26 februari 2018

Steeds meer mensen worden succesvol voor kanker behandeld. Deze ‘overlevers’ krijgen echter vaak te maken met late effecten na kanker, zoals onvruchtbaarheid, hartproblemen en psychosociale problemen. Het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker volgt en behandelt patiënten op dit vlak.

Nacontrole tot vijf jaar na de behandeling is normaal bij kanker. Het is echter bekend dat ook daarna – soms vele jaren later – nog effecten van de ziekte of behandeling kunnen optreden. Dit kan hormonale uitval zijn,  onvruchtbaarheid, vervroegde overgang, hartproblemen, vermoeidheid en psychosociale problemen. Voor onderzoek naar en de screening en behandeling van deze effecten is het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker opgericht. Daarbinnen worden drie patiëntgroepen, waarvan bekend is dat overlevers vaak geconfronteerd worden met late effecten, langdurig gevolgd:
 

Alleen patiënten van Radboudumc

Het gaat hierbij specifiek om patiënten die in het Radboudumc behandeld zijn voor kanker – verwijzing vanuit andere ziekenhuizen of door de huisarts is dus nog niet mogelijk. Kinderoncoloog Jacqueline Loonen: “Van onze eigen patiënten hebben we namelijk toegang tot een gedetailleerd behandeloverzicht. Dat is van wezenlijk belang om de diagnose van late effecten te kunnen stellen.” Wanneer die diagnose is gesteld, kan behandeling van de late effecten starten. “Dat gebeurt deels in ons huis, zoals de cardiologische zorg. Maar in de praktijk werken we natuurlijk ook nauw samen met zorgprofessionals uit de eerste lijn, bijvoorbeeld voor de psychosociale problemen, hypothyreoidie en hypertensie. De screening van deze drie patiëntengroepen blijft liggen bij ons expertisecentrum. Wij onderzoeken namelijk hoe de late effecten zich ontwikkelen en wat er op welke momenten nodig is om deze mensen de beste kwaliteit van leven te bieden. Onze droom is dat we deze zorg kunnen uitbouwen voor alle overlevers van kanker.” 

Meer weten over late effecten na kanker?

Meer informatie over het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker vindt u op onze website. Lees ook het artikel ‘Cancer Survivorship Care: Person Centered Care in a Multidisciplinary Shared Care Model’ dat verscheen in het International Journal of Integrated Care (januari 2018). Of neem contact op met Jacqueline Loonen, ook wanneer u bijvoorbeeld interesse heeft in een presentatie over de inrichting van zorg rondom late effecten. 

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer