19 april 2018

Sinds 1 april gaat een patiënt voor mammadiagnostiek direct naar de afdeling Radiologie, en niet meer eerst naar de Mammapoli. De patiënt wordt direct na afloop van de radiologische onderzoeken geïnformeerd door de radioloog.

De afdeling Radiologie van het Radboudumc wordt poortspecialist voor de mammadiagnostiek. Dit betekent dat een patiënt met een verdachte mamma-afwijking direct naar de afdeling Radiologie gaat voor diagnostiek. De radioloog informeert de patiënt meteen na afloop van de radiologische onderzoeken. Wanneer het mammogram en de eventuele echo geen afwijkingen laten zien, kan de patiënt gerustgesteld naar huis. De uitslagen krijgt u via Zorgmail teruggekoppeld.

Doorverwijzing naar Mammapoli

Als een punctiebiopsie nodig is, kan die meteen dezelfde dag of aan het begin van de volgende werkdag gedaan worden. Als de punctie vóór 11.00u plaats kan vinden, is de uitslag meestal dezelfde dag bekend en dan kan de patiënt die middag nog in het MDO worden besproken. Bij een punctie neemt de radioloog telefonisch contact op met de huisarts om de bevindingen terug te koppelen en te vragen om toestemming voor doorverwijzing naar de Mammapoli. We streven ernaar om deze patiënten nog dezelfde dag of op de dag erna op de Mammapoli te zien en later die dag in het multidisciplinair overleg te bespreken.

Voordelen nieuwe werkwijze

Met deze nieuwe werkwijze kunnen patiënten sneller terecht, zitten zij minder lang in onzekerheid en kunnen patiënten met borstkanker sneller naar de Mammapoli voor opvang, verdere diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Deze werkwijze wordt al langer in het CWZ toegepast en is bedoeld als een belangrijke stap voorwaarts in de harmonisatie van de diagnostiek en behandeling van patiënten met borstafwijkingen in Nijmegen. Dit zal de verdere samenwerking tussen het CWZ en het Radboudumc in de toekomst versterken.

Verwijzen

Verwijzing voor mammadiagnostiek gebeurt op de gebruikelijke manier via Zorgdomein. Patiënten kunnen binnen 1 tot 2 werkdagen worden gezien.

Meer informatie

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer