26 februari 2018

Steeds meer mensen worden succesvol voor kanker behandeld. Deze ‘overlevers’ krijgen echter vaak te maken met late effecten na kanker, zoals onvruchtbaarheid, hartproblemen en psychosociale problemen. Het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker volgt en behandelt patiënten op dit vlak.

Nacontrole tot vijf jaar na de behandeling is normaal bij kanker. Het is echter bekend dat ook daarna – soms vele jaren later – nog effecten van de ziekte of behandeling kunnen optreden. Dit kan hormonale uitval zijn,  onvruchtbaarheid, vervroegde overgang, hartproblemen, vermoeidheid en psychosociale problemen. Voor onderzoek naar en de screening en behandeling van deze effecten is het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker opgericht. Daarbinnen worden drie patiëntgroepen, waarvan bekend is dat overlevers vaak geconfronteerd worden met late effecten, langdurig gevolgd:
 

Alleen patiënten van Radboudumc

Het gaat hierbij specifiek om patiënten die in het Radboudumc behandeld zijn voor kanker – verwijzing vanuit andere ziekenhuizen of door de huisarts is dus nog niet mogelijk. Kinderoncoloog Jacqueline Loonen: “Van onze eigen patiënten hebben we namelijk toegang tot een gedetailleerd behandeloverzicht. Dat is van wezenlijk belang om de diagnose van late effecten te kunnen stellen.” Wanneer die diagnose is gesteld, kan behandeling van de late effecten starten. “Dat gebeurt deels in ons huis, zoals de cardiologische zorg. Maar in de praktijk werken we natuurlijk ook nauw samen met zorgprofessionals uit de eerste lijn, bijvoorbeeld voor de psychosociale problemen, hypothyreoidie en hypertensie. De screening van deze drie patiëntengroepen blijft liggen bij ons expertisecentrum. Wij onderzoeken namelijk hoe de late effecten zich ontwikkelen en wat er op welke momenten nodig is om deze mensen de beste kwaliteit van leven te bieden. Onze droom is dat we deze zorg kunnen uitbouwen voor alle overlevers van kanker.” 

Meer weten over late effecten na kanker?

Meer informatie over het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker vindt u op onze website. Lees ook het artikel ‘Cancer Survivorship Care: Person Centered Care in a Multidisciplinary Shared Care Model’ dat verscheen in het International Journal of Integrated Care (januari 2018). Of neem contact op met Jacqueline Loonen, ook wanneer u bijvoorbeeld interesse heeft in een presentatie over de inrichting van zorg rondom late effecten. 

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer