Achtergrond van TUBA-WISP II studie

Vrouwen met een BRCA-mutatie hebben een verhoogde kans op eierstokkanker. Screenen op eierstokkanker met echo en/of bloedonderzoek leidt niet tot eerdere opsporing of betere behandeling van eierstokkanker. Daarom krijgen zij het advies om gelijktijdig de eileiders én eierstokken te verwijderen op 35-40 jarige leeftijd (BRCA1) of 40-45 jarige leeftijd (BRCA2). De kans op eierstokkanker neemt hiermee duidelijk af, maar ook ontstaat een directe en vroegtijdige overgang. Op de korte termijn kunnen opvliegers, nachtzweten, seksuele en emotionele problemen ontstaan. Op de lange termijn lijkt er een hogere kans op hart- en vaatziekten, geheugen problemen, botontkalking en vroegtijdig overlijden.

Er is mogelijk een alternatief voor de eierstok- en eileiderverwijdering: het verwijderen van de eileiders en pas op een later moment het verwijderen van de eierstokken. Dit alternatief is gebaseerd op het feit dat de meeste gevallen van eierstokkanker zeer waarschijnlijk ontstaan in de eileider. Er is echter nog maar weinig bekend over deze alternatieve methode. De TUBA-studie is in 2015 gestart, en de WISP-studie in 2016, met onderzoek naar deze alternatieve methode. De voorlopige resultaten laten zien dat deze alternatieve methode de kwaliteit van leven op korte termijn verbetert, vooral wat betreft overgangsklachten. Het is echter onbekend of de alternatieve methode even veilig is als de standaard methode ten aanzien van de kans op het krijgen van eierstokkanker. Om deze veiligheid te onderzoeken is deze huidige vervolgstudie opgezet, de TUBA-WISP II studie.

Lopende onderzoeken TUBA-WISP II studie bij BRCA-mutatiedraagsters

Aan BRCA1- en BRCA2-mutatiedraagsters wordt geadviseerd om de eileiders en eierstokken te laten weghalen op de leeftijd van 35-40 jaar (BRCA1) of 40-45 jaar (BRCA2). Deze operatie maakt de kans op eierstokkanker heel erg klein. Het belangrijkste nadeel van deze operatie is dat vrouwen direct en vroeg in de overgang komen. In de TUBA-WISP II studie onderzoeken we ook een alternatieve methode: eerst weghalen van de eileiders met pas op later het verwijderen van de eierstokken.

Bekijk de video waarin de belangrijkste zaken van het onderzoek zijn samengevat.

Doel van de TUBA-WISP II studie

In de TUBA-WISP II studie zoeken we uit of het weghalen van de eileiders met later weghalen van de eierstokken (alternatieve methode) even veilig als het tegelijk weghalen van de eileiders en eierstokken (standaard methode) bij vrouwen met een erfelijk verhoogde kans op eierstokkanker. Veilig betekent dat na beide behandelingen de kans op eierstokkanker even klein is. Oftewel, komt eierstokkanker niet vaker voor bij de alternatieve methode vergeleken met de huidige methode?

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

U kunt meedoen als u:

 •  draagster bent van een BRCA1 en/of BRCA2 gen mutatie;
 • 25-40 jaar oud bent (bij BRCA1) of als u 25-45 jaar oud bent (bij BRCA2);
 • geen kinderwens (meer) heeft;
 • nog niet in de overgang bent;
 • op dit moment geen (na)behandeling voor kanker ondergaat;
 • nog minimaal één eileider heeft.

U kunt ook meedoen aan dit onderzoek als u nu of op een later moment de standaardmethode wilt ondergaan (tegelijk weghalen van van de eileiders en eierstokken). Meedoen aan de TUBA-WISP II studie kan al vanaf het moment dat uw kinderwens voltooid is.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Bij deelname aan dit onderzoek wordt er voorafgaande aan de (eerste) operatie een vragenlijst toegestuurd met vragen over onder andere algemene gezondheid, de gezondheid van familieleden, leefgewoonten, hormoongebruik en eventuele onderzoeken. Dit is een digitale vragenlijst en het beantwoorden van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren.

Er kan gekozen worden tussen de twee methodes:

 • Standaard methode:
  • 1) tegelijk weghalen van de eileiders en eierstokken in één operatie tussen 35 en 50 (BRCA1) of 40 en 45 jaar (BRCA2)
 • Alternatieve methode:   
  • 1) eerste operatie voor het weghalen van de eileiders tussen de 25 en 40 (BRCA1) of 45 jaar (BRCA2), als er geen kinderwens meer is
  • 2) tweede operatie voor het weghalen van de eierstokken tussen de 35 en 45 jaar (BRCA1) of 40 en 50 jaar (BRCA2)

Wie zijn de onderzoekers?

De TUBA-WISP II studie is een samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen: de TUBA-onderzoeksgroep van het Radboudumc in Nijmegen en de WISP-onderzoeksgroep van het MD Anderson in Houston, Amerika. Het onderzoek wordt gedaan door de afdeling Verloskunde en Gynaecologie. De hoofdonderzoekers van het Radboudumc zijn Dr. J. de Hullu en prof. dr. R. Hermens, en van het MD Anderson is Dr. K. Lu de hoofdonderzoeker.   

Geïnteresseerd in deelname?

Meedoen is vrijwillig. Wilt u meedoen aan de TUBA-WISP II studie? Of wilt u de uitgebreide informatie ontvangen? Neem dan contact op met de leden van het onderzoeksteam:

Meer informatie is ook te vinden op: www.tuba-wisp.nl

Wij kunnen vrijblijvend een (telefonische) afspraak voor u maken op de polikliniek Gynaecologie, waarin u uitleg krijgt en u uw vragen kunt stellen. Na het gesprek beslist u zelf of u mee wilt doen. Als u meedoet, is uw schriftelijke toestemming nodig.

Uw vragen kunt u ook altijd stellen aan uw behandelend arts.


Achtergrond van TUBA-WISP II studie

Vrouwen met een BRCA-mutatie hebben een verhoogde kans op eierstokkanker. Screenen op eierstokkanker met echo en/of bloedonderzoek leidt niet tot eerdere opsporing of betere behandeling van eierstokkanker. lees meer

Deelnemende centra

Bekijk hier welke centra deelnemen aan de TUBA-WISP II studie

naar lijst

Over BRCA1/2­-afwijkingen

Gemiddeld hebben vrouwen in Nederland tot hun zeventigste jaar ongeveer 12% kans op borstkanker en ongeveer 1% op eierstokkanker. Voor vrouwen met een BRCA-mutatie is deze kans veel groter. lees meer

Meedoen aan onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen. lees meer

Verloskunde en Gynaecologie Afdeling

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet