidige methode?

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

U kunt meedoen als u:

 •  draagster bent van een BRCA1 en/of BRCA2 gen mutatie;
 • 25-40 jaar oud bent (bij BRCA1) of als u 25-45 jaar oud bent (bij BRCA2);
 • een voltooide kinderwens heeft;
 • nog niet in de overgang bent;
 • op dit moment geen (na)behandeling voor kanker ondergaat;
 • nog minimaal één eileider heeft.

U kunt ook meedoen aan dit onderzoek als u nu of op een later moment de huidige operatiemethode wilt ondergaan (gelijktijdige verwijdering van eierstokken en eileiders). Meedoen aan de TUBA-WISP II studie kan al vanaf het moment dat uw kinderwens voltooid is.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Bij deelname aan dit onderzoek wordt er voorafgaande aan de (eerste) operatie een vragenlijst toegestuurd met vragen over onder andere algemene gezondheid, de gezondheid van familieleden, leefgewoonten, hormoongebruik en eventuele onderzoeken. Het beantwoorden van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren.

Er kan gekozen worden tussen de twee methodes:

 • Standaard methode:
  • 1) verwijderen van de eileiders en eierstokken gelijktijdig in één operatie
 • Alternatieve methode:   
  • 1) eerste operatie voor het verwijderen van de eileiders
  • 2) tweede operatie op een later moment voor het verwijderen van de eierstokken

Wie zijn de onderzoekers?

De TUBA-WISP II studie is een samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen: de TUBA-onderzoeksgroep van het Radboudumc in Nijmegen en de WISP-onderzoeksgroep van het MD Anderson in Houston, Amerika. De studie wordt gedaan door de afdeling Verloskunde en Gynaecologie. De hoofdonderzoekers van het Radboudumc zijn Dr. J. de Hullu en Dr. R. Hermens, van het MD Anderson is Dr. K. Lu de hoofdonderzoeker.   

Geïnteresseerd in deelname?

Meedoen is vrijwillig. Wilt u meedoen aan de TUBA-WISP II studie? Of wilt u de uitgebreide informatie ontvangen? Neem dan contact op met de leden van het onderzoeksteam:

Wij kunnen vrijblijvend een (telefonische) afspraak voor u maken op de polikliniek Gynaecologie, waarin u uitleg krijgt en u uw vragen kunt stellen. Na het gesprek beslist u zelf of u mee wilt doen. Als u meedoet, is uw schriftelijke toestemming nodig.

Uw vragen kunt u ook altijd stellen aan uw behandelend arts.


Achtergrond van TUBA-WISP II studie

Vrouwen met een BRCA-mutatie hebben een verhoogde kans op eierstokkanker. Screenen op eierstokkanker met echo en/of bloedonderzoek leidt niet tot eerdere opsporing of betere behandeling van eierstokkanker. lees meer

Deelnemende centra

Bekijk hier welke centra deelnemen aan de TUBA-WISP II studie naar lijst

Over BRCA1/2­-afwijkingen

Gemiddeld hebben vrouwen in Nederland tot hun zeventigste jaar ongeveer 12% kans op borstkanker en ongeveer 1% op eierstokkanker. Voor vrouwen met een BRCA-mutatie is deze kans veel groter. lees meer

Meedoen aan onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen. lees meer

Verloskunde en Gynaecologie Afdeling

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet