26 februari 2018

Steeds meer mensen worden succesvol voor kanker behandeld. Deze ‘overlevers’ krijgen echter vaak te maken met late effecten na kanker, zoals onvruchtbaarheid, hartproblemen en psychosociale problemen. Het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker volgt en behandelt patiënten op dit vlak.

Nacontrole tot vijf jaar na de behandeling is normaal bij kanker. Het is echter bekend dat ook daarna – soms vele jaren later – nog effecten van de ziekte of behandeling kunnen optreden. Dit kan hormonale uitval zijn,  onvruchtbaarheid, vervroegde overgang, hartproblemen, vermoeidheid en psychosociale problemen. Voor onderzoek naar en de screening en behandeling van deze effecten is het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker opgericht. Daarbinnen worden drie patiëntgroepen, waarvan bekend is dat overlevers vaak geconfronteerd worden met late effecten, langdurig gevolgd:
 

Alleen patiënten van Radboudumc

Het gaat hierbij specifiek om patiënten die in het Radboudumc behandeld zijn voor kanker – verwijzing vanuit andere ziekenhuizen of door de huisarts is dus nog niet mogelijk. Kinderoncoloog Jacqueline Loonen: “Van onze eigen patiënten hebben we namelijk toegang tot een gedetailleerd behandeloverzicht. Dat is van wezenlijk belang om de diagnose van late effecten te kunnen stellen.” Wanneer die diagnose is gesteld, kan behandeling van de late effecten starten. “Dat gebeurt deels in ons huis, zoals de cardiologische zorg. Maar in de praktijk werken we natuurlijk ook nauw samen met zorgprofessionals uit de eerste lijn, bijvoorbeeld voor de psychosociale problemen, hypothyreoidie en hypertensie. De screening van deze drie patiëntengroepen blijft liggen bij ons expertisecentrum. Wij onderzoeken namelijk hoe de late effecten zich ontwikkelen en wat er op welke momenten nodig is om deze mensen de beste kwaliteit van leven te bieden. Onze droom is dat we deze zorg kunnen uitbouwen voor alle overlevers van kanker.” 

Meer weten over late effecten na kanker?

Meer informatie over het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker vindt u op onze website. Lees ook het artikel ‘Cancer Survivorship Care: Person Centered Care in a Multidisciplinary Shared Care Model’ dat verscheen in het International Journal of Integrated Care (januari 2018). Of neem contact op met Jacqueline Loonen, ook wanneer u bijvoorbeeld interesse heeft in een presentatie over de inrichting van zorg rondom late effecten. 

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer