19 april 2018

Sinds 1 april gaat een patiënt voor mammadiagnostiek direct naar de afdeling Radiologie, en niet meer eerst naar de Mammapoli. De patiënt wordt direct na afloop van de radiologische onderzoeken geïnformeerd door de radioloog.

De afdeling Radiologie van het Radboudumc wordt poortspecialist voor de mammadiagnostiek. Dit betekent dat een patiënt met een verdachte mamma-afwijking direct naar de afdeling Radiologie gaat voor diagnostiek. De radioloog informeert de patiënt meteen na afloop van de radiologische onderzoeken. Wanneer het mammogram en de eventuele echo geen afwijkingen laten zien, kan de patiënt gerustgesteld naar huis. De uitslagen krijgt u via Zorgmail teruggekoppeld.

Doorverwijzing naar Mammapoli

Als een punctiebiopsie nodig is, kan die meteen dezelfde dag of aan het begin van de volgende werkdag gedaan worden. Als de punctie vóór 11.00u plaats kan vinden, is de uitslag meestal dezelfde dag bekend en dan kan de patiënt die middag nog in het MDO worden besproken. Bij een punctie neemt de radioloog telefonisch contact op met de huisarts om de bevindingen terug te koppelen en te vragen om toestemming voor doorverwijzing naar de Mammapoli. We streven ernaar om deze patiënten nog dezelfde dag of op de dag erna op de Mammapoli te zien en later die dag in het multidisciplinair overleg te bespreken.

Voordelen nieuwe werkwijze

Met deze nieuwe werkwijze kunnen patiënten sneller terecht, zitten zij minder lang in onzekerheid en kunnen patiënten met borstkanker sneller naar de Mammapoli voor opvang, verdere diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Deze werkwijze wordt al langer in het CWZ toegepast en is bedoeld als een belangrijke stap voorwaarts in de harmonisatie van de diagnostiek en behandeling van patiënten met borstafwijkingen in Nijmegen. Dit zal de verdere samenwerking tussen het CWZ en het Radboudumc in de toekomst versterken.

Verwijzen

Verwijzing voor mammadiagnostiek gebeurt op de gebruikelijke manier via Zorgdomein. Patiënten kunnen binnen 1 tot 2 werkdagen worden gezien.

Meer informatie

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer