Het onderzoek

UroLife is een onderzoek naar de invloed van voeding en leefstijl op het verloop van de ziekte en de kwaliteit van leven bij patiënten met een blaastumor. lees meer

Het onderzoek

UroLife is een onderzoek naar de invloed van voeding en leefstijl op het verloop van de ziekte en de kwaliteit van leven bij patiënten met een blaastumor. UroLife is gestart in 2014. Radboudumc voert UroLife uit, in samenwerking met Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) en verschillende ziekenhuizen. Stichting Alpe d’HuZes en KWF kankerbestrijding financieren UroLife. Het onderzoek is positief beoordeeld door de Commissie Mensgebonden Onderzoek Regio Arnhem-Nijmegen.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 6000 mensen een tumor in de blaas. Een blaastumor kan goedaardig (poliep) of kwaadaardig (kanker) zijn. Na chirurgische verwijdering en (in veel gevallen) blaasspoelingen is de kans toch vrij hoog dat de tumor terugkeert. Daarom krijgen mensen met een blaastumor regelmatig een blaasonderzoek en eventueel een nieuwe behandeling. Het is belangrijk om factoren te vinden die het risico op terugkeer van de blaastumor verlagen en daarmee de kwaliteit van leven kunnen verhogen. Mogelijke factoren zijn voedings- en leefgewoonten, zoals roken en sporten. Dit is alleen nog nauwelijks onderzocht.

In dit onderzoek vragen we aan ongeveer 1500 mensen bij wie kort geleden een blaastumor is verwijderd welke voedings- en leefgewoonten ze hebben. Bij al deze mensen kijken we in een periode van vijf jaar of de tumor wegblijft of terugkomt. We hopen zo verbanden te kunnen leggen tussen voedings- en leefgewoonten en het risico op terugkeer van blaastumoren. Ook zullen we de invloed van voedings- en leefgewoonten op de kwaliteit van leven onderzoeken.

> bekijk video Het effect van dieet en leefstijlfactoren bij blaaskanker

Doelgroep

Mannen en vrouwen tussen de 18 en 80 jaar, bij wie kort geleden een primair niet-spierinvasieve blaastumor is verwijderd, ontvangen een uitnodigingsbrief. lees meer

Doelgroep

Mannen en vrouwen tussen de 18 en 80 jaar, bij wie kort geleden een primair niet-spierinvasieve blaastumor  is verwijderd, ontvangen een uitnodigingsbrief van het hoofd van de Maatschap Urologie van hun ziekenhuis. Pas nadat een patiënt besluit deel te nemen aan het onderzoek en de toestemmingsverklaring ingevuld terugstuurt, kunnen de onderzoekers de persoonsgegevens gebruiken voor de adressering van brieven voor dit onderzoek. Als een patiënt besluit niet deel te nemen, blijven de persoonsgegevens bij IKNL en hebben de onderzoekers hier geen inzage in.

Vragenlijsten Deelname aan het onderzoek

We vragen aan deelnemers aan UroLife op vier tijdstippen (kort na diagnose, na 3 maanden, na 15 maanden en na 51 maanden) de volgende vragenlijsten in te vullen:
 • over o.a. gezondheid en leefgewoonten
 • over kwaliteit van leven
 • over voedingsgewoonten
 • over vochtinname en frequentie van toiletbezoek gedurende vier dagen (dagboekje)
lees meer

Vragenlijsten Deelname aan het onderzoek

Het invullen van de vragenlijsten verloopt via de website van PROFIEL. PROFIEL is een samenwerkingsverband tussen IKNL, de Universiteit van Tilburg en ziekenhuizen in heel Nederland. Als de vragenlijsten niet via deze website kunnen worden ingevuld, sturen wij een papieren vragenlijst. Naar verwachting zal het invullen van de vragenlijsten per keer minimaal 1 uur tijd in beslag nemen. Verder vragen we toestemming eenmalig de voeding van de voorafgaande dag telefonisch na te vragen.
 

Lichaams­materiaal Deelname aan het onderzoek

 • 3 buisjes bloed af te staan, 3 maanden na diagnose
 • 2 buisjes bloed af te staan, 15 maanden na diagnose
 • restmateriaal van de blaastumor te mogen verzamelen dat is verkregen tijdens de operatie en ligt opgeslagen bij de afdeling pathologie van het ziekenhuis
lees meer

Lichaams­materiaal Deelname aan het onderzoek

Naast de vragenlijsten en het bloed vragen we deelnemers aan UroLife om toestemming voor inzage in hun medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek. Medewerkers van de Nederland­se Kankerregistratie verzamelen deze medische gegevens. Alle deelnemende ziekenhuizen werken aan deze registratie mee.

Vergoeding

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Indien men besluit niet (meer) deel te nemen, heeft dit geen enkel nadelig gevolg. Deelnemers hebben zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek wel nuttige gegevens opleveren.


Deelnemende ziekenhuizen

Aan dit onderzoek deelnemende ziekenhuizen

 • Amphia Ziekenhuis Breda / Oosterhout
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
 • Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • Elkerliek Ziekenhuis Helmond
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch
 • Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
 • Maxima Medisch Centrum Eindhoven / Veldhoven
 • Radboudumc Nijmegen
 • Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
 • St. Anna Ziekenhuis Geldrop
 • St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
 • Tweesteden Ziekenhuis Tilburg / Waalwijk
 • VieCuri Venlo
 • Ziekenhuis Bernhoven Uden
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
 • Ziekenhuis Rijnstate Arnhem / Ziekenhuis Velp / Ziekenhuis Zevenaar
 • Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk
 • Deventer Ziekenhuis
 • Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn / Zutphen
 • Isala Klinieken Zwolle
 • Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • Ziekenhuisgroep Twente Almelo / Hengelo
 • Medisch Spectrum Twente Enschede

Sponsoren

UroLife wordt gefinancierd door Stichting Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding.

Onderzoeksteam

 • Medewerkers
 • Intranet