19 april 2018

Sinds 1 april gaat een patiënt voor mammadiagnostiek direct naar de afdeling Radiologie, en niet meer eerst naar de Mammapoli. De patiënt wordt direct na afloop van de radiologische onderzoeken geïnformeerd door de radioloog.

De afdeling Radiologie van het Radboudumc wordt poortspecialist voor de mammadiagnostiek. Dit betekent dat een patiënt met een verdachte mamma-afwijking direct naar de afdeling Radiologie gaat voor diagnostiek. De radioloog informeert de patiënt meteen na afloop van de radiologische onderzoeken. Wanneer het mammogram en de eventuele echo geen afwijkingen laten zien, kan de patiënt gerustgesteld naar huis. De uitslagen krijgt u via Zorgmail teruggekoppeld.

Doorverwijzing naar Mammapoli

Als een punctiebiopsie nodig is, kan die meteen dezelfde dag of aan het begin van de volgende werkdag gedaan worden. Als de punctie vóór 11.00u plaats kan vinden, is de uitslag meestal dezelfde dag bekend en dan kan de patiënt die middag nog in het MDO worden besproken. Bij een punctie neemt de radioloog telefonisch contact op met de huisarts om de bevindingen terug te koppelen en te vragen om toestemming voor doorverwijzing naar de Mammapoli. We streven ernaar om deze patiënten nog dezelfde dag of op de dag erna op de Mammapoli te zien en later die dag in het multidisciplinair overleg te bespreken.

Voordelen nieuwe werkwijze

Met deze nieuwe werkwijze kunnen patiënten sneller terecht, zitten zij minder lang in onzekerheid en kunnen patiënten met borstkanker sneller naar de Mammapoli voor opvang, verdere diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Deze werkwijze wordt al langer in het CWZ toegepast en is bedoeld als een belangrijke stap voorwaarts in de harmonisatie van de diagnostiek en behandeling van patiënten met borstafwijkingen in Nijmegen. Dit zal de verdere samenwerking tussen het CWZ en het Radboudumc in de toekomst versterken.

Verwijzen

Verwijzing voor mammadiagnostiek gebeurt op de gebruikelijke manier via Zorgdomein. Patiënten kunnen binnen 1 tot 2 werkdagen worden gezien.

Meer informatie

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer